Arbejdsgiverbetalte skærmbriller

Hvad er reglerne for beskatning?

Personalegoder 2024

Som udgangspunkt er udgiften til skærmbriller en privat udgift, og en arbejdsgivers betaling vil derfor normalt udløse beskatning. Medarbejderen er dog ikke skattepligtig af skærmbriller, der anvendes i forbindelse med skærmarbejde på arbejdspladsen. Det er en betingelse for skattefriheden, at arbejdsgiveren har ejendomsretten til skærmbrillerne.

Skærmbriller, der udleveres på grund af et arbejdsmæssigt behov og tages med hjem i forbindelse med hjemmearbejdsdage, beskattes ikke, såfremt brillerne ikke benyttes til privat brug. Det samme gør sig gældende, hvis skærmbrillerne medtages i forbindelse med kursus- og mødedeltagelse uden for arbejdspladsen.

Medarbejderen er ikke skattepligtig af skærmbriller, der anvendes i forbindelse med skærmarbejde på arbejdspladsen.

Benyttes skærmbrillerne i stedet til privat brug uden for arbejdspladsen eller i hjemmet, er brugen af brillerne skattepligtig efter reglen om arbejdsrelaterede personalegoder, som beskattes, hvis den samlede værdi overstiger 7.000 kr. (2024).

Det er ligeledes muligt at stille skærmbriller med glidende overgang og eventuelt flerstyrkeglas til rådighed skattefrit, såfremt der er en konkret arbejdsmæssig begrundelse herfor, og det er dokumenteret på baggrund af forudgående undersøgelse.

Moms på skærmbriller 

Virksomheden har momsfradrag for udgiften til skærmbriller til medarbejderne, da dette anses for at være en driftsudgift. Fradragsretten skal dog fastsættes efter et konkret skøn, såfremt skærmbrillerne må benyttes privat.

Opdateret december 2023

Hent hele publikationen og skemaet over personalegoder

Personalegoder 2024

Søg i publikationen eller gå tilbage til oversigten

Kontakt os

Rasmus Kjærgaard Nielsen

Rasmus Kjærgaard Nielsen

Director, Skat, PwC Denmark

Tlf: 2015 6172

Lasse Muff Højbjerg Jensen

Lasse Muff Højbjerg Jensen

Senior Manager, Skat, PwC Denmark

Tlf: 2028 0516

Zaza Pernille Ferndal Hansen

Zaza Pernille Ferndal Hansen

Manager, Moms, PwC Denmark

Tlf: 3945 3988

Emma Freiberg

Emma Freiberg

Senior Associate, Skat, PwC Denmark

Tlf: 2211 8599

Følg PwC