Vi engagerer os i at fremme diversitet

Mangfoldighed er væsentligt for PwC, og vi værdsætter forskellighed. Vi ved, at når mennesker med forskellige baggrunde og forskellige synspunkter arbejder sammen, skaber vi mest værdi - for vores kunder, vores medarbejdere og samfundet. Vi ønsker at skabe et inkluderende arbejdsmiljø og stiller skarpt på viden om unconscious bias, så ubevidste fordomme ikke påvirker vigtige beslutninger. Gode rammer for fleksibilitet og wellbeing i hverdagen er en prioritet, og vi har et særligt fokus i disse år på kønsdiversitet, herunder kvinder i ledelse, hvor vi har en ambition om, at minimum 33 % af lederne skal være kvinder i 2030. Derudover har vi også fokus på nationalitet og alder, da vi ønsker, at alle medarbejdere skal trives gennem hele deres karriere.

Vi er en del af The Diversity Council

PwC blev sammen med bl.a. Mærsk, McKinsey & Company, Tryg og Coloplast, Founding Partner for The Diversity Council i 2016, da det blev stiftet. The Diversity Council har til formål at fremme diversitet i dansk erhvervsliv. Sammen med andre førende virksomheder i Danmark ønsker vi med dette tiltag at være med til at finde løsninger og sætte handling bag ordene, så vi kan være med til at gøre en forskel på området. Vi tiltrådte i 2020 CEO Pledge - ‘The ABCs of Diversity & Inclusion’ sammen med 17 andre ledende virksomheder i Danmark, hvor vi har forpligtet os til at arbejde målrettet med inklusion og diversitet. Vi har forpligtet os yderligere i vores arbejde på området ved at tilslutte os Diversitetspagten, som Dansk Erhverv og The Diversity Council står bag. Diversitetspagten forpligter til, at der bliver arbejdet med tre overordnede indsatsområder: 1) Et mindre kønsopdelt uddannelsesvalg og arbejdsmarked, 2) Et familie- og arbejdsliv i balance og 3) Danmark som et internationalt arbejdsmarked med rum til forskellighed.

Læs mere her

 

Programmer, kampagner og netværk

PwC deltager i en række programmer, kampagner og netværk, som har til formål at fremme arbejdet med flere kvinder i ledelse.

Det strategiske initiativ Advanced Leadership Programme er en del af The Diversity Council. Programmet drives i samarbejde med bl.a. AVT Business School og en række ledende eksperter og undervisere fra Harvard, HEC, Oxford og Singularity University. Programmet skal styrke antallet af kvindelige ledere på øverste niveau i virksomhederne ved at videreudvikle kvindelige talenter med stort potentiale og hjælpe dem på vejen mod topposter i dansk erhvervsliv. PwC har over flere år haft vores kvindelige ledere med i programmet.

High Potential Program er et ledelses- og udviklingsforløb målrettet talentfulde kvindelige ledere, som er i starten af deres karriere. Deltagerne får gennem programmet værktøjer og teknikker til at lede sig selv og deres teams effektivt, ligesom de bliver en del af et internationalt netværk sammen med andre kvindelige ledere fra førende virksomheder. Programmet skræddersyes og ledes af internationale ledelses- og udviklingseksperter og udbydes af Above and Beyond, som er organisationen bag The Diversity Council.

Kampagnen #leadthefuture er en årligt tilbagevendende kampagne, der fokuserer på kvindelige forbilleder, som gennem deres personlige historier kan inspirere unge kvinder til at se, hvordan en STEM-uddannelse (science, technology, economics & mathematics) kan klæde dem på til at “lead the future” og have en reel impact. Kvinder fra PwC deltager og deler sammen med andre rollemodeller deres historier og indsigter med unge kvinder ved arrangementer på udvalgte uddannelsesinstitutioner.

Vi er i 2021 indtrådt i netværket “Target Gender Equality”, som er et netværk, der udbydes af UN Global Compact, og som understøtter virksomheder i at sætte ambitiøse mål for kvinder i ledelse. Vi er en del af netværket, da vi dels ønsker at dele ud af vores erfaring, samtidig med at vi får muligheden for at få inspiration fra andre virksomheder og best practice på området. Der er 300 virksomheder med i netværket fordelt på mere end 44 lande.

Mød nogle af PwC’s talentfulde kvinder

Her kan du møde en række af vores kvindelige ledere i PwC, som på hver deres måde gør en forskel for samfund, kunder og kolleger.


Læs mere

FamilieLiv: Hos PwC ønsker vi at give de bedste muligheder og vilkår

I PwC har vi vores FamilieLiv-pakke, som sikrer gode vilkår og muligheder for nuværende og kommende forældre. Vi ønsker, at tilbyde de rammer, der gør, at vores medarbejdere har den nødvendige fleksibilitet til at balancere familie og karriere. Som en del af vores FamilieLiv har vores medarbejdere fx 24 ugers betalt orlov efter fødsel for alle i PwC - også fædre og medforældre, mulighed for at gå på nedsat tid (30 timer) i en periode på fire uger til fuld løn, ret til tre betalte børnesygedage, professionelt barselsnetværk, samt at medarbejdere blot skal have seks måneders ansættelse på fødselstidspunktet for opnå fuld løn under barselsorlov. Vi har fokus på at tilbyde mentorordninger ifm. barsel, hvoraf mænd ligeledes er inkluderet i dette tilbud. Vi har desuden et struktureret reboarding-fokus, hvor vi klæder vores ledere på til at sikre, at vores barslende medarbejdere vender godt tilbage til PwC efter endt orlov.

Womenomics

Sammen med Diversity Council er vi sponsorer for Womenomics, som er den største konference i Norden, der fremhæver vigtigheden af diversitet, inklusion og kvinders indflydelse på den globale økonomi, både som forbrugere, ledere og innovatører. Konferencen sætter fokus på, hvordan virksomheder kan skabe bæredygtig vækst gennem inklusivt lederskab, samt hvordan virksomheder kan gennemføre reelle forandringer. Læs mere om Womenomics her eller se video fra Womenomics 2023-konferencen.

- -

Kontakt os

Christian Østergaard

Christian Østergaard

Partner, Human Capital, PwC Denmark

Tlf: 3945 3686

Pernille Stokholm Bøg

Pernille Stokholm Bøg

Partner, Marketing, Communications & Corporate Sustainability, PwC Denmark

Tlf: 3945 3579

Følg PwC