Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Syge- og ulykkesforsikringer - hvad er reglerne for personalegoder

Personalegoder A-Z

Betaler arbejdsgiveren en syge- og ulykkesforsikring for medarbejderen, som kun dækker i arbejdstiden, er præmien ikke skattepligtig for medarbejderen. Det samme gør sig gældende for rejseulykkesforsikringer, der alene dækker rejser i arbejdsgivers tjeneste.

Betaler arbejdsgiveren tilsvarende forsikringer for medarbejderen, som dækker forsikringsbegivenheder, der indtræffer i medarbejderens fritid, er præmien skattepligtig for medarbejderen.

Dækker forsikringen både i arbejdstiden og i fritiden, skal der sondres mellem, om forsikringssummen er over eller under 500.000 kr., samt om forsikringen også dækker andre familiemedlemmer:

Eksempler

Op til 500.000 kr. Medarbejderen beskattes ikke præmien, forudsat at forsikringen ikke også dækker fx ægtefælle eller andre familiemedlemmer.

Over 500.000 kr., eller dækker forsikringen også fx ægtefælle eller andre familiemedlemmer

 

Præmien opdeles således, at den del af præmien, der medgår til dækning af risikoen i arbejdstiden, er skattefri, og den del af præmien, som medgår til dækning af risikoen i fritiden, er skattepligtig for medarbejderen. Hvis opdeling ikke er mulig, anses 50 % af præmien ifølge praksis for at vedrøre fritiden.

Beløbsgrænsen på 500.000 kr. pristalsreguleres ikke. I praksis er det dog godkendt, at hvis forsikringssummen i indgåede kontrakter med en oprindelig forsikringssum på 500.000 kr. er forhøjet på grund af en almindelig indeksregulering, bliver præmien ikke af den grund skattepligtig for medarbejderen.

Betaler arbejdsgiveren en sundhedsforsikring, gør andre regler sig gældende. Se afsnittet om sundhedsforsikringer for yderligere oplysninger.

Moms på arbejdsgiverbetalte forsikringer

Der er ikke moms på forsikringspræmier.

Opdateret januar 2021

Tilbage til oversigten over personalegoder

Kontakt os

Lone Bak

Senior Manager, Skat, PwC Denmark

Tlf: 8932 5608

Zaza Pernille Ferndal Hansen

Senior Associate, PwC Denmark

Tlf: 3945 3988

Claus Høegh-Jensen

Tax Partner, People & Organisation, PwC Denmark

Tlf: 3945 3303

Rasmus Kjærgaard Nielsen

Senior Manager, PwC Denmark

Tlf: 2015 6172

Følg PwC