Massage, zoneterapi, akupunktur mv.

Hvad er reglerne for beskatning?

Personalegoder 2024

Medarbejderens anvendelse af arbejdsgiver­betalte massageordninger og lignende er skattefrie, når der er tale om decideret forebyggelse eller behandling af arbejdsrelaterede skader eller sygdomme. Det er en betingelse for skattefriheden, at der er en konkret arbejdsmæssig begrundelse for arbejdsgiverens afholdelse af udgiften til behandlingen. Der skal således være en årsagssammenhæng mellem arbejdet og den skade, medarbejderen får behandlet.

Bemærk, at behandlingen er skattefri, selvom den ikke tilbydes alle medarbejdere eller ikke indgår som et led i arbejdsgiverens generelle personalepolitik.

Skattemyndighederne har bekræftet, at også arbejdsgiverbetalte behandlinger med zoneterapi, akupunktur og kiropraktik er skattefrie for medarbejderne, når de sker som led i forebyggelse eller behandling af arbejdsrelaterede skader eller sygdomme.

Landsskatteretten har desuden vurderet, at sundhedsbehandlinger med kinesiologi også vil være skattefrie, hvis de anvendes til forebyggelse eller helbredelse af arbejdsrelaterede skader, når behandlingen foretages af en kinesiolog, der er registreret som alternativ behandler.

Det er en betingelse for skattefriheden, at der er en konkret arbejdsmæssig begrundelse for arbejdsgiverens afholdelse af udgiften til behandlingen.

Momshåndtering

Udgifter til massageordninger og lignende er som udgangspunkt uden moms, da der er tale om behandlinger, der er momsfritaget.

Har virksomheden udgifter til massagebriks og lignende, vil denne udgift anses for at være en driftsudgift og give ret til fuldt momsfradrag, hvis virksomheden har fuldt momspligtige aktiviteter.

Opdateret december 2023

Hent hele publikationen og skemaet over personalegoder

Personalegoder 2024

Søg i publikationen eller gå tilbage til oversigten

Kontakt os

Rasmus Kjærgaard Nielsen

Rasmus Kjærgaard Nielsen

Director, Skat, PwC Denmark

Tlf: 2015 6172

Lasse Muff Højbjerg Jensen

Lasse Muff Højbjerg Jensen

Senior Manager, Skat, PwC Denmark

Tlf: 2028 0516

Zaza Pernille Ferndal Hansen

Zaza Pernille Ferndal Hansen

Manager, Moms, PwC Denmark

Tlf: 3945 3988

Emma Freiberg

Emma Freiberg

Senior Associate, Skat, PwC Denmark

Tlf: 2211 8599

Følg PwC