Jagt - hvad er reglerne for personalegoder

Personalegoder A-Z

Hvis en medarbejder får adgang til en jagt­ret eller til deltagelse i jagt som led i ansættelsesforholdet, er medarbejderen som udgangspunkt skattepligtig af dette gode. Beskatningen sker på grundlag af markedsværdien af jagtretten/deltagelse i jagten.
Skattestyrelsens udgangspunkt er, at jagt er en privat interesse (og dermed en privat udgift) – særligt fordi deltagelse kræver erhvervelse af jagttegn samt anskaffelse af udstyr.
Landsskatteretten har i en række afgørelser fastslået, at personer, der deltager i jagt, hvor deltagelsen har en konkret og direkte erhvervsmæssig sammenhæng med udførelsen af deres arbejde, ikke skal beskattes af deltagelsen, hvis følgende betingelser er opfyldt:

  • At der kan påvises en direkte, erhvervsmæssig interesse i deltagelsen
  • At de øvrige deltagere er eksisterende eller potentielle forretningsforbindelser
  • At omkostningerne/værdien af jagten er af normalt omfang
  • At varigheden af jagten kun udgør en enkelt dag.

Det skal vurderes fra gang til gang, om disse betingelser er opfyldt.

Undtaget fra skattepligten er desuden medarbejdere, der som en del af deres ansættelsesforhold udfører eller deltager i jagtaktiviteter. Det vil sige, at jagten er en del af medarbejderens sædvanlige arbejdsfunktioner (fx skytter). Har medarbejderen adgang til jagt på arbejdsgiverens arealer uden for normal arbejdstid, er dette som udgangspunkt et skattepligtigt personalegode.

Modtager medarbejderen et eventuelt jagtudbytte, som ikke er omfattet af jagtretten/ansættelsesforholdet, skal der ske særskilt beskatning heraf, svarende til markedsværdien.

Skattemyndighedernes praksis vedrørende skattepligt af fri jagt for hovedaktionærer er væsentlig mere restriktiv. Hovedaktionæren er som udgangspunkt skattepligtig af fri jagt for de perioder, hvor jagten ikke er udlejet til tredjemand, medmindre hovedaktionæren kan afkræfte formodningen for, at jagtretten er udnyttet. Der skal foretages en konkret vurdering af, om hovedaktionæren har afskåret sig rådigheden over den fri jagt.

Moms i forbindelse med jagt

Der er ikke momsfradrag for udgifter i forbindelse med jagt afholdt for virksomhedens medarbejdere. Udgifter til jagt i forbindelse med virksomhedens forretningsforbindelser vil heller ikke være fradragsberettigede.

Hvis der afholdes udgifter til bespisning på restaurant i tilknytning til jagten, vil denne udgift imidlertid give ret til begrænset momsfradrag (25 % af momsen).

Opdateret december 2022

Tilbage til oversigten over personalegoder

Skattestyrelsens udgangspunkt er, at jagt er en privat interesse (og dermed en privat udgift) – særligt fordi deltagelse kræver erhvervelse af jagttegn samt anskaffelse af udstyr.

Kontakt os

Rasmus Kjærgaard Nielsen

Rasmus Kjærgaard Nielsen

Tax Director, PwC Denmark

Tlf: 2015 6172

Lasse Muff Højbjerg Jensen

Lasse Muff Højbjerg Jensen

Senior Tax Manager, PwC Denmark

Tlf: 2028 0516

Zaza Pernille Ferndal Hansen

Zaza Pernille Ferndal Hansen

Manager, Moms, PwC Denmark

Tlf: 3945 3988

Emma Freiberg

Associate, PwC Denmark

Tlf: 2211 8599

Følg PwC