Kreditkort - hvad er reglerne for personalegoder

Personalegoder A-Z

Når en medarbejder får stillet et kreditkort til rådighed for at dække erhvervsmæssige udgifter, er gebyret for udstedelsen/fornyelsen af kortet skattefrit. Kortgebyret er alene skatte­pligtigt, hvis:

  1. værdien ikke kan rummes inden for bagatelgrænsen for private goder på 1.300 kr. (2023)
  2. kortet samtidig anvendes til (midlertidig) finansiering af private køb, eller der inden for samme aftale også udstedes et privatkort.

Er kortet overvejende stillet til rådighed af hensyn til arbejdet, omfattes gebyret af bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede goder på 6.700 kr. (2023)

Moms på kreditkort

Gebyr for udstedelse af kreditkort er momsfrit.

 

Opdateret december 2022

Tilbage til oversigten over personalegoder

Gebyr for udstedelse af kreditkort er momsfrit.

Kontakt os

Rasmus Kjærgaard Nielsen

Rasmus Kjærgaard Nielsen

Tax Director, PwC Denmark

Tlf: 2015 6172

Lasse Muff Højbjerg Jensen

Lasse Muff Højbjerg Jensen

Senior Tax Manager, PwC Denmark

Tlf: 2028 0516

Zaza Pernille Ferndal Hansen

Zaza Pernille Ferndal Hansen

Manager, Moms, PwC Denmark

Tlf: 3945 3988

Emma Freiberg

Associate, PwC Denmark

Tlf: 2211 8599

Følg PwC