Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Sponsorbilletter - hvad er reglerne for personalegoder

Personalegoder A-Z

Arbejdsgiveren kan skattefrit give sine medarbejdere fribilletter til et kulturelt eller sportsligt arrangement, hvis arbejdsgiveren er sponsor af arrangementet. Der er ikke fastsat et loft over, hvor mange fribilletter en medarbejder kan modtage skattefrit pr. arrangement, eller hvor mange fribilletter medarbejderen skattefrit kan modtage på ét år.

Det er en betingelse for skattefriheden, at den egentlige hovedydelse i sponsoratet er reklameværdien, således at fribilletterne alene udgør en (mindre) tillægsydelse. Fribilletter fra sponsorater, hvor hovedydelsen reelt er fribilletter (set i forhold til værdien af reklameværdien), er skattepligtige for modtageren.

Det er ligeledes skattepligtigt, hvis medarbejderen får billetter til andre arrangementer, end sponsoratet direkte dækker. Hvis sponsoratet fx er tegnet for en fodboldklub, og der som led i sponsoratet modtages billetter til en håndboldkamp, er modtageren som udgangspunkt skattepligtig af værdien af billetterne, medmindre der består et sponsorforhold til håndboldklubberne.

Sæson- og årskort, som arbejdsgiveren får tilbudt som led i sponsoratet, omfattes også af skattefriheden, og der er dermed ikke forskel på, om medarbejderen får en fribillet eller får lov til at låne sæson- eller årskortet.

Værdien af fribilletter til medarbejdere, som opfylder betingelserne for skattefrihed, skal ikke medregnes i den skattefri bagatelgrænse for private goder på 1.200 kr. (2021).

Betaler arbejdsgiveren for transporten til arrangementet, eller er der eventuelt inkluderet transport- eller rejseudgifter i fribilletten, er medarbejderen skattepligtig af værdien af transporten.

Personer uden for ansættelsesforhold, som eksempelvis honorarmodtagere og bestyrelsesmedlemmer, kan ikke skattefrit modtage fribilletter, selvom de har en arbejdsmæssig tilknytning til arbejdsgiveren.

Modtager en medarbejder en fribillet af en af arbejdsgiverens samarbejdspartnere, er personen skattepligtig af værdien af fribilletten, idet fribilletten da må anses som en gave.

Moms på sponsorbilletter 

Virksomheden har kun momsfradrag for reklameværdien af et sponsorat. Det betyder, at hvis sponsoratet ligeledes omfatter sæsonkort, fribilletter mv., så har virksomheden ikke ret til fradrag for denne del. Derfor bør virksomheder være opmærksomme på, at der foretages en værdimæssig opsplitning i kontrakten, således at værdien af fribilletterne tydeligt fremgår.

I modsat fald kan virksomheden risikere, at Skattestyrelsen vil anvende markedsværdien/salgsværdien af billetterne. I yderste konsekvens kan dette føre til, at virksomheden slet ikke opnår momsfradrag for reklamedelen af sponsoratet, fordi hele sponsoratet bliver anset som betaling for billetter.

Opdateret januar 2021

Tilbage til oversigten over personalegoder

Personer uden for ansættelsesforhold, som eksempelvis honorarmodtagere og bestyrelsesmedlemmer, kan ikke skattefrit modtage fribilletter, selvom de har en arbejdsmæssig tilknytning til arbejdsgiver.

Kontakt os

Lone Bak

Senior Manager, Skat, PwC Denmark

Tlf: 8932 5608

Zaza Pernille Ferndal Hansen

Senior Associate, PwC Denmark

Tlf: 3945 3988

Claus Høegh-Jensen

Tax Partner, People & Organisation, PwC Denmark

Tlf: 3945 3303

Rasmus Kjærgaard Nielsen

Senior Manager, PwC Denmark

Tlf: 2015 6172

Følg PwC