Vaccination - hvad er reglerne for personalegoder

Personalegoder A-Z

Hvis arbejdsgiveren afholder udgifter til vaccination af medarbejderne, falder udgifterne ind under bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede goder på 6.700 kr. (2023), såfremt vaccinationen skyldes, at nøglemedarbejdere vanskeligt kan undværes under en spidsbelastningsperiode. Hvorvidt en medarbejder kan undværes under en spidsbelastningsperiode, er en individuel vurdering.

Det samme gælder for vaccinationer i forbindelse med arbejdsmæssige rejser til udlandet.

Hvis vaccinen tilbydes alle medarbejdere på arbejdspladsen som led i den almindelige personalepleje, har Skatterådet i en konkret sag vurderet, at den arbejdsgiverbetalte influenzavaccination kan omfattes af personaleplejefritagelsen og dermed være skattefri for medarbejderne. Det skyldes, at vaccinationen ikke er af væsentlig økonomisk værdi og er stillet til rådighed for virksomhedens medarbejdere på arbejdspladsen. Det er en betingelse, at vaccinationen fysisk foregår på arbejdspladsen.

Opfylder vaccinationen ikke under ovenstående kriterier for skattefrihed, kan den dog være omfattet af den skattefri bagatelgrænse for private goder på 1.300 kr. (2023).

Moms på vaccinationer til medarbejderne

Udgiften til vaccination udført af læger vil formentlig være uden moms. Afholdes der momsbelagte udgifter i forbindelse med indkøb af vacciner og vaccination af medarbejderne, kan der opnås fradrag for momsen.

Opdateret december 2022

Tilbage til oversigten over personalegoder

Det er en betingelse, at vaccinationen fysisk foregår på arbejdspladsen.

Kontakt os

Rasmus Kjærgaard Nielsen

Rasmus Kjærgaard Nielsen

Tax Director, PwC Denmark

Tlf: 2015 6172

Lasse Muff Højbjerg Jensen

Lasse Muff Højbjerg Jensen

Senior Tax Manager, PwC Denmark

Tlf: 2028 0516

Zaza Pernille Ferndal Hansen

Zaza Pernille Ferndal Hansen

Manager, Moms, PwC Denmark

Tlf: 3945 3988

Emma Freiberg

Associate, PwC Denmark

Tlf: 2211 8599

Følg PwC