Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Vaccination - hvad er reglerne for personalegoder

Personalegoder A-Z

Hvis arbejdsgiveren afholder udgifter til vaccination af medarbejderne, falder udgifterne ind under bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede goder på 6.500 kr. (2021), hvis vaccinationen skyldes, at medarbejderne vanskeligt kan undværes under en spidsbelastningsperiode. Hvorvidt en medarbejder kan undværes under en spidsbelastningsperiode, er en individuel vurdering.

Hvis vaccinen tilbydes alle medarbejdere på arbejdspladsen som led i den almindelige personalepleje, har Skatterådet i en konkret sag vurderet, at den arbejdsgiverbetalte influenzavaccination kan omfattes af personaleplejefritagelsen og dermed være skattefri for medarbejderne. Det skyldes, at vaccinationen ikke er af væsentlig økonomisk værdi og er stillet til rådighed for virksomhedens medarbejdere på arbejdspladsen. Det er en betingelse, at vaccinationen fysisk foregår på arbejdspladsen. 

Selv om vaccinationen ikke er skattefri efter ovenstående, kan den være omfattet af den skattefri bagatelgrænse for private goder på 1.200 kr. (2021).

Moms på vaccinationer til medarbejderne

Udgiften til vaccination udført af læger vil formentlig være uden moms. Afholdes der momsbelagte udgifter i forbindelse med indkøb af vacciner og vaccination af medarbejderne, kan der opnås fradrag for momsen.

Opdateret januar 2021

Tilbage til oversigten over personalegoder

Det er en betingelse, at vaccinationen fysisk foregår på arbejdspladsen.

Kontakt os

Lone Bak

Senior Manager, Skat, PwC Denmark

Tlf: 8932 5608

Zaza Pernille Ferndal Hansen

Senior Associate, PwC Denmark

Tlf: 3945 3988

Claus Høegh-Jensen

Tax Partner, People & Organisation, PwC Denmark

Tlf: 3945 3303

Rasmus Kjærgaard Nielsen

Senior Manager, PwC Denmark

Tlf: 2015 6172

Følg PwC