Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Jagt - hvad er reglerne for personalegoder

Personalegoder A-Z

Hvis en medarbejder får adgang til en jagtret, som led i ansættelsesforholdet, er medarbejderen som udgangspunkt skattepligtig af dette gode. Beskatningen sker på grundlag af markedsværdien af jagtretten.

Skattestyrelsens indgangsvinkel til jagt er således, at jagt er en fritidsfornøjelse – særligt fordi deltagelse kræver erhvervelse af jagttegn samt anskaffelse af udstyr.

Landsskatteretten har dog i en række afgørelser fastslået, at personer, der deltager i en jagt, hvor deltagelsen har en konkret og direkte erhvervsmæssig sammenhæng/erhvervsmæssig interesse, kunne deltage skattefrit.

Der er således blødt lidt op på praksis, så jagt i visse situationer kan være erhvervsmæssig/skattefri. Ud fra Landsskatterettens afgørelser er det dog nogle betingelser:

  • At man kan påvise en direkte, erhvervsmæssig interesse i deltagelsen.
  • At de øvrige deltagere er eksisterende eller potentielle forretningsforbindelser.
  • At omkostningerne/værdien af jagten er af normalt omfang.
  • At varigheden af jagten kun er en enkelt dag.

Om disse krav er opfyldt, skal vurderes konkret fra gang til gang.

Undtaget fra skattepligten er desuden medarbejdere, der som en del af deres ansættelsesforhold udfører eller deltager i jagtaktiviteter. Det vil sige, at jagten er en del af medarbejderens sædvanlige arbejdsfunktioner (fx skytter). Har medarbejderen adgang til jagt på arbejdsgiverens arealer uden for normal arbejdstid, er dette som udgangspunkt et skattepligtigt personalegode.

Modtager medarbejderen et eventuelt jagtudbytte, som ikke er omfattet af jagtretten/ansættelsesforholdet, skal der ske særskilt beskatning heraf, svarende til markedsværdien.

Moms i forbindelse med jagt

Der er ikke momsfradrag for udgifter i forbindelse med jagt afholdt for virksomhedens medarbejdere. Udgifter til jagt i forbindelse med virksomhedens forretningsforbindelser vil heller ikke være fradragsberettigede.

Hvis der afholdes udgifter til bespisning på restaurant i tilknytning til jagten, vil denne udgift imidlertid give ret til begrænset momsfradrag (¼ af momsen).

Opdateret januar 2021

Tilbage til oversigten over personalegoder

Der er således blødt lidt op på praksis, så jagt i visse situationer kan være erhvervsmæssig/ skattefri.

Kontakt os

Lone Bak

Senior Manager, Skat, PwC Denmark

Tlf: 8932 5608

Zaza Pernille Ferndal Hansen

Senior Associate, PwC Denmark

Tlf: 3945 3988

Claus Høegh-Jensen

Tax Partner, People & Organisation, PwC Denmark

Tlf: 3945 3303

Rasmus Kjærgaard Nielsen

Senior Manager, PwC Denmark

Tlf: 2015 6172

Følg PwC