Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Samfundsansvar i PwC: Miljø

Miljøudfordringerne, herunder klimaudfordringerne, er tydelige for alle, og medarbejdere, kunder og andre interessenter forventer, at virksomheder bidrager til, at vi når målene i Parisaftalen, der er sat for at vende udviklingen. Vores ambition for dette område er at være net zero senest i 2030 og herunder engagere og motivere vores medarbejdere og leverandører til at agere mere bæredygtigt.

Vi vil:

 • i relation til Net Zero-målsætningen igangsætte initiativer, der som minimum nedsætter vores CO2-udledning i relation til denne.
 • fremme initiativer, som involverer vores medarbejdere og bidrager til PwC’s indvirkning på miljøet.
 • engagere vores leverandører ved at stille krav til deres arbejde med samfundsansvar.
 • indsamle og rapportere data i en samlet ESG-rapportering

Vores Net Zero-ambition er godkendt af Science Based Target initiative

I PwC har vi forpligtet os til at reducere vores udledninger i overensstemmelse med Parisaftalens målsætning om at begrænse temperaturstigningen med 1,5 grader. Vores Net Zero-ambition er godkendt af Science Bases Target initiative, hvilket betyder, at vi lægger videnskaben til grund for vores arbejde med at neutralisere vores klimaftryk. Vi vil:

 • senest i 2030 reducere vores absolutte udledninger i scope 1 og 2 med 50 % ud fra en 2019 baseline.
 • senest i 2030 reducere vores absolutte udledninger fra business travel med 50 % ud fra en 2019 baseline (scope 3).
 • senest i 2030 overgå til 100 % vedvarende energi.
 • sikre, at 50 % af vores leverandører inden for purchased goods and services (ud fra udledninger) har sat SBTi senest i 2025 med henblik på at minimere deres klimaaftryk (scope 3).
 • fortsætte med at kompensere for vores udledninger gennem kvalitetssikrede klimakreditter, hvor vi arbejder henimod 100 % “removal”-projekter i 2030.

På globalt plan arbejder vi desuden for at reducere vores klimaaftryk inden for kategorierne ‘waste’ og ‘employee commuting’, som ikke indgår i PwC’s validerede SBTi. I PwC Danmark fokuserer vi også - udover business travel - på at reducere vores klimaaftryk inden for andre relevante kategorier i scope 3, som fx ‘employee commuting’, ‘waste’ og ‘purchased goods and services’.

Eksempler på initiativer

 • El-cykler på flere kontorer, som kan bruges i stedet for fx taxa og bil, når de eksempelvis skal til et kundemøde.
 • Investeret i at fremme og skabe gode forudsætninger for digitale møder, bl.a. ved at sikre guidance og træning til vores medarbejdere og det rette udstyr, herunder skærme, i vores mødelokaler.
 • Indgået aftale om grøn strøm fra 1. januar 2021, hvilket betyder, at vi nu får dækket vores elforbrug 100 % med vedvarende energi fra certificerede anlæg.
 • Indgået en landsdækkende taxi-aftale, så vi sikrer, at vi som udgangspunkt får stillet en el-taxi til rådighed fra en leverandør, som har en vision om 100 % grøn taxikørsel i 2025.
 • Opsat affaldssorteringsstationer på flere kontorer, ligesom vi fortsætter med løbende tiltag for at reducere og minimere brugen af papir, plast og affald generelt.
 • Indtænkt bæredygtighed i vores igangværende arbejde med at renovere vores bygninger, herunder vores hovedkontor i Hellerup, hvor bæredygtige valg indtænkes ift. ejendomsdrift, indretning og leverandører.
 • Deltager i Climate Ambition Accelerator, som en naturlig del af vores medlemskab af UN Global Compact.

 • Øget indsatsen for at informere, engagere og involvere alle vores medarbejdere og partnere. Bl.a. har vi sat bæredygtighed på agendaen gennem en intern landsdækkende kampagne, ligesom alle medarbejdere løbende bliver opfordret til at komme med forslag til tiltag, der kan reducere vores aftryk.
 • Deltaget i Cyklistforbundets kampagne ‘Vi cykler til arbejde’ for at understøtte bæredygtige transportformer og ikke mindst gode vaner.
 • Digital forslagsbrevkasse, hvor vores medarbejdere kan komme med ideer til initiativer.

Kontakt os

Pernille Stokholm Bøg

Pernille Stokholm Bøg

Partner, Marketing, Communications & Corporate Sustainability, PwC Denmark

Tlf: 3945 3579

Anne Cecilie Lasa-González

Anne Cecilie Lasa-González

Corporate Sustainability Manager, PwC Denmark

Tlf: 4263 4400

Følg PwC