4 ud af 10 SMV’er får afslag på deres ansøgning om finansiering

Mange SMV’er har svært ved at overskue kravene til finansiering, og 4 ud af 10 SMV’er får afslag på deres kapitalansøgning, viser en ny pulsmåling fra PwC. Det hæmmer væksten blandt SMV’erne på både kort og langt sigt, påpeger PwC.

Ifølge en ny pulsmåling fra PwC, hvor næsten 400 danske erhvervspersoner fra SMV’er har deltaget, er det langt fra alle SMV’er, der lykkes med at skaffe den kapital, de søger. Blandt de SMV’er, der har søgt finansiering det seneste år, har næsten 4 ud af 10 fået et afslag.

”Pulsmålingen bekræfter, at der desværre stadig er alt for mange SMV’er, der ikke lykkes med at overbevise långiver om projektets succes. Det hindrer desværre deres vækst på både kort og langt sigt,” fortæller Jesper Møller Langvad, partner og leder af SMV-markedet i PwC.

En del af grunden til dette kan være, at over halvdelen (53 %) af respondenterne har svært eller meget svært ved at danne sig et overblik over, hvad der kræves for at lykkes med at få adgang til finansiering.

”Hvis SMV’erne skal lykkes med at skaffe finansiering til vækst, er det vigtigt, at virksomheden sætter sig ind i forventninger fra långivere eller finansieringskilder og målretter sin kapitalansøgning. Pulsmålingen viser, at nok ligger der en finanseringsopgave i forhold til SMV’erne, men der ligger i høj grad også en informationsopgave,” siger Jesper Møller Langvad.

Ifølge pulsmålingen har de, der har fået tilsagn på deres kapitalansøgning, peget på, at en klar forretningsstrategi (valgt af 51 %) og en gennemtænkt plan for håndtering af risici (valgt af 37 %) var afgørende faktorer for et tilsagn.

”For at overbevise långiver om, at det er værd at investere i et givent projekt, er det selvfølgelig afgørende, at låneansøgeren har helt styr på sin strategi, risici og budgetter – med andre ord, at man kan levere en detaljeret og overbevisende business case,” forklarer Jesper Møller Langvad.

Bankerne er SMV’ernes foretrukne kilde til finansiering

Ifølge pulsmålingen har bankerne langt fra udspillet deres dominerende rolle som finansieringskilde. Knap 7 ud af 10 af de SMV’er, der har søgt og opnået finansiering i det forgangne år, har satset på banken, mens realkreditinstituttet tegner sig for 14 % af SMV’ernes opnåede finansiering. Det er også primært bankerne (75 %) og realkreditinstitutterne (14 %), der har givet afslag på SMV’ernes ansøgninger om finansiering.

”Selv om der tales meget om de alternative finansieringsmuligheder i disse år, søger SMV’erne fortsat primært bankerne og realkreditinstitutterne, når de har brug for at skaffe kapital udefra. Det er samtidig bankerne, der primært yder finansiering til SMV’er. Finanskrisen har dog vist, hvor vigtigt det er, at virksomheder har adgang til flere finansieringskilder,” udtaler Jesper Møller Langvad.

SMV’erne har fået øjnene op for, at der er andre veje til finansiering end banken, og pulsmålingen viser, at de alternative finansieringsmuligheder bruges som et supplement til de traditionelle muligheder i banker og realkreditinstitutter. Når vi ser på de alternative finansieringsmuligheder, svarer 15 % således, at de fik tilsagn om finansiering fra offentlig støtte fra fx Vækstfonden eller IFU, mens 13 % har opnået finansiering fra Business Angels.

”Pulsmålingen viser, at mange SMV’er i dag bruger de alternative finansieringsmuligheder side om side med de mere traditionelle muligheder. Bankerne spiller dog stadig langt den største rolle, når det gælder finansiering af SMV’ernes kapitalbehov,” forklarer Jesper Møller Langvad.

Om Pulsmålingen

Knap 400 erhvervsledere har givet deres svar via et online-survey i perioden fra den 6/12 2015 til 15/1 2016. PwC's erhvervspanel Puls er et uafhængigt panel, som består af 5.000 erhvervspersoner. Fire til seks gange om året præger de dagsordenen ved at svare på spørgsmål om aktuelle samfundsemner, hvor de fx giver deres bud på, hvad der skal til for at sikre vækst, deres holdning til ny lovgivning eller reformtiltag samt deres syn på udfordringer og muligheder i relation til erhvervslivet.

Kontakt os

Jesper Møller Langvad

Partner, statsaut. revisor, PwC Denmark

Tlf: 3945 9127

Malene Billund

Presseansvarlig, PwC Denmark

Tlf: 5133 2378

Følg PwC