Personalegoder 2019

Få overblik, inspiration og viden om skat og moms på personalegoder.

Personalegoder giver dig overblik, inspiration og viden om de gældende regler for beskatning og den momsmæssige håndtering af personalegoder

Vidste du, at ...

Skattestyrelsen har fokus på virksomheders momshåndtering ...

Skattestyrelsen har fokus på virksomheders momshåndtering

og opererer i den forbindelse ikke med noget væsentlighedsbeløb.

Skattestyrelsen har fokus på ...

Skattestyrelsen har fokus på

i hvilket omfang virksomheden anvender en leaset bil til momspligtige aktiviteter

Kontakt os

Søren Erenbjerg

Director, Skat, PwC Denmark

Tlf: 3945 3666

Lone Bak

Senior Manager, Skat, PwC Denmark

Tlf: 8932 5608

Jane Rahn Stampe

Assistant Manager, PwC Denmark

Tlf: 8932 0079

Linda Lassen

Associate, PwC Denmark

Tlf: 3945 3594

Følg PwC

Udfyld formularen for at downloade Personalegoder 2019

Nyhedsbrevet Dialog

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide