Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

SMV’ernes investeringer i digitalisering betaler sig

Investeringer i digitalisering bidrager positivt til omsætningsvæksten hos SMV’er, og digitaliseringsprojekterne er samtidig lønsomme. Det viser en ny pulsmåling fra PwC, der opfordrer til, at endnu flere SMV’er sætter strøm til deres forretning for at styrke deres konkurrencekraft og dermed muligheder for vækst.

Ifølge en ny pulsmåling fra PwC, hvor næsten 400 danske erhvervspersoner fra SMV’er har deltaget, har investeringer i digitalisering bidraget til omsætningsvækst. Således svarer næsten halvdelen af dem (47 %), som har digitaliseret produkter eller ydelser, at investeringerne i dette har bidraget til deres omsætningsvækst i høj eller meget høj grad. Det gør sig ligeledes gældende for 46 % af dem, som har investeret i digitalisering i forbindelse med salg eller markedsføring. Det kan hænge sammen med, at en høj andel af respondenterne har investeret betydeligt mere i digitalisering i forhold til sidste år (over 20 % mere).

”Pulsmålingen slår fast, at det betaler sig at investere i digitalisering. Der er heller ingen tvivl om, at SMV’erne i de kommende år vil opleve et stigende behov for at kunne udnytte digitaliseringen bedst muligt, hvis de skal kunne klare sig i den øgede konkurrence, som digitaliseringen også bidrager til,” fortæller Jesper Møller Langvad, partner i PwC.

Digitalisering skal primært effektivisere driften

6 ud af 10 SMV’er har fokuseret på digitalisering i forbindelse med at effektivisere driften i det forgangne år, og cirka halvdelen anvender digitalisering i forbindelse med deres salgs- og markedsføringskanaler (fx webshop, interaktion mv.). Hver tredje peger desuden på, at de har digitaliseret deres ydelser og produkter i højere grad. Blot 1 ud af 10 svarer, at de slet ikke arbejder med digitalisering.

”SMV’erne har skruet op for deres fokus på digitalisering det seneste år, og det bliver ikke kun ved snakken. Investeringerne følger med, og det gælder inden for alle tre fokusområder, men særligt de, der har investeret i digitalisering af deres ydelser og produkter, samt de, der har investeret i salgs- og markedsføringskanaler, oplever, at investeringerne bidrager positivt til top- og bundlinjen,” fortæller Jesper Møller Langvad.

Pulsmålingen viser dog også, at mere end en fjerdedel oplever, at investeringerne i digitalisering i forbindelse med effektivisering af drift kun har bidraget i lav eller meget lav grad til omsætningsvæksten. Det kan igen hænge sammen med størrelsen af investeringer, idet en større andel (27 %) kun har investeret 1 % til 5 % mere i området sammenlignet med sidste år. Der skal altså større investeringer til, for at det giver resultater.

”Vi kan se, at der skal en vis volumen til for, at investeringer i digitalisering for alvor kan ses på bundlinjen, ligesom en del af forklaringen også kan være, at digitalisering ikke er nogen hurtig løsning eller genvej, men at afkastet først kommer en vis periode efter investeringen heri,” forklarer Jesper Møller Langvad.

SMV’erne tjener penge på at investere i digitalisering

Ser vi på, hvorvidt investeringerne i digitalisering har været lønsomme, så tegner der sig et flertal blandt de SMV’er, der i høj eller meget høj grad vurderer, at det er tilfældet. Det er særligt blandt de, der arbejder med digitalisering i forbindelse med deres ydelser og produkter, at investeringerne har været lønsomme i høj eller meget høj grad.

”Pulsmålingen viser, at SMV’er, der har øget deres investeringer i digitalisering, som forbedrer deres ydelser eller produkter, tjener penge på disse investeringer. Det er dermed særligt lønsomt at fokusere sine investeringer inden for digitalisering på kundevendte projekter. Flere bør derfor sætte strøm til deres forretning for at styrke deres konkurrencekraft og dermed muligheder for vækst,” fortæller Jesper Møller Langvad.

Digitalisering skal på toplederens agenda

For at SMV’erne kan lykkes med digitaliseringsinitiativer peger de særligt på 3 områder, som er afgørende. For det første er det afgørende, at arbejdet med digitalisering prioriteres af virksomhedens ledelse og beslutningstagere (valgt af 49 %). For det andet kræver det, at virksomheden har de rette digitale profiler/kompetencer (valgt af 44 %) og for det tredje, at virksomheden har de rette ressourcer, så digitaliseringsinitiativer kan prioriteres og gennemføres (valgt af 40 %).

”SMV’erne peger på, at det er afgørende, at digitaliseringen er på ledelsens agenda for at opnå succes, og der er ingen tvivl om, at SMV’erne har ambitioner om at skabe vækst med digitalisering. Det er positivt, idet SMV’erne bør gribe de muligheder, som de nye digitale løsninger tilbyder, så man som virksomhed fortsat formår at være konkurrencedygtig på et marked, hvor nye konkurrenter kan opstå fra den ene dag til den anden på baggrund af nye teknologier.”

Konklusionerne hænger i øvrigt sammen med PwC’s Digital IQ Survey, der viser, at de danske ledelser i høj grad tager ejerskab på strategiarbejdet med digitalisering. Sammenlignet med deres internationale konkurrenter kan de danske virksomheder dog blive endnu dygtigere, når det kommer til at føre strategier i en digitaliseret verden ud i livet og måle på effekten af dem.

Om Pulsmålingen

Knap 400 erhvervsledere har givet deres svar via et online-survey i perioden fra den 6/12 2015 til 15/1 2016. PwC's erhvervspanel Puls er et uafhængigt panel, som består af 5.000 erhvervspersoner. Fire til seks gange om året præger de dagsordenen ved at svare på spørgsmål om aktuelle samfundsemner, hvor de fx giver deres bud på, hvad der skal til for at sikre vækst, deres holdning til ny lovgivning eller reformtiltag samt deres syn på udfordringer og muligheder i relation til erhvervslivet.

Kontakt os

Jesper Møller Langvad

Partner, statsaut. revisor, PwC Denmark

Tlf: 3945 9127

Malene Billund

Presseansvarlig, PwC Denmark

Tlf: 5133 2378

Følg PwC