Dansk erhvervsliv ramt af overregulering

7 ud af 10 erhvervsfolk mener, at Danmark er mere reguleret end andre lande, og et flertal peger på, at det hæmmer Danmarks konkurrencekraft. Det viser en ny pulsmåling fra PwC.

Danmark er mere reguleret end andre lande. Sådan lyder opråbet fra 70 % af de adspurgte erhvervsfolk i en ny pulsmåling fra PwC. Målingen viser også, at flere end 6 ud af 10 erhvervsfolk mener, at regulering er hæmmende for konkurrencekraften i Danmark.

”Pulsmålingen sætter en tyk streg under det faktum, at vi i Danmark er nødt til at undgå unødvendig regulering. Vi skal fx være meget opmærksomme på, at vi ikke implementerer flere og mere skærpede regler end andre lande, da det stiller danske virksomheder dårligere i konkurrencen om vækst,” siger Mogens Nørgaard Mogensen, Senior Partner og adm. direktør i PwC.

Regler for personskatter hæmmer særligt konkurrencekraften

I pulsmålingen svarer erhvervslivet, at de regler, som især hæmmer konkurrencekraften i Danmark, er reglerne for personskatter og reglerne om indberetning af oplysninger til analyseinstitutter.

”Her har vi nogle helt konkrete områder, som virksomhederne peger på, er særligt hæmmende for konkurrencen. Det er derfor oplagt, at der bliver taget fat på at løse de problemer, der er størst og dermed stækker de danske virksomheder mest,” siger Mogens Nørgaard Mogensen. Han fortsætter:

”Når vi ser nærmere på de to værste regelsyndere, kan vi konstatere, at der er en klar fællesnævner. De er begge karakteriseret ved, at det er områder, der er reguleret med et stort antal regler, som efterhånden er mere end svære at navigere i for de fleste virksomheder. Og denne regeljungle er en væksthæmmer af de helt store, så den skal der ifølge målingen ryddes ud i.”

Antallet af reguleringer i den finansielle sektor er for højt

PwC’s pulsmåling viser også, at særligt den finansielle sektor oplever, at antallet af reguleringer er for højt inden for deres branche. Det gælder hele 9 ud af 10 virksomheder (89 %). Inden for de industrielle virksomheder svarer 7 ud af 10 (70 %), at antallet er for højt, og blandt de professionelle serviceleverandører er det 6 ud af 10 (64 %).

Om pulsmålingen

228 erhvervsfolk har givet deres svar via et online-survey i perioden fra den 13/9 til 8/10 2015. PwC's erhvervspanel Puls er et uafhængigt panel af erhvervsfolk. Fire til seks gange om året præger de dagsordenen ved at svare på spørgsmål om aktuelle samfundsemner, hvor de fx giver deres bud på, hvad der skal til for at sikre vækst, deres holdning til ny lovgivning eller reformtiltag samt deres syn på udfordringer og muligheder i relation til erhvervslivet.

Følg PwC