Almene boligorganisationer

I Danmark findes der i dag på landsplan ca. 625 almene boligorganisationer. Med en markedsandel på ca. 30 % er boligorganisationer derfor én af PwC’s spidskompetencer.

Med landets mest erfarne og kvalificerede team af revisorer og rådgivere på området servicerer vi alt fra mindre almene boligorganisationer til helt store administrationsenheder. Teamet har et bredt kendskab til de udfordringer og den lovgivning, som sektoren har og kommer til at stå overfor.

Boligsektorens rammevilkår skaber udfordringer

Vi forstår den almene boligsektors rammevilkår og kender til de mange krav om fornyelse og udvikling af sektoren, samtidig med at det stadig forventes, at boligorganisationerne foretager en hensigtsmæssig prioritering af midlerne.

Unik betjeningsmodel

PwC har en række partnere og medarbejdere, som er dedikeret til at sikre en høj kvalitet og konkurrencemæssig attraktiv pris på de ydelser, vi leverer til almene boligorganisationer. Med en unik betjeningsmodel og specifikt udviklede revisions- og rådgivningsværktøjer sikrer vi en værdifuld og effektiv revision og bidrager med relevant rådgivning funderet på et stort branchekendskab.

Vores ydelsesområder

Byggerier

Gennem mange års samarbejde med boligorganisationer har vores team opbygget et stort kendskab til alle aspekter og lovgivningen inden for socialt boligbyggeri. Vi kan derfor rådgive og sparre med vores kunder om:

 • Helhedsplaner
 • Renoveringer
 • Forbedringsarbejder
 • Nybyggeri

Interne kontroller og optimering af forretningsgange

Ved hjælp af innovative it-systemer optimerer vi arbejdsgange og processer, der skaber effektivisering og værdi. Og ikke mindst gennemsigtighed i forretningen.

Risikostyring er et stadigt mere aktuelt tema. Øget digitalisering, behovet for at sikre transparens og sikkerhed i håndteringen af beboernes data, og truslen om cyberangreb stiller nye krav til risikohåndtering, lige som en række sager om svindel i sektoren for alvor har skabt opmærksomhed om, hvordan man håndterer risici.

Hvordan man løser denne opgave afhænger af organisationens rolle og type, behov, ambitionsniveau og strategiske mål, herunder, om risikostyringen alene skal være reaktiv for at sikre compliance, eller et værktøj, der understøtter strategien.

I PwC samarbejder vi bredt med aktører i boligsektoren om at træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå svig og bedrag, sikre regeloverholdelse, samt med at tænke risikostyringen ind som et element i den strategiske udvikling.

Sustainability

Bæredygtighed er kommet øverst på agendaen hos den offentlige sektor verden over. Vi oplever også et markant øget fokus fra boligorganisationer mod bæredygtige løsninger i alt lige fra byggeri, administration, vedligehold og HR.

Whistleblowerservices

Vores team har stor erfaring med at hjælpe og rådgive vores kunder med etablering og implementering af PwC’s whistleblowerordning.

 • PwC’s whistleblowerordning
  fremmer gennemsigtighed og bidrager til en etisk og ansvarlig forretningsførelse
 • giver medarbejdere og samarbejdspartnere mulighed for at udtrykke bekymringer og rapportere om uretmæssig adfærd eller grove overtrædelser af lovgivning – helt anonymt
 • afdækker på en meget effektiv måde opdager svig, korruption og andre former for uetisk adfærd, som potentielt kan skade din virksomheds renommé og medføre økonomiske tab, hvis ikke de afdækkes
 • agerer uvildig tredjepart og behandler alle sager sikkert og fortroligt samt drifter whistleblower-løsningen for din virksomhed.

Læs mere om PwC’s whistleblowerordning

Sparring til ledelsen

Som trusted advisor og rådgiver kan vores team bidrage med kompetent, relevant og proaktiv sparring til ledelsen. Vi rådgiver og sparrer blandt andet indenfor emner som:

 • Effektiv drift
 • Fremtidens vedligeholdelsesplaner
 • Forvaltningsrevision
 • Forretningsprocesser
 • Administationsforhold
   

Udbudsrådgivning af bank og kapitalforvaltning

Med PwC får du en kvalificeret rådgivning, der sikrer en effektiv udbudsproces. Vi kender til mulighederne og udfordringerne ved at bruge de forskellige udbudsformer, og har konkret erfaring med at kvalitetssikre udbudsmateriale og med projektledelse af komplekse udbudsprocesser. Det sikrer, at udbudsprocessen gennemføres effektivt og under hensyntagen til en optimering af mulighederne for en løbende kontraktopfølgning.

Se mere om vores udbudsrådgivning her

Moms- og afgiftsmæssige forhold

Vi får ofte spørgsmål om de momsmæssige problematikker ved byggeadministration og splitansættelser. Undgå faldgrupperne med rådgivning fra PwCs moms- og afgiftsrådgivere.

PwC’s team for almene boligorganisationer

Mette Holy Jørgensen

Partner, statsaut. revisor, Odense, PwC Denmark

2199 6761

E-mail

Per Sørensen

Director, statsaut. revisor, Herning & Holstebro, PwC Denmark

2172 7205

E-mail

Peter Krogh Johansen

Senior Manager, Odense, PwC Denmark

4189 0099

E-mail

Nikolaj Bo Pedersen

Director, statsaut. revisor, Ringsted, PwC Denmark

2447 9003

E-mail

Specialister

Sandra Erichsen

Director, indirekte skatter, Aarhus, PwC Denmark

8932 5654

E-mail

Jesper Parsberg Madsen

Partner, Risk Assurance, statsaut. revisor, Aarhus, PwC Denmark

2141 5985

E-mail

Kontakt os

Mette Holy Jørgensen

Partner, statsaut. revisor, PwC Denmark

Tlf: 2199 6761

Følg PwC