Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Virksomheder bliver stadig dygtigere til digitalisering

De danske virksomheder taler meget om digitalisering, og ledelsen tager i høj grad ejerskab på strategiarbejdet med digitalisering. De danske virksomheder kan dog blive endnu dygtigere, når det kommer til at føre digitaliseringsstrategierne ud i livet og måle på effekten af dem. Det viser en ny undersøgelse fra PwC.

En ny global undersøgelse fra PwC, Digital IQ Survey 2015, viser, at danske virksomheder har digitalisering højt på agendaen. Hele 88 % af de danske erhvervsledere svarer i undersøgelsen, at den øverst ansvarlige for digitalisering er involveret i at udarbejde den overordnede forretningsstrategi. Til sammenligning er det 77 % globalt.

“Alle taler om digitalisering, hvilket er meget positivt. Vi bør dog øge den specifikke ledelsesadfærd, der skaber resultater,” udtaler Esben Toft, partner og leder af PwC’s Digital Transformation, og fortsætter: “Danske virksomheder kan med fordel sætte større tryk på at udvikle egentlige handleplaner, så de gode intentioner i strategien bliver ført ud i livet.”

De danske virksomheder kan lære af de bedste

Ifølge undersøgelsen er det dog kun 35 % af de danske erhvervsledere, som har en egentlig digital handleplan, mens det gælder hele 53 % af de globale erhvervsledere. Samtidig er det kun 25 % mod 72 % globalt, der konsekvent måler på udbyttet af deres digitale investeringer.

”Det er nok en udbredt holdning, at man ikke bare ændrer ting, der fungerer fint for virksomheden, og når virksomhederne endnu ikke oplever, at de står på en brændende platform, kan det være svært at få ført de gode digitaliseringstanker ud i livet,” siger Esben Toft og tilføjer:

”Vi ser dog tegn på, at de globale virksomheder begynder at rykke fra de danske, når det gælder eksekvering af de digitale strategier. Fx har flere store tyske industrivirksomheder gjort meget for at digitalisere hele deres produktionsapparat. Det er derfor afgørende, at danske virksomheder kommer på højde og gerne på forkant med deres globale konkurrenter, hvis de vil stå stærkt i fremtiden.”

Danske investeringer i digitalisering halter efter de globale

Undersøgelsen viser, at der også er noget at indhente på investeringssiden for de danske virksomheder, der ligger under det globale investeringsniveau. Således svarer 27 % af de danske erhvervsledere, at mere end 15 % af deres indtægter går til digitale investeringer, mens 31 % svarer det samme globalt.

”Hvis danske virksomheder skal klare sig i den stadigt stigende internationale konkurrence, så kræver det, at de danske virksomheder har mindst ligeså meget fokus på at skabe innovation og i forlængelse heraf udvikle nye digitale produkter, som deres internationale konkurrenter,” siger Esben Toft. Han fortsætter:

”Det er derfor afgørende, at investeringerne i digitalisering særligt er rettet mod innovative tiltag og ikke blot nye office-pakker. Virksomhederne bør have fokus på tiltag, der kan skabe disruption og dermed konkurrencemæssige fordele.”

Baseret på den seneste undersøgelse har PwC identificeret 10 adfærdsmønstre, der har vist sig at hænge sammen med øgede resultater:

  1. CEO’en er forkæmper for digitaliseringen. 73 % (DK: 77 %) af erhvervslederne og it-cheferne har angivet, at deres CEO er forkæmper for digitaliseringen.
  2. De ledere, der er ansvarlige for digitaliseringen, er involveret i fastlæggelse af den overordnede forretningsstrategi. CEO’erne fører måske an og opstiller visionen for digitaliseringen, men de ansvarlige for at føre digitaliseringen ud i livet, som oftest er CIO’en og CDO’en, er medvirkende til at fastlægge den overordnede forretningsstrategi.
  3. Forretningsafstemt digital strategi aftales og deles på toplederniveau. Organisationer og ledere, der har afstemt den digitale strategi med hinanden, er mere tilbøjelige til at maksimere investeringerne og er bedre til at identificere områder, der overlapper hinanden, samt ressourcemangler, der kunne afspore indsatsen
  4. Forretningsstrategi og den digitale strategi er godt formidlet til hele virksomheden. Strategien kommer ikke i mål uden engagement fra alle i organisationen.
  5. Virksomheden indgår i en aktiv dialog med eksterne kilder for at indsamle nye ideer til at kunne anvende nye teknologier. Virksomhederne med de bedste resultater finder digital inspiration overalt – især uden for organisationen.
  6. Virksomheden investerer hovedsageligt i digitalisering for at opnå konkurrencefordele. Det faktum, at 68 % af udgifterne til digitalisering kommer fra andre budgetter end it-budgettet, er en indikator for, at investeringerne sker bredt i virksomheden. Der sker også hele tiden ændringer i, hvilke ledere der er ansvarlige for de digitale investeringer. CIO’en (27 %) og CDO’en (14 %) deler nu dette job med CEO’en (34 %) og CFO’en (13 %).
  7. Virksomheden udnytter effektivt alle data, der indsamles for at øge virksomhedens værdi. Værdien af data ligger ofte i at kunne anvende dem vejledende i forbindelse med strategiske beslutninger, som fx hvordan man får virksomheden til at vokse, eller om man skal samarbejde med konkurrenter.
  8. Der sker en proaktiv evaluering og planlægning af sikkerheds- og fortrolighedsrisici i digitale virksomhedsprojekter. I takt med at virksomhederne tilføjer nye teknologier, kunder, samarbejdspartnere, enheder og data, bliver omfanget af den indbyrdes afhængighed og de risici, der skal håndteres, stadig større. Virksomhederne skal hele tiden være opmærksomme på, hvordan deres cyber-sikkerhedsstrategier kan hjælpe med at opbygge et brand, konkurrencefordele og værdi for aktionærerne.
  9. Virksomheden har en enkel, flerårig digital køreplan for digitalisering, der indeholder forretningsmæssige kompetencer og processer samt digitale komponenter og it-komponenter. Det er gået op og ned hvad angår udviklingen, i takt med at digitaliseringen er blevet mere omfattende i virksomhederne, samtidig med at den også er blevet mere fragmenteret. I dag har 53 % af de globale virksomhederne (DK: 35 %) en omfattende køreplan for arbejdet med digitalisering.
  10. Virksomheden foretager en konsistent måling af resultaterne af digitale teknologi-investeringer. Konsistens i måling er også afgørende. Virksomhederne og deres bestyrelser ønsker at se den værdi, de opnår med de digitale investeringer. Det kræver en kombination af traditionelle nøgletal (som ROI), der holder resultaterne op imod vækstmålene, og nye måleenheder, der kan måle de mere omvæltende investeringer for at bevise dette.

Om undersøgelsen

Dette års undersøgelse omfatter næsten 2.000 ledere i 51 lande, herunder Danmark, fordelt ligeligt mellem erhvervsledere og it-chefer. Rapporten, som er den syvende i rækken af årlige rapporter, undersøger virksomhedernes evne til at anvende teknologi til at øge den forretningsmæssige værdi.

Kontakt os

Esben Toft

Partner, Head of Digital, Automation & Data, PwC Denmark

Tlf: 4072 5767

Malene Billund

Presseansvarlig, PwC Denmark

Tlf: 5133 2378

Følg PwC