Samfundsansvar i PwC: Miljø

Miljøudfordringerne, herunder klimaudfordringerne, er tydelige for alle, og medarbejdere, kunder og andre interessenter forventer, at virksomheder bidrager til, at vi når målene i Parisaftalen, der er sat for at vende udviklingen. Vores ambition for dette område er at være net zero senest i 2030 og herunder engagere og motivere vores medarbejdere og leverandører til at agere mere bæredygtigt.

Vi vil:

 • i relation til Net Zero-målsætningen igangsætte initiativer, der som minimum nedsætter vores CO2-udledning i relation til denne.
 • fremme initiativer, som involverer vores medarbejdere og bidrager til PwC’s indvirkning på miljøet.
 • engagere vores leverandører ved at stille krav til deres arbejde med samfundsansvar.
 • indsamle og rapportere data i en samlet ESG-rapportering

PwC’s Net Zero-ambition

I PwC har vi, på globalt plan, forpligtet os til at være net zero inden 2030. Vi har forpligtet os til at reducere vores CO2 -udledninger i overensstemmelse med Parisaftalens målsætning om at begrænse temperaturstigningen til 1,5 grader. I juli 2021 blev vores globale emissionsreduktionsmål uafhængigt valideret af Science Based Targets-initiativet (SBTi), hvilket betyder, at vi lægger videnskaben til grund for vores arbejde med at neutralisere vores klimaaftryk. PwC Global og PwC Danmark vil:

 • Inden udgangen af 2030 reducere vores samlede CO2 -udledninger i henhold til scope 1 og 2 med min. 50 % i forhold til 2018/19-baseline.
 • Inden udgangen af 2030 reducere vores CO2 - udledninger fra forretningsrejser (del af scope 3) med min. 50 % i forhold til 2018/19-baseline.
 • Inden udgangen af 2030 overgå til 100 % grøn strøm, på alle lokationer, med vedvarende energi fra certificerede anlæg.
 • Sikre, at min. 50 % af vores leverandører af varer og tjenesteydelser (baseret på udledninger) har forpligtet sig til SBTi senest i 2025 med henblik på at minimere deres klimaaftryk. På nuværende tidspunkt har PwC Danmark valgt, at de 50 % af vores leverandører defineres ud fra 'spend' frem for udledning.
 • Fortsætte med at kompensere for vores resterende CO2 -udledninger gennem kvalitetssikret CO2 -kompensation, hvor vi arbejder henimod at kompensere via 100 % removal-projekter3 inden 2030.

I PwC Danmark arbejder vi i tillæg til ovenstående globale reduktionsmål endvidere med at reducere vores væsentlige CO2-udledninger inden for andre relevante kategorier af scope 3. Vi har valgt at fokusere på følgende kategorier: Indkøbte varer og tjenesteydelser (kategori 1), affald (kategori 5) og medarbejderpendling til og fra arbejde (kategori 7). Disse kategorier indgår ikke i PwC’s globale, validerede SBTi, men er et prioriteret fokus for reduktion af vores klimaaftryk i Danmark.

Eksempler på initiativer

 • El-delebiler og ladestandere på flere kontorer. El-delebilerne kan anvendes til eksempelvis kundemøder som alternativ til mere CO2-udledende transportformer.
 • El-cykler på flere kontorer, som kan bruges i stedet for fx taxa og bil, når de eksempelvis skal til et kundemøde.
 • Investeret i at fremme og skabe gode forudsætninger for digitale møder, bl.a. ved at sikre guidance og træning til vores medarbejdere og det rette udstyr, herunder skærme, i vores mødelokaler.
 • Indgået aftale om grøn strøm fra 1. januar 2021, hvilket betyder, at vi nu får dækket vores elforbrug 100 % med vedvarende elektricitet fra certificerede anlæg.
 • Indgået en landsdækkende taxi-aftale, så vi sikrer, at vi som udgangspunkt får stillet en el-taxi til rådighed fra en leverandør, som har en vision om 100 % grøn taxikørsel i 2025.
 • Opsat affaldssorteringsstationer på flere kontorer, ligesom vi fortsætter med løbende tiltag for at reducere og minimere brugen af papir, plast og affald generelt.
 • Indtænkt bæredygtighed i vores igangværende arbejde med at renovere vores bygninger, herunder vores hovedkontor i Hellerup, hvor bæredygtige valg indtænkes ift. ejendomsdrift, indretning og leverandører.
 • Deltager i Climate Ambition Accelerator, som en naturlig del af vores medlemskab af UN Global Compact.

 • Øget indsatsen for at informere, engagere og involvere alle vores medarbejdere og partnere. Bl.a. har vi sat bæredygtighed på agendaen gennem en intern landsdækkende kampagne, ligesom alle medarbejdere løbende bliver opfordret til at komme med forslag til tiltag, der kan reducere vores aftryk.
 • Deltaget i Cyklistforbundets kampagne ‘Vi cykler til arbejde’ for at understøtte bæredygtige transportformer og ikke mindst gode vaner.
 • Digital forslagsbrevkasse, hvor vores medarbejdere kan komme med ideer til initiativer.

Kontakt os

Tina Larsen

Director, PwC Denmark

Følg PwC