Politikerne lytter ikke til erhvervslivet

Politikerne lytter ikke til erhvervslivet

Hele 8 ud af 10 erhvervsfolk mener ikke, at de danske politikere er lydhøre over for erhvervslivets behov. Ifølge erhvervslivet bør politikerne fokusere mere på gode rammevilkår, adgang til kvalificeret arbejdskraft og begrænsning af overregulering, hvis der skal skabes optimale vilkår for erhvervslivet. Det viser en ny pulsmåling fra PwC.

De danske politikere er ikke lydhøre over for virksomhedernes behov. Sådan lyder det fra hele 80 % i en ny pulsmåling fra PwC, hvor 330 erhvervsfolk har deltaget i forbindelse med valgkampen.

”Vores nye pulsmåling viser, at et meget stort flertal i erhvervslivet mener, at politikerne ikke lytter til deres behov. Det afspejler sig også i valgkampen, som bærer præg af, at der bliver talt forbavsende lidt om erhvervslivet,” siger Mogens Nørgaard Mogensen, Senior Partner og adm. direktør i PwC. Han fortsætter:

”Der er dog brug for at få erhvervslivets agendaer klarere ind i debatten, hvis ikke opsvinget skal miste fart, allerede inden det får ordentligt fat.”

PwC’s måling viser, at de største trusler for det spirende opsving ifølge erhvervslivet er høje skatter og afgifter samt en velfærdstat, hvor fokus på at fordele midler er større end på at skabe dem.

”Målingen understreger, at det politiske fokus ikke udelukkende må handle om, hvordan vi fordeler pengene, men at det også skal give svar på, hvordan vi skaber danske arbejdspladser og økonomisk vækst, så vi forstærker det fundament, som vores velstand bygger på,” forklarer Mogens Nørgaard Mogensen.

Erhvervslivets svar til politikerne

Ifølge pulsmålingen kommer skat, herunder topskat og selskabskat, ind på en klar førsteplads over emner, som politikerne ifølge erhvervslivet i højere grad bør prioritere.

”Der bliver talt forsvindende lidt om noget af det, der betyder allermest for virksomhedernes og Danmarks konkurrenceevne, nemlig skat. Vi ser dog i målingen, at erhvervslivet finder det væsentligt at få drøftet dette emne, da et for højt skattetryk ikke kun hæmmer den danske produktivitetsevne, men også gør det sværere at rekruttere kvalificeret arbejdskraft udefra,” siger Mogens Nørgaard Mogensen.

Sæt fokus på et attraktivt industrimiljø og uddannelse

På en anden- og tredjeplads over erhvervslivets ønsker til politikerne finder vi da også bedre rammer for et attraktivt industrimiljø og adgang til kvalificeret arbejdskraft.

”Et fokus på industrien er ikke blot vigtigt i forhold til at fastholde produktion i Danmark. Det handler i lige så høj grad om at undgå, at vi med udflytning af produktionen mister vigtig viden og dermed innovationskraft,” siger Mogens Nørgaard Mogensen.

Han henviser til, at politikerne ifølge erhvervslivet særligt bør arbejde for at reducere produktionsomkostninger. Hvad angår problemerne med at skaffe kvalificeret arbejdskraft, skal det først og fremmest løses med et større fokus på uddannelse:

”Knap halvdelen af erhvervsfolkene svarer, at politikerne særligt bør prioritere uddannelse for at sikre, at fremtidens medarbejdere har de rette kvalifikationer, herunder at der i højere grad bør arbejdes på at tilpasse uddannelserne til arbejdsmarkedet,” forklarer Mogens Nørgaard Mogensen.

Adgang til kvalificeret arbejdskraft lå også højt på erhvervslivets ønskeliste i PwC’s seneste målinger, CEO og CXO Survey, hvor emnet gav anledning til bekymring blandt toplederne.

 siger Mogens Nørgaard Mogensen.

Regulering står i vejen for vækst

Endelig vurderer erhvervslivet i målingen, at politikerne bør fokusere på at reducere størrelsen på den offentlige sektor samt forebygge og reducere overregulering. Disse emner kommer ind på henholdsvis en fjerde- og femteplads.

”Næsten halvdelen peger på, at der er brug for at reducere de administrative byrder, mens hver tredje mener, at man særligt bør reducere reguleringen, herunder fra EU,” fortæller Mogens Nørgaard Mogensen og slutter:

”Det er derfor afgørende, at vi i Danmark har fokus på, hvorvidt regulering altid er en god ide for dansk konkurrenceevne, og ikke mindst om vi unødigt overimplementerer lovgivning fra EU.”

Om Pulsmålingen

330 erhvervsledere har givet deres svar via et online-survey i perioden fra den 12/5 til 5/6 2015. PwC's erhvervspanel Puls er et uafhængigt panel, som består af 4.400 erhvervspersoner. 4-6 gange om året svarer de på spørgsmål om aktuelle samfundsemner som fx ny lovgivning, reformtiltag, etc.

Læs highlights fra PwC's pulsmåling Valgår 2015

Kontakt os

Mogens Nørgaard Mogensen

Senior Partner og adm. direktør, Statsaut. revisor

Tlf: 3945 3232

Pernille Stokholm Bøg

Partner, Marketing, Communication, Academy & CSR

Tlf: 3945 3579

Malene Billund

Presseansvarlig

Tlf: 5133 2378

Følg PwC