Personalelån - hvad er reglerne for personalegoder

Personalegoder A-Z

Medarbejdere, som har optaget lån hos eller gennem arbejdsgiveren til en rente, der er lavere end den såkaldte referencerente, skal beskattes af forskellen mellem den faktiske rente og referencerenten. Hvis lånet forrentes med en sats svarende mindst til referencerenten, sker der ingen beskatning af medarbejderen.

Ansatte i finanssektoren skal kun beskattes, hvis lånet ydes til en lavere rente eller på anden måde til lavere omkostninger, end hvad der svarer til arbejdsgiverens omkostninger (kostprisen for de penge, der udlånes).

Referencerenten fastsættes to gange årligt efter lov om finansiel virksomhed og erstatter den tidligere ”mindsterente”. Referencerenten er i perioden frem til den 31. december 2022 fastsat til 0 % p.a.

Svarer den betalte rente enten til arbejdsgiverens omkostninger eller til den rente, der kan opnås på almindelige markedsvilkår, skal der dog ikke ske beskatning, selvom den betalte rente er lavere end referencerenten. Eventuelle renter betalt på lånet kan fradrages af medarbejderen i kapitalindkomsten.

Hvis forskellen mellem rentesatsen og referencerenten skal beskattes, medregnes forskellen til den personlige indkomst, men et tilsvarende beløb kan fradrages som en yderligere renteudgift i kapitalindkomsten.

Afdrag på personalelån må kun ske i nettolønnen eller med beskattede midler, det vil sige efter fradrag af A-skat og AM-bidrag.
Eftergiver arbejdsgiveren et personalelån, skal medarbejderen beskattes af det eftergivende beløb som løn.

Moms på personalelån

Der er ikke moms på renter betalt i forbindelse med personalelån mv.

 

Opdateret december 2022

Tilbage til oversigten over personalegoder

Eftergiver arbejdsgiveren et personalelån, skal medarbejderen beskattes af det eftergivne beløb som løn.

Kontakt os

Rasmus Kjærgaard Nielsen

Rasmus Kjærgaard Nielsen

Tax Director, PwC Denmark

Tlf: 2015 6172

Lasse Muff Højbjerg Jensen

Lasse Muff Højbjerg Jensen

Senior Tax Manager, PwC Denmark

Tlf: 2028 0516

Zaza Pernille Ferndal Hansen

Zaza Pernille Ferndal Hansen

Manager, Moms, PwC Denmark

Tlf: 3945 3988

Emma Freiberg

Associate, PwC Denmark

Tlf: 2211 8599

Følg PwC