Fratrædelsesgodgørelse - hvad er reglerne for personalegoder

Personalegoder A-Z

En godtgørelse, som en medarbejder modtager i forbindelse med sin fratrædelse, er skatte­pligtig.

Er der tale om en fratrædelsesgodtgørelse, der udbetales ved ansættelsens ophør, og træder godtgørelsen ikke i stedet for løn i opsigelses­perioden ifølge ansættelseskontrakt eller lovgivningens almindelige regler, kan fratrædelsesgodtgørelsen beskattes efter lempeligere regler. Der ydes et skattefrit bundfradrag på 8.000 kr.

Skattefriheden på 8.000 kr. gælder også i forhold til beregning af AM-bidrag, og bundgrænsen gælder for både kontanter og tingsgaver, der gives som fratrædelsesgodtgørelse. For tingsgaver svarer gavens værdi til arbejdsgiverens købspris, inklusive moms.
De lempeligere regler gælder også for de såkaldte ”afviklingsgodtgørelser”. En afviklingsgodtgørelse er en fratrædelsesgodtgørelse, som er betinget af, at den fratrædende bliver i stillingen, indtil virksomheden er afviklet. Det er dog en betingelse, at medarbejderen ikke efterfølgende flytter med virksomheden.
Modtager medarbejderen både jubilæumsgratiale og fratrædelsesgodtgørelse i det samme år eller flere godtgørelser/gratialer fra samme arbejdsgiver i det samme år, er der kun ét fælles skattefrit bundfradrag på 8.000 kr.

Moms på fratrædelsesgodtgørelser

Der er ingen moms på fratrædelsesgodtgørelse til en medarbejder, der holder op i virksomheden, da godtgørelsen betragtes som løn.

Hvis fratrædelsesgodtgørelsen udbetales i naturalier, er der ikke fradragsret for momsen, da naturalier er omfattet af fradragsbegrænsningen for naturalaflønning/gaver.

Opdateret december 2022

Tilbage til oversigten over personalegoder

Der ydes et skattefrit bundfradrag på 8.000 kr.

Kontakt os

Rasmus Kjærgaard Nielsen

Rasmus Kjærgaard Nielsen

Tax Director, PwC Denmark

Tlf: 2015 6172

Lasse Muff Højbjerg Jensen

Lasse Muff Højbjerg Jensen

Senior Tax Manager, PwC Denmark

Tlf: 2028 0516

Zaza Pernille Ferndal Hansen

Zaza Pernille Ferndal Hansen

Manager, Moms, PwC Denmark

Tlf: 3945 3988

Emma Freiberg

Associate, PwC Denmark

Tlf: 2211 8599

Følg PwC