Personalelån

Hvad er reglerne for beskatning?

Personalegoder 2024

Medarbejdere, som har optaget lån hos eller gennem arbejdsgiveren til en rente, der er lavere end den såkaldte referencerente, skal beskattes af forskellen mellem den faktiske rente og referencerenten. Hvis lånet forrentes med en sats svarende mindst til referencerenten, sker der ingen beskatning af medarbejderen.

Ansatte i finanssektoren skal kun beskattes, hvis lånet ydes til en lavere rente eller på anden måde til lavere omkostninger, end hvad der svarer til arbejdsgiverens omkostninger (kostprisen for de penge, der udlånes).

Referencerenten fastsættes to gange årligt efter lov om finansiel virksomhed og erstatter den tidligere ”mindsterente”. Referencerenten er frem til  31. december 2023 fastsat til 1 % p.a.

Svarer den betalte rente enten til arbejdsgiverens omkostninger eller til den rente, der kan opnås på almindelige markedsvilkår, skal der dog ikke ske beskatning, selvom den betalte rente er lavere end referencerenten. Eventuelle renter betalt på lånet kan fradrages af medarbejderen i kapitalindkomsten.

Eftergiver arbejdsgiveren et personalelån, skal medarbejderen beskattes af det eftergivne beløb som løn.

Hvis forskellen mellem rentesatsen og referencerenten skal beskattes, medregnes forskellen til den personlige indkomst, men et tilsvarende beløb kan fradrages som en yderligere renteudgift i kapitalindkomsten.

Afdrag på personalelån må kun ske i nettolønnen eller med beskattede midler, det vil sige efter fradrag af A-skat og AM-bidrag.

Eftergiver arbejdsgiveren et personalelån, skal medarbejderen beskattes af det eftergivne beløb som løn.

Moms på personalelån

Der er ikke moms på renter betalt i forbindelse med personalelån mv.

Opdateret december 2023

Hent hele publikationen og skemaet over personalegoder

Personalegoder 2024

Søg i publikationen eller gå tilbage til oversigten

Kontakt os

Rasmus Kjærgaard Nielsen

Rasmus Kjærgaard Nielsen

Director, Skat, PwC Denmark

Tlf: 2015 6172

Lasse Muff Højbjerg Jensen

Lasse Muff Højbjerg Jensen

Senior Manager, Skat, PwC Denmark

Tlf: 2028 0516

Zaza Pernille Ferndal Hansen

Zaza Pernille Ferndal Hansen

Manager, Moms, PwC Denmark

Tlf: 3945 3988

Emma Freiberg

Emma Freiberg

Senior Associate, Skat, PwC Denmark

Tlf: 2211 8599

Følg PwC