Samfundsansvar i PwC: Miljø

Miljøudfordringerne, herunder klimaudfordringerne, er tydelige for alle, og medarbejdere, kunder og andre interessenter forventer, at virksomheder bidrager til, at vi når målene i Parisaftalen, der er sat for at vende udviklingen. Vores ambition for dette område er at være net zero senest i 2030 og herunder engagere og motivere vores medarbejdere og leverandører til at agere mere bæredygtigt.

Vi vil:

  • i relation til Net Zero-målsætningen igangsætte initiativer, der som minimum nedsætter vores CO2-udledning i relation til denne.
  • fremme initiativer, som involverer vores medarbejdere og bidrager til PwC’s indvirkning på miljøet.
  • engagere vores leverandører ved at stille krav til deres arbejde med samfundsansvar.
  • indsamle og rapportere data i en samlet ESG-rapportering

PwC’s Net Zero-ambition

I PwC har vi, på globalt plan, forpligtet os til at være net zero med 2030-målsætninger. Denne forpligtelse betyder, at vi skal reducere vores CO2-udledninger i overensstemmelse med Parisaftalens målsætning om at begrænse temperaturstigningen til 1,5 grader. I juli 2021 blev vores globale emissionsreduktionsmål uafhængigt valideret af Science Based Targets-initiativet (SBTi), hvilket betyder, at vi lægger videnskaben til grund for vores arbejde med at neutralisere vores klimaaftryk. PwC Global og PwC Danmark vil:

  • Inden udgangen af 2030 reducere vores samlede CO2 -udledninger i henhold til scope 1 og 2 med min. 50 % i forhold til 2018/19-baseline.
  • Inden udgangen af 2030 reducere vores CO2 - udledninger fra forretningsrejser (del af scope 3) med min. 50 % i forhold til 2018/19-baseline.
  • Inden udgangen af 2030 overgå til 100 % grøn strøm, på alle lokationer, med vedvarende energi fra certificerede anlæg.
  • Sikre, at min. 50 % af vores leverandører af varer og tjenesteydelser (baseret på udledninger) har forpligtet sig til SBTi senest i 2025 med henblik på at minimere deres klimaaftryk. På nuværende tidspunkt har PwC Danmark valgt, at de 50 % af vores leverandører defineres ud fra 'spend' frem for udledning.
  • Fortsætte med at kompensere for vores resterende CO2 -udledninger gennem kvalitetssikret CO2 -kompensation, hvor vi arbejder henimod at kompensere via 100 % removal-projekter3 inden 2030.

I PwC Danmark arbejder vi i tillæg til ovenstående globale reduktionsmål endvidere med at reducere vores væsentlige CO2-udledninger inden for andre relevante kategorier af scope 3. Vi har valgt at fokusere på følgende kategorier: Indkøbte varer og tjenesteydelser (kategori 1), affald (kategori 5) og medarbejderpendling til og fra arbejde (kategori 7). Disse kategorier indgår ikke i PwC’s globale, validerede SBTi, men er et prioriteret fokus for reduktion af vores klimaaftryk i Danmark.

Kontakt os

Tina Larsen

Director, PwC Denmark

Følg PwC