Arbejdsgiverbetalte skærmbriller - hvad er reglerne for personalegoder?

Personalegoder A-Z

Som udgangspunkt er udgiften til skærmbriller en privat udgift, og arbejdsgiverens betaling vil derfor normalt udløse beskatning. Efter skatteretlig praksis er medarbejderen dog ikke skattepligtig af skærmbriller, der anvendes i forbindelse med skærmarbejde på arbejdspladsen. Det er en betingelse for skattefriheden, at arbejdsgiveren har ejendomsretten til skærmbrillerne.

Skærmbriller, der udleveres på grund af et arbejdsmæssigt behov og tages med hjem i forbindelse med hjemmearbejdsdage, beskattes ikke, såfremt brillerne ikke benyttes til privat brug. Det samme gør sig gældende, hvis skærmbrillerne medtages i forbindelse med kursus- og mødedeltagelse uden for arbejdspladsen.

Benyttes skærmbrillerne i stedet til privat brug uden for arbejdspladsen eller i hjemmet, er brugen af brillerne skattepligtig efter reglen om arbejdsrelaterede personalegoder, som beskattes, hvis den samlede værdi overstiger 6.700 kr. (2023).

Det er ligeledes muligt at stille skærmbriller med glidende overgang og eventuelt flerstyrkeglas til rådighed skattefrit, såfremt der er en konkret arbejdsmæssig begrundelse herfor, og det er dokumenteret på baggrund af forudgående undersøgelse.

Moms på skærmbriller

Virksomheden har momsfradrag for udgiften til skærmbriller til medarbejderne, da dette anses for at være en driftsudgift. Fradragsretten skal dog fastsættes efter et konkret skøn, såfremt skærmbrillerne må benyttes privat.

Opdateret december 2022

Tilbage til oversigten over personalegoder

Efter skatteretlig praksis er medarbejdere ikke skattepligtige af skærmbriller, der anvendes i forbindelse med skærmarbejde på arbejdspladsen.

Kontakt os

Rasmus Kjærgaard Nielsen

Senior Manager, PwC Denmark

Tlf: 2015 6172

Lasse Muff Højbjerg Jensen

Senior Manager, PwC Denmark

Tlf: 2028 0516

Zaza Pernille Ferndal Hansen

Manager, Moms, PwC Denmark

Tlf: 3945 3988

Emma Freiberg

Associate, PwC Denmark

Tlf: 2211 8599

Følg PwC