Syge- og ulykkesforsikringer - hvad er reglerne for personalegoder

Personalegoder A-Z

Betaler arbejdsgiveren en syge- og ulykkesforsikring for medarbejderen, som kun dækker i arbejdstiden, er præmien ikke skattepligtig for medarbejderen. Det samme gør sig gældende for rejseulykkesforsikringer, der alene dækker rejser i arbejdsgivers tjeneste.

Betaler arbejdsgiveren tilsvarende forsikringer for medarbejderen, som dækker forsikringsbegivenheder, der indtræffer i medarbejderens fritid, er præmien skattepligtig for medarbejderen.

Dækker forsikringen både i arbejdstiden og i fritiden, skal der sondres mellem, om forsikringssummen er over eller under 500.000 kr., samt om forsikringen også dækker andre familiemedlemmer:

Betaler arbejdsgiveren en syge- og ulykkesforsikring for medarbejderen, som kun dækker i arbejdstiden, er præmien ikke skattepligtig for medarbejderen.

Eksempler

Op til 500.000 kr. Medarbejderen beskattes ikke præmien, forudsat at forsikringen ikke også dækker fx ægtefælle eller andre familiemedlemmer.

Over 500.000 kr., eller dækker forsikringen også fx ægtefælle eller andre familiemedlemmer

 

Præmien opdeles således, at den del af præmien, der medgår til dækning af risikoen i arbejdstiden, er skattefri, og den del af præmien, som medgår til dækning af risikoen i fritiden, er skattepligtig for medarbejderen. Hvis opdeling ikke er mulig, anses 50 % af præmien ifølge praksis for at vedrøre fritiden.

Beløbsgrænsen på 500.000 kr. pristalsreguleres ikke. I praksis er det dog godkendt, at hvis forsikringssummen i indgåede kontrakter med en oprindelig forsikringssum på 500.000 kr. er forhøjet på grund af en almindelig indeksregulering, bliver præmien ikke af den grund skattepligtig for medarbejderen.

Betaler arbejdsgiveren en sundhedsforsikring, gør andre regler sig gældende. Se afsnittet om “Sundhedsforsikringer” for yderligere oplysninger.

Moms på arbejdsgiverbetalte forsikringer

Der er ikke moms på forsikringspræmier.

Opdateret december 2022

Tilbage til oversigten over personalegoder

Kontakt os

Rasmus Kjærgaard Nielsen

Rasmus Kjærgaard Nielsen

Tax Director, PwC Denmark

Tlf: 2015 6172

Lasse Muff Højbjerg Jensen

Lasse Muff Højbjerg Jensen

Senior Tax Manager, PwC Denmark

Tlf: 2028 0516

Zaza Pernille Ferndal Hansen

Zaza Pernille Ferndal Hansen

Manager, Moms, PwC Denmark

Tlf: 3945 3988

Emma Freiberg

Associate, PwC Denmark

Tlf: 2211 8599

Følg PwC