Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Gaver - hvad er reglerne for personalegoder

Personalegoder A-Z

Som udgangspunkt er gaver fra arbejdsgiver til medarbejdere skattepligtige. Der er dog en skattefri bagatelgrænse for mindre goder. Bagatelgrænsen reguleres årligt og udgør i 2021 1.200 kr. pr. medarbejder.

Arbejdsgiveren kan således skattefrit give sine medarbejdere påskønnelser og gaver til en værdi af 1.200 kr. årligt i 2021.

Værdien af en årlig jule- eller nytårsgave skal medregnes ved opgørelsen af den skattefri bagatelgrænse på 1.200 kr. (2021) Jule- eller nytårsgaven er dog altid skattefri, hvis der er tale om tingsgaver med en markedsværdi på ikke over 900 kr. inkl. moms (2021). Dette gælder, uanset om bagatelgrænsen på 1.200 kr. (2021) samlet set er overskredet.

Lejlighedsgaver 

Lejlighedsgaver i form af naturalier (tingsgaver) i anledning af private begivenheder som fx runde fødselsdage, bryllupper, fødsel og lignende traditionelle begivenheder beskattes ikke, hvis gaven er af mindre værdi, der passer til anledningen. Også en sædvanlig gave ved andre lejligheder, der har tilknytning til privatsfæren, såsom færdiggørelse af uddannelse eller overgang til pension, er i praksis anset som en lejlighedsgave. Værdien af lejlighedsgaver skal ikke medregnes ved opgørelsen af den skattefri bagatelgrænse for private goder på 1.200 kr. (2021).

Giver arbejdsgiveren en tingsgave, som overstiger det, som må anses for passende, er der tale om et skattepligtigt gode for medarbejderen. Gaven bliver dermed skattepligtig. Der gælder dog ikke nogen fast beløbsgrænse for værdien af lejlighedsgaver.

Skatterådet har i et bindende svar bekræftet, at medarbejdere i samme år skattefrit kunne modtage en julegave og en lejlighedsgave i anledning af en privat mærkedag, når begge gaver gives i naturalier, og værdien enkeltvis ikke overstiger beløbsgrænsen for julegaver. Skatterådet bekræftede endvidere, at medarbejderne kunne modtage en skattefri lejlighedsgave fra personaleforeningen, da arbejdsgiveren ikke blev anset for at have væsentlig indflydelse på personaleforeningen.

Gaver til jubilæer og andre arbejdsrelaterede begivenheder anses ikke som skattefri lejlighedsgaver og er som udgangspunkt skattepligtige for medarbejderen, medmindre de særlige regler om jubilæumsgratialer kan anvendes. Skatterådet kunne således ikke bekræfte, at en tingsgave til en værdi af 2.500 kr., der blev givet i anledning af medarbejderens 10-års jubilæum, var skattefri. Værdien af gaven medregnes ved opgørelsen af den skattefri bagatelgrænse for private goder på 1.200 kr. (2021)

Kontantgaver og gavekort 

Kontanter er skattepligtige, svarende til det fulde/pålydende beløb.

Kontanter omfattes ikke af den skattefri bagatelgrænse for private goder på 1.200 kr. (2021) og heller ikke af reglerne om skattefri julegaver og skattefri lejlighedsgaver fra arbejdsgiver.

Et gavekort er som udgangspunkt skattepligtigt med den pålydende værdi, men gavekort kan efter en konkret vurdering også være omfattet af den skattefri bagatelgrænse for private goder eller julegavegrænsen. Et gavekort, der gives i stedet for naturalier eller en tingsgave, fx gavekort til en vase eller til en ansigtsbehandling, kan således efter omstændighederne anses for et naturaliegode – og ikke som kontanter. For sådanne naturalie-gavekort er det dog en klar forudsætning, at de ikke kan konverteres til kontanter, men kun til den ydelse, som gavekortet nævner.

Modtager medarbejderen et gavekort som julegave, hvor der kan vælges mellem en række forskellige tingsgaver (hvor værdien ikke overstiger beløbsgrænsen for julegaver), vil det afhænge af en konkret vurdering, om der er tale om en skattefri julegave eller en skattepligtig kontantgave.

I praksis er der godkendt skattefrihed i en situation, hvor medarbejderne via internettet og en såkaldt ”julegaveportal” kunne vælge mellem op til 25 forskellige gaver, og hvor gavekortet ikke kunne veksles til kontanter.

Skatterådet har desuden bekræftet, at en julegave i form af et gavebevis til en hotelovernatning, hvor der fx kunne vælges blandt ca. 50 hoteller, ikke var skattepligtig for de ansatte, forudsat at værdien ikke oversteg beløbsgrænsen for julegaver. Ligeledes skulle medarbejderne ikke beskattes af et gavekort, hvor gavekortet gav adgang til at vælge blandt tre af arbejdsgiveren på forhånd udvalgte menuer på en bestemt navngiven restaurant.

Skatterådet fandt derimod, at medarbejdere var skattepligtige af en julegave fra deres arbejdsgiver i form af et åbent gavekort, som gav adgang til en bred vifte af gaver i form af mad og drikke, restaurationsbesøg, kro- og hotelophold, wellness, sportsaktiviteter mv. Medarbejderne havde endvidere mulighed for at supplere op og lægge flere oplevelses- gavekort sammen. Gavekortet var skattepligtigt, da det eneste, der begrænsede de ansattes valgmuligheder, var begrænsninger i arbejdsgiverens udbud/sortiment.

Forventet skattefritagelse i 2021 af arbejdsgiverbetalte gavekort til oplevelsesøkonomien

Som et led i finansloven for 2021 er aftaleparterne enige om at indføre en midlertidig, særskilt skattefritagelse af arbejdsgiverbetalte gavekort til oplevelsesøkonomien med en beløbsgrænse på DKK 1.200 årligt, som kan bruges til hoteller, restauranter og forlystelser, herunder teater- og biografforestillinger mv. Skattefriheden forventes kun at gælde i 2021. Der er ved redaktionens afslutning ikke fremsat lovforslag, så de nærmere detaljer og betingelser for skattefriheden kendes endnu ikke. Det forventes, at lovforslaget vedtages.

Moms på personalegaver

Der er ikke fradragsret for moms på gaver til medarbejdere og forretningsforbindelser, uanset om gaven holder sig inden for den skattemæssige grænse (jf. ovenfor). Gaven sidestilles med naturalaflønning.

Hvis virksomhedens navn og/eller logo er påført gaven, og hvis den koster under 100 kr. ekskl. moms, anses gaven som udgangspunkt for at være en reklamegave, som giver ret til fuldt momsfradrag.

Opdateret januar 2021

Tilbage til oversigten over personalegoder

Jule- eller nytårsgaven er dog altid skattefri, hvis der er tale om tingsgaver med en markedsværdi på ikke over 900 kr. inkl. moms (2021)

Kontakt os

Lone Bak

Senior Manager, Skat, PwC Denmark

Tlf: 8932 5608

Zaza Pernille Ferndal Hansen

Senior Associate, PwC Denmark

Tlf: 3945 3988

Claus Høegh-Jensen

Tax Partner, People & Organisation, PwC Denmark

Tlf: 3945 3303

Rasmus Kjærgaard Nielsen

Senior Manager, PwC Denmark

Tlf: 2015 6172

Følg PwC