Parkeringsbøder og færdselsbøder - hvad er reglerne for personalegoder

Personalegoder A-Z

Det anses som betaling af en privat udgift, hvis en arbejdsgiver betaler for medarbejderens parkerings- og færdselsbøder, uanset om bøden er givet i forbindelse med erhvervsmæssig kørsel. Medarbejderen er skattepligtig af beløbet som lønindkomst.

Det samme gælder for parkeringsafgifter, der er udstedt af et privat parkeringsselskab.

Moms på parkerings- og færdselsbøder betalt af arbejdsgiver

Der er ikke moms på parkerings- og færdselsbøder udstedt fra kommunen.

Hvis der er tale om en forhøjet parkeringsafgift (udstedt fra en privat udbyder), vil denne være belagt med moms. Dette er slået fast gennem en afgørelse fra EU-Domstolen i 2022, hvor der blev fundet en direkte sammenhæng mellem kontrolgebyret og parkeringsydelsen, som parkeringselskabet leverede.

Momsudgiften vil blive betragtet som en driftsudgift til bilen og kan kun fratrækkes, hvis der er tale om en varebil (gulpladebil).

Opdateret december 2022

Tilbage til oversigten over personalegoder

Kontakt os

Rasmus Kjærgaard Nielsen

Senior Manager, PwC Denmark

Tlf: 2015 6172

Lasse Muff Højbjerg Jensen

Senior Manager, PwC Denmark

Tlf: 2028 0516

Zaza Pernille Ferndal Hansen

Manager, Moms, PwC Denmark

Tlf: 3945 3988

Emma Freiberg

Associate, PwC Denmark

Tlf: 2211 8599

Følg PwC