Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Fratrædelsesgodgørelse - hvad er reglerne for personalegoder

Personalegoder A-Z

En godtgørelse, som en medarbejder modtager i forbindelse med sin fratrædelse, er skattepligtig. 

Er der tale om en fratrædelsesgodtgørelse, der udbetales ved ophør af ansættelsen, og træder godtgørelsen ikke i stedet for løn i opsigelsesperioden ifølge ansættelseskontrakt eller lovgivningens almindelige regler, kan fratrædelsesgodtgørelsen beskattes efter lempeligere regler. Der ydes et skattefrit bundfradrag på 8.000 kr.

Skattefriheden på 8.000 kr. gælder også i forhold til beregning af AM-bidrag, og bundgrænsen gælder for både kontanter og tingsgaver, der gives som fratrædelsesgodtgørelse. For tingsgaver svarer gavens værdi til arbejdsgiverens købspris, inklusive moms.

De lempeligere regler gælder også for de såkaldte ”afviklingsgodtgørelser”. En afviklingsgodtgørelse er en fratrædelsesgodtgørelse, som er betinget af, at den fratrædende bliver i stillingen, indtil virksomheden er afviklet. Det er dog en betingelse, at medarbejderen ikke efterfølgende flytter med virksomheden.

Modtager medarbejderen både jubilæumsgratiale og fratrædelsesgodtgørelse i det samme år eller flere godtgørelser/gratialer fra samme arbejdsgiver i det samme år, er der kun ét fælles skattefrit bundfradrag på 8.000 kr.

Moms på fratrædelsesgodtgørelser 

Der er ingen moms på fratrædelsesgodtgørelse til en medarbejder, der holder op i virksomheden, da godtgørelsen betragtes som løn.

Hvis fratrædelsesgodtgørelsen udbetales i naturalier, er der ikke fradragsret for momsen, da naturalier er omfattet af fradragsbegrænsningen for naturalaflønning/gaver.

Opdateret januar 2021

Tilbage til oversigten over personalegoder

Der ydes et skattefrit bundfradrag på 8.000 kr.

Kontakt os

Lone Bak

Senior Manager, Skat, PwC Denmark

Tlf: 8932 5608

Zaza Pernille Ferndal Hansen

Senior Associate, PwC Denmark

Tlf: 3945 3988

Claus Høegh-Jensen

Tax Partner, People & Organisation, PwC Denmark

Tlf: 3945 3303

Rasmus Kjærgaard Nielsen

Senior Manager, PwC Denmark

Tlf: 2015 6172

Følg PwC