Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Skærmbriller - hvad er reglerne for personalegoder

Personalegoder A-Z

Som udgangspunkt er udgiften til skærmbriller en privat udgift, og arbejdsgiverens betaling vil derfor normalt udløse beskatning. Efter skatteretlig praksis er medarbejderen dog ikke skattepligtig af skærmbriller, der anvendes i forbindelse med skærmarbejde på arbejdspladsen. Det er en betingelse for skattefriheden, at arbejdsgiveren har ejendomsretten til skærmbrillerne.

Skærmbriller, der udleveres på grund af et arbejdsmæssigt behov og tages med hjem i forbindelse med hjemmearbejdsdage, beskattes ikke, såfremt brillerne ikke benyttes til privat brug. Det samme gør sig gældende, hvis skærmbrillerne medtages i forbindelse med kursus- og mødedeltagelse uden for arbejdspladsen.

Benyttes skærmbrillerne i stedet til privat brug uden for arbejdspladsen eller i hjemmet, er brugen af brillerne skattepligtig efter reglen om arbejdsrelaterede personalegoder, som beskattes, hvis den samlede værdi overstiger 6.500 kr. (2021).

Det er ligeledes muligt at stille skærmbriller med glidende overgang og eventuelt flerstyrkeglas til rådighed skattefrit, såfremt der er en konkret arbejdsmæssig begrundelse herfor, og det er dokumenteret på baggrund af forudgående undersøgelse.

Moms på skærmbriller 

Virksomheden har momsfradrag for udgiften til skærmbriller til medarbejderne, da dette anses for at være en driftsudgift.

Opdateret januar 2021

Tilbage til oversigten over personalegoder

Efter skatteretlig praksis er medarbejdere ikke skattepligtige af skærmbriller, der anvendes i forbindelse med skærmarbejde på arbejdspladsen.

Kontakt os

Lone Bak

Senior Manager, Skat, PwC Denmark

Tlf: 8932 5608

Zaza Pernille Ferndal Hansen

Senior Associate, PwC Denmark

Tlf: 3945 3988

Claus Høegh-Jensen

Tax Partner, People & Organisation, PwC Denmark

Tlf: 3945 3303

Rasmus Kjærgaard Nielsen

Senior Manager, PwC Denmark

Tlf: 2015 6172

Følg PwC