Sports- og motionsfaciliteter

Hvad er reglerne for beskatning?

Personalegoder 2024

Stiller arbejdsgiveren forskellige sports­faciliteter til rådighed på arbejdspladsen, fx motionslokaler, bordtennis, billard og squashbaner, kan det efter omstændighederne være et skattefrit personalegode for medarbejderne. Det er en betingelse, at der er tale om almindelig personalepleje uden væsentlig økonomisk værdi. Skattefriheden gælder kun, hvis sportsfaciliteterne bogstaveligt talt er stillet til rådighed af arbejdsgiveren på arbejdsgiverens egen adresse. 

Skatterådet har fastslået, at idrætsfaciliteter stillet til rådighed i en virksomheds datterselskab, der drev en kæde af fitnesscentre, skulle beskattes, hvis ikke moderselskabets medarbejdere betalte for træningen på samme vis som andre kunder. Landsskatteretten har desuden fastslået, at medarbejdernes brug af et sundhedshus med svømmehal, motionsfaciliteter mv., der i en nabobygning blev stillet til rådighed af den udlejer, som virksomheden havde lejet sig ind hos, ville medføre beskatning af medarbejderne.

Betaler arbejdsgiveren medarbejderens udgifter til et fitnesskort i et fitnesscenter, der ligger uden for arbejdspladsen, er dette personalegode skattepligtigt for medarbejderen, da arbejdsgiveren har afholdt en privat udgift for medarbejderen. Et fitnesskort falder ikke ind under reglerne om bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede goder, men vil derimod være omfattet af den skattefri bagatelgrænse på 1.300 kr. (2024) for private goder. 

Der var ligeledes tale om et skattepligtigt personalegode i en sag, hvor arbejdsgiveren betalte for adgangen til og brug af et online-baseret motionsfællesskab. Der var tale om en app, der kunne bruges til at registrere motion, og hvor medarbejderne fik adgang til et privat online forum kun for virksomhedens medarbejdere. Godet var omfattet af bagatelgrænsen på 1.300 kr. (2024) for private goder.

Skattefriheden gælder kun, hvis sportsfaciliteterne bogstaveligt talt er stillet til rådighed af arbejdsgiveren på arbejdsgiverens egen adresse.

Deltagelse i DHL Stafetten, motionsløb, firmasportsturneringer mv.

Betaler arbejdsgiveren tilmeldingsgebyr mv. for, at medarbejderne kan deltage i et motionsløb, som eksempelvis DHL Stafetten, skal de medarbejdere, der deltager i aktiviteten, som udgangspunkt beskattes.

Deltagelsen kan dog efter en konkret vurdering være skattefri, hvis arbejdsgiverens betaling for deltagelse i DHL Stafetten eller andre motionsløb kan sidestilles med et årligt eller halvårligt skovtursarrangement. Det er ikke en betingelse, at alle medarbejdere deltager i det pågældende arrangement, men alle medarbejdere skal som udgangspunkt have forudsætning og mulighed for at deltage, og det pågældende arrangement skal i øvrigt egne sig som skovturslignende arrangement. Udgifterne til arrangementet skal desuden være i et naturligt omfang i forhold til arrangementets art og størrelse.

Medarbejdernes deltagelse i eksempelvis et maratonløb vil derimod ikke skattefrit kunne betales af arbejdsgiver, da langt færre medarbejdere vil kunne deltage i sådanne mere ekstreme motionsløb. Derved mister arrangementet sit skovturspræg. Arbejdsgiverens betaling af gebyr for deltagelse i et maratonløb vil derfor medføre skattepligt for medarbejderen (men er omfattet af den skattefri bagatelgrænse på 1.300 kr. (2024) for private goder). 

Det er endnu ikke afklaret i skatteretlig praksis, om arbejdsgiverbetalt deltagelse i firmasportsturneringer, der foregår uden for arbejdsgiverens egen adresse, tilsvarende udløser beskatning.

Hvis aktiviteten foregår gennem en personaleforening, hvori arbejdsgiveren ikke har bestemmende indflydelse, vil personaleforeningens betaling af deltagergebyr mv. som udgangspunkt være skattefri.

Deltagelsen kan efter en konkret vurdering være skattefri, hvis arbejdsgiverens betaling for deltagelse i DHL Stafetten eller andre motionsløb kan sidestilles med et årligt eller halvårligt skovtursarrangement.

Moms på motionslokaler 

Indretning af motionslokaler i virksomhedens egne lokaler, som virksomheden stiller til rådighed for medarbejderne, er fuldt fradrags­berettiget som en almindelig driftsudgift. Der er dog ikke momsfradrag for udgifter til fitness­abonnementer og lignende, som finder sted uden for virksomhedens lokaler.

Moms i forbindelse med motionsløb

Udgifter til motionsløb kan i et eller andet omfang give ret til momsfradrag. Momsfradraget vil som udgangspunkt være betinget af, at udgiften anses som en form for personalepleje eller en reklameudgift.

Udgifter til mad, som indtages i forbindelse med motionsløbet (fx til DHL Stafetten), vil som udgangspunkt ikke give ret til moms­fradrag, da der ikke er tale om møde i egne lokaler, teambuilding eller lignende. Da der er tale om en gråzone, kan det ikke udelukkes, at Skattestyrelsen vil godkende retten til momsfradrag.

Opdateret december 2023

Hent hele publikationen og skemaet over personalegoder

Personalegoder 2024

Søg i publikationen eller gå tilbage til oversigten

Kontakt os

Rasmus Kjærgaard Nielsen

Rasmus Kjærgaard Nielsen

Director, Skat, PwC Denmark

Tlf: 2015 6172

Lasse Muff Højbjerg Jensen

Lasse Muff Højbjerg Jensen

Senior Manager, Skat, PwC Denmark

Tlf: 2028 0516

Zaza Pernille Ferndal Hansen

Zaza Pernille Ferndal Hansen

Manager, Moms, PwC Denmark

Tlf: 3945 3988

Emma Freiberg

Emma Freiberg

Senior Associate, Skat, PwC Denmark

Tlf: 2211 8599

Følg PwC