Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Massage, zoneterapi, akupunktur mv. - hvad er reglerne for personalegoder

Personalegoder A-Z

Medarbejderens anvendelse af arbejdsgiverbetalte massageordninger og lignende er skattefrie, når der er tale om decideret forebyggelse eller behandling af arbejdsrelaterede skader eller sygdomme. Det er en betingelse for skattefriheden, at der er en konkret arbejdsmæssig begrundelse for arbejdsgiverens afholdelse af udgiften til behandlingen.

Bemærk at behandlingen er skattefri, selvom denne ikke tilbydes alle medarbejdere eller ikke indgår som et led i arbejdsgiverens generelle personalepolitik.

Skattemyndighederne har endvidere bekræftet, at også arbejdsgiverbetalte behandlinger med zoneterapi, akupunktur og kiropraktik er skattefrie for medarbejderne, når disse sker som led i forebyggelse eller behandling af arbejdsrelaterede skader eller sygdomme. 

Landsskatteretten har desuden vurderet, at sundhedsbehandlinger med kinesiologi også vil være skattefri, hvis de anvendes til forebyggelse eller helbredelse af arbejdsrelaterede skader, når behandlingen foretages af en kinesiolog, der er registreret som alternativ behandler.

Momshåndtering

Udgifter til massageordninger og lignende er som udgangspunkt uden moms, da der er tale om momsfritagne behandlinger.

Hvis virksomheden har udgifter til massagebriks og lignende, vil denne udgift anses for at være en driftsudgift og give ret til fuldt momsfradrag, hvis virksomheden har fuldt momspligtige aktiviteter.

Opdateret januar 2021

Tilbage til oversigten over personalegoder

Det er en betingelse for skattefriheden, at der er en konkret arbejdsmæssig begrundelse for arbejdsgiverens afholdelse af udgiften til behandlingen.

Kontakt os

Richardt Tabori Kraft

Tax Partner, People & Organisation, PwC Denmark

Tlf: 8932 5597

Lone Bak

Senior Manager, Skat, PwC Denmark

Tlf: 8932 5608

Linda Lassen

Senior Associate, PwC Denmark

Tlf: 3945 3594

Zaza Pernille Ferndal Hansen

Senior Associate, PwC Denmark

Tlf: 3945 3988

Ahmad Shaban

Senior Associate, PwC Denmark

Tlf: 2616 1621

Følg PwC