Sponsorbilletter

Hvad er reglerne for beskatning?

Personalegoder 2024

Arbejdsgiveren kan skattefrit give sine med­arbejdere fribilletter til et kulturelt eller sportsligt arrangement, hvis arbejdsgiveren er sponsor af arrangementet. Der er ikke fastsat et loft over, hvor mange fribilletter en med­arbejder kan modtage skattefrit pr. arrangement, eller hvor mange fribilletter medarbejderen skattefrit kan modtage på ét år.

Det er en betingelse for skattefriheden, at den egentlige hovedydelse i sponsoratet er reklameværdien, således at fribilletterne alene udgør en (mindre) tillægsydelse. Fribilletter fra sponsorater, hvor hoved­ydelsen reelt er fribilletter (set i forhold til værdien af reklameværdien), vil være skattepligtige for modtageren.

Arbejdsgiveren kan skattefrit give sine medarbejdere fribilletter til et kulturelt eller sportsligt arrangement, hvis arbejdsgiveren er sponsor af arrangementet.

Det er ligeledes skattepligtigt, hvis med­arbejderen får billetter til andre arrangementer, end sponsoratet direkte dækker. Hvis sponsoratet fx er tegnet for en fodboldklub, og der som led i sponsoratet modtages billetter til en håndboldkamp, er modtageren som udgangspunkt skattepligtig af værdien af billetterne, medmindre der består et sponsorforhold til håndboldklubberne.

Sæson- og årskort, som arbejdsgiveren får tilbudt som led i sponsoratet, omfattes også af skattefriheden, og der er dermed ikke forskel på, om medarbejderen får en fribillet eller får lov til at låne sæson- eller årskortet.

Værdien af fribilletter til medarbejdere, som opfylder betingelserne for skattefrihed, skal ikke medregnes i den skattefri bagatelgrænse for private goder på 1.300 kr. (2024).

Betaler arbejdsgiveren for transporten til arrangementet, eller er der eventuelt inkluderet transport- og rejseudgifter i fribilletten, er medarbejderen skattepligtig af værdien af transporten. 

Personer uden for ansættelsesforhold, som eksempelvis honorarmodtagere og bestyrelses­medlemmer, kan ikke skattefrit modtage fribilletter, selvom de har en arbejdsmæssig tilknytning til arbejdsgiveren. 

Modtager en medarbejder en fribillet af en af arbejdsgiverens samarbejdspartnere, er personen skattepligtig af værdien af fribilletten, idet fribilletten da må anses som en gave.

Moms på sponsorbilletter 

Virksomheden har kun momsfradrag for reklameværdien af et sponsorat. Det betyder, at hvis sponsoratet ligeledes omfatter sæsonkort, fribilletter mv., vil virksomheden ikke have ret til fradrag for denne del. Derfor bør virksomheder være opmærksomme på, at der bør foretages en værdimæssig opsplitning i kontrakten, således at værdien af fribilletterne tydeligt fremgår.

I modsat fald kan virksomheden risikere, at Skattestyrelsen vil anvende markedsværdien/salgsværdien af billetterne. I yderste konsekvens kan dette føre til, at virksomheden slet ikke opnår momsfradrag for reklamedelen af sponsoratet, fordi hele sponsoratet bliver anset som betaling for billetter.

Opdateret december 2023

Hent hele publikationen og skemaet over personalegoder

Personalegoder 2024

Søg i publikationen eller gå tilbage til oversigten

Kontakt os

Rasmus Kjærgaard Nielsen

Rasmus Kjærgaard Nielsen

Director, Skat, PwC Denmark

Tlf: 2015 6172

Lasse Muff Højbjerg Jensen

Lasse Muff Højbjerg Jensen

Senior Manager, Skat, PwC Denmark

Tlf: 2028 0516

Zaza Pernille Ferndal Hansen

Zaza Pernille Ferndal Hansen

Manager, Moms, PwC Denmark

Tlf: 3945 3988

Emma Freiberg

Emma Freiberg

Senior Associate, Skat, PwC Denmark

Tlf: 2211 8599

Følg PwC