Working Capital Study 2017/18

Region i fokus: Norden

Nedbring virksomhedens arbejdskapital og frigiv midler til vækst.

Arbejdskapitalen er den likviditet, der er bundet i den daglige drift af virksomheden. Hvis en virksomhed er i stand til at holde arbejdskapitalen på et lavt niveau og stadigvæk opfylde forretningskravene, kan det udmønte sig i et højere afkast af den investerede kapital og mere likviditet til vækstfinansiering.

Dataene viser, at indsatsen omkring arbejdskapital i nordiske virksomheder fortsat halter bagud i forhold til deres europæiske og nordamerikanske modstykker. Vi har konstateret, at hvis alle virksomheder hævede effektiviteten med hensyn til deres arbejdskapital til en højere kvartil, ville der blive frigivet EUR 24 mia. Det betyder, at nordiske virksomheder ville have nok likviditet til at kunne forøge deres anlægsinvesteringer uden at skulle skaffe yderligere finansiering eller lægge pres på pengestrømmen.
 

Hvad handler det om?

Hvis man ser på regnskabsresultaterne for børsnoterede nordiske virksomheder, ser man en række velkendte temaer, der ligner dem, som vi bemærkede i vores globale undersøgelse, og det giver anledning til bekymring.

Afkastningsgrad (Return on Capital Employed (ROCE))

Vi har set en nedgang i afkastningsgraden i de nordiske virksomheder, dog i mindre grad end det, vi kunne konstatere i vores globale undersøgelse. En af måderne, hvorpå nordiske virksomheder kan øge afkastet, er gennem bedre styringen af arbejdskapitalen.

Gearingen er rent faktisk faldet, hvilket går stik imod den globale tendens, og rentabiliteten er den højeste i 5 år i hele regionen.

View more

Anlægsinvesteringer (CAPEX)

Anlægsinvesteringerne i de nordiske virksomheder har ligget under det globale niveau og har været mere eller mindre uforandret i de sidste 4 år. Som vi konstaterede i vores globale undersøgelse, så udgør underinvestering en trussel mod langsigtet vækst.

Gennem at optimere arbejdskapitalen kan nordiske virksomheder frigøre den likviditet, der er nødvendig for at finansiere investeringerne, samtidig med at man styrer pengestrømmene fra driftsaktiviteten.

View more

Binding af arbejdskapital

Mens fortællingen om indtægter og rentabilitet er positiv, er antallet af dage, hvor nettoarbejdskapitalen er bundet, steget med 3 dage i hele regionen. En yderligere forværring er blevet afværget ved, at virksomhederne har lagt pres på deres forsyningskæde, hvilket er i overensstemmelse med den globale tendens.

Et større antal kreditordage (Days Payables Outstanding (DPO)) kan være en indikation på, at virksomhederne udvider deres kredittid, hvilket nok ikke er holdbart på længere sigt. Yderligere fokus på balancens aktivside (debitorer og lagerbeholdninger) kan være et middel til at frigøre likviditet, og man bør overveje effekten på forsyningskæden i forbindelse med tiltag til at optimere kreditorerne.

Vi tror, at nordiske virksomheder kunne få adgang til en længe forsømt kilde til virksomhedsværdi (enterprise value) ved at fokusere på de driftsmæssige og kulturelle ændringer, der er nødvendige for at forbedre styringen af arbejdskapitalen.

View more

Kontakt os

René Brandt Jensen

Partner, Deals, PwC Denmark

Tlf: 2141 6025

Mads Johansson

Partner, Business Recovery Services, Deals, PwC Denmark

Tlf: 2321 1412

Følg PwC