Skip to content Skip to footer

Loading Results

Styring af risici og optimering af vækst i en innovationspræget tidsalder

2018 Risk in Review study

Innovation, effektiv risikostyring og vækst: Om at finde den rette balance

I takt med at virksomheder om nødvendigt presses til at være mere innovative, skal risikoledere hjælpe med finde den rette Risk-Reward balance for at opnå succes. Denne problemstilling har PwC undersøgt i vores seneste rapport 2018 Risk in Review studie med input fra mere end 1500 senior risikoledere globalt. Rapporten fremhæver ’Frontløberne’*, som er kendetegnet ved, at de ejer risikostyringsprogrammer som - helt eller delvist - takler innovationsrelaterede risici. ’Frontløberne’ praktiserer hver især fem handlinger, der adskiller dem fra deres kollegaer. Derudover viser vores undersøgelse, at deres risikostyringsprogram i højere grad influerer deres virksomheds innovationsrelaterede beslutninger. 

*Frontløberne er omtalt som ’Adapters’ i rapporten.

Et risikostyringsprograms evne til påvirke beslutninger vedrørende innovation

Spørgsmål: Hvad er dit risikostyringsprograms indflydelsesniveau og evne til at influere beslutningstagningen af de oplistede aktiviteter?
kilde: PwC, 2018 Risk in Review Study
 

Kontakt os

Brian Christiansen

Partner, Leder af Risk Assurance, PwC Denmark

Tlf: 3945 9080

Johan Bogentoft

Partner, PwC Denmark

Tlf: 3945 3105

Følg PwC