Samfundsansvar i PwC: Mennesker

Mennesker er kernen i vores forretning, og vores ambition er at arbejde målrettet på at give vores medarbejdere et godt arbejdsliv med særligt fokus på fleksibilitet, wellbeing, upskilling og diversitet. Det betyder, at vi er en inkluderende arbejdsplads, der sikrer, at vores medarbejdere trives og udvikler sig, og at de kan opnå den balance, de ønsker mellem arbejdsliv og privatliv. Vores medarbejdere skal - når de forlader PwC - tage herfra både personligt og fagligt stærkere, end da de startede deres ansættelsesforhold.

Vi vil:

 • fremme en inkluderende og mangfoldig arbejdsplads. Det betyder, at vi skal sikre lige muligheder for alle og ikke mindst, at vi har kønsbalance på alle niveauer, og at alle medarbejdere, uanset etnicitet, seksuel orientering, køn, alder, handikap mm., føler sig inkluderede og godt tilpas, når de går på arbejde.
 • fremme initiativer, der øger vores fleksibilitet og wellbeing - fysisk såvel som mental wellbeing, herunder pauser, motion og samvær med kolleger, ligesom vi skal sikre rammerne for, at den enkelte medarbejder kan have et fleksibelt arbejdsliv.
 • sikre, at vores medarbejdere kontinuerligt får muligheden for at udnytte deres potentiale og tilegne sig nye kompetencer gennem upskilling.
 • indsamle og rapportere data i en samlet ESG-rapportering.

Eksempler på initiativer

 • FamilieLiv, som er PwC’s pakke, der sikrer gode vilkår og muligheder for nuværende og kommende forældre. Vi ønsker med vores FamilieLiv-pakke at tilbyde de rammer, der gør, at vores medarbejdere har den nødvendige fleksibilitet til at balancere familie og karriere.
 • Mentorordning for kvinder i PwC på Senior Associate og Manager-niveau
 • Partnerskaber, herunder The Diversity Council, hvor vi også er indtrådt i CEO Pledge - ‘The ABC’s of Diversity & Inclusion’, og Target Gender Equality, som skal fremme vores arbejde med at opnå den rette kønsbalance
 • Måltal for at opnå en balanceret leadership pipeline, hvor min. 33 % af lederne skal være kvinder i 2030.
 • Unconscious bias-træning for ledere, som skal forebygge, at ubevidste fordomme påvirker vigtige beslutninger.

Læs mere om vores arbejde med diversitet

 • Konkrete værktøjer og webinarer med inspiration fra eksperter til en sund krop og et sundt sind.
 • Støttepulje til medarbejderdrevet initiativer, som understøtter fysisk balance for vores medarbejdere.
 • Vi er en del af ‘Vi cykler til arbejde’, hvor alle vores medarbejdere har mulighed for at være med.
 • Diverse muligheder for træning, sund kost, online lægehjælp døgnet rundt mv.
 • Førstehjælpskurser til vores medarbejdere, så vi kan skabe øget tryghed i hverdagen.

 • Vi viderefører og igangsætter kontinuerligt initiativer, som upskiller vores medarbejdere ud fra de tendenser, vi oplever i samfundet, fx den digitale agenda, herunder Data Analytics.
 • Vi investerer frem mod 2024 ca. 3 mia. US-dollars globalt i opkvalificering under overskriften ’New world. New skills’, herunder uddannelse af vores medarbejdere og partnere samt investeringer i teknologier.

Kontakt os

Tina Larsen

Director, PwC Denmark

Følg PwC