Massage, zoneterapi, akupunktur mv. - hvad er reglerne for personalegoder

Personalegoder A-Z

Medarbejderens anvendelse af arbejdsgiver­betalte massageordninger og lignende er skattefrie, når der er tale om decideret forebyggelse eller behandling af arbejdsrelaterede skader eller sygdomme. Det er en betingelse for skattefriheden, at der er en konkret arbejdsmæssig begrundelse for arbejdsgiverens afholdelse af udgiften til behandlingen. Der skal således være en årsagssammenhæng mellem arbejdet og den skade, medarbejderen får behandlet.
Bemærk, at behandlingen er skattefri, selvom den ikke tilbydes alle medarbejdere eller ikke indgår som et led i arbejdsgiverens generelle personalepolitik.

Skattemyndighederne har bekræftet, at også arbejdsgiverbetalte behandlinger med zoneterapi, akupunktur og kiropraktik er skattefrie for medarbejderne, når de sker som led i forebyggelse eller behandling af arbejdsrelaterede skader eller sygdomme.

Landsskatteretten har desuden vurderet, at sundhedsbehandlinger med kinesiologi også vil være skattefrie, hvis de anvendes til forebyggelse eller helbredelse af arbejdsrelaterede skader, når behandlingen foretages af en kinesiolog, der er registreret som alternativ behandler.

Momshåndtering

Udgifter til massageordninger og lignende er som udgangspunkt uden moms, da der er tale om momsfritagne behandlinger.

Hvis virksomheden har udgifter til massagebriks og lignende, vil denne udgift anses for at være en driftsudgift og give ret til fuldt momsfradrag, hvis virksomheden har fuldt momspligtige aktiviteter.

Opdateret december 2022

Tilbage til oversigten over personalegoder

Det er en betingelse for skattefriheden, at der er en konkret arbejdsmæssig begrundelse for arbejdsgiverens afholdelse af udgiften til behandlingen.

Kontakt os

Rasmus Kjærgaard Nielsen

Rasmus Kjærgaard Nielsen

Tax Director, PwC Denmark

Tlf: 2015 6172

Lasse Muff Højbjerg Jensen

Lasse Muff Højbjerg Jensen

Senior Tax Manager, PwC Denmark

Tlf: 2028 0516

Zaza Pernille Ferndal Hansen

Zaza Pernille Ferndal Hansen

Manager, Moms, PwC Denmark

Tlf: 3945 3988

Emma Freiberg

Associate, PwC Denmark

Tlf: 2211 8599

Følg PwC