Få banker er klar til PSD2 og det nye åbne bankmarked

Få banker synes at være klar til det åbne bankmarked, selv om det reviderede EU-direktiv om betalingstjenester (Payments Services Directive (PSD2)) allerede træder i kraft i januar 2018. Det viser en ny undersøgelse fra PwC, der anbefaler en effektiv strategisk indsats fra bankerne, hvis ikke de vil skubbes ud af tredjepartsudbyderes tjenester.

PwC har i sin nye undersøgelse af bankernes PSD2-parathed interviewet 39 bankledere i 18 europæiske lande, herunder Danmark, fra næsten alle verdens førende banker. Undersøgelsen viser, at 38 % stadig er i gang med de indledende vurderinger af direktivets indflydelse, mens kun 9 % er i gang med at implementere de nye PSD2-krav.

Mens to tredjedele af lederne forventer, at PSD2 vil få indflydelse på alle bankfunktionerne i sammenhæng med en lang række andre bestemmelser, siger kun 9 %, at deres forberedelser til PSD2 var i færd med at blive implementeret.

”Implementeringen af PSD2 bliver kompleks, og der vil være adskillige interessenter. Så for mange banker vil overholdelse af direktivet blive en udfordring i 2018, men overholdelse alene — som er en udfordring i sig selv — bliver ikke deres eneste bekymring,” fortæller Robert Bo Jensen, partner i PwC, og fortsætter:

”Bankerne har behov for en effektiv strategisk indsats, så de undgår at blive skubbet ud af tredjepartsudbydere, der kan tilbyde mere kundeorienterede tjenester. De bør analysere det betalingslandskab, der er under udvikling, og finde nye muligheder for at skabe attraktive tjenester til deres kunder — noget som de fleste banker stadigvæk mangler at gøre.”

Lige konkurrencevilkår for betalingstjenester

Hensigten med introduktionen af PSD2 er at skabe lige konkurrencevilkår for nye aktører og traditionelle markedsdeltagere. Det sker ved at skabe større mulighed for konkurrence og innovative betalingstjenester. I henhold til det reviderede direktiv skal banker i Europa stille kundedata til rådighed på en sikker måde og på længere sigt give tredjepartsudbydere adgang til kundernes konti.

”PSD2 er et vidnesbyrd om det nye åbne bankmarked, der er under udvikling, hvor (fin)tech-virksomheder, handelsvirksomheder og telekommunikationsselskaber kan ændre betalingslandskabet fuldstændig,” forklarer Robert Bo Jensen fra PwC.

I januar 2018 vil bankernes monopol på kundernes kontooplysninger og betalingstjenester reelt ophøre. Det er opmuntrende, at næsten alle de banker (94 %), som PwC har interviewet, arbejder med PSD2 under en eller anden form, og at to ud af tre banker siger, at de vil bruge PSD2 til at ændre deres strategiske positionering.

”MobilePay har vist, hvor hurtigt nye, innovative løsninger kan ændre betalingslandskabet. Introduktionen af ApplePay og Alipay sætter yderligere skub i denne bevægelse. Det er nødvendigt, at den enkelte bank finder en tydelig strategisk position og investerer målrettet i services, som er relevante for deres kunder, og som passer ind i det fremtidige betalingslandskab,” siger Robert Bo Jensen.

Banken som en platforms-aggregator

I undersøgelsen har PwC også spurgt bankerne om deres præferencer vedrørende fire nye typer forretningsmodeller. 50 % af respondenterne ønsker, at deres bank skal være en platforms-aggregator, hvilket betyder, at man udvikler en åben platform, der gør det muligt for samarbejdspartnere at integrere deres produkter og tjenester med bankens ydelser, samtidig med at man har en åben platform, hvor man kan udvikle nye produkter og tjenester på baggrund af bankens API og data.

”De åbne platforme giver både muligheder og trusler for den enkelte bank. I forhold til andre europæiske lande har den danske banksektor en meget høj digitaliseringsgrad. Kunderne er vant til digitale ydelser og kravet til brugervenlighed og sammenhæng i løsningerne er høj,” forklarer Robert Bo Jensen og forsætter:

”Vi tror på, at en række traditionelle bankservices på kort tid vil flytte væk fra de traditionelle betalingskanaler, hvilket giver nye muligheder for at tilbyde finansieringsløsninger til kunderne. Der vil således ske en yderligere fragmentering af de traditionelle bankydelser, og bankerne skal forstå at udnytte disse muligheder for at tilbyde services både direkte til kunderne og via samarbejdspartnere.”

I forbindelse med rapporten har PwC identificeret en række eksempler på god praksis, som bankerne bør følge for at sikre sig, at de tager effektivt fat på PSD2:

”Først og fremmest skal bankerne sørge for, at det strategiske svar på det åbne bankmarked kommer på topledelsens agenda. I øjeblikket er de strategiske overvejelser ofte et biprodukt af et projekt omkring overholdelse af PSD2, som it og andre interne funktioner varetager. I betragtning af den vidtrækkende indvirkning, som PSD2 vil få, vil banker, der har den indstilling, gå glip af muligheden for at blive en stærk aktør i den nye verden med et åbent bankmarked,” slutter Robert Bo Jensen.

Om undersøgelsen

I første halvdel af 2017 – og et år efter “Catalyst or Threat” undersøgelsen – har PwC Strategy igen analyseret bankernes syn på PSD2. For at afdække branchens syn på PSD2 har vi interviewet topledere fra 39 førende banker i 18 lande (Italien, Danmark, Storbritannien, Frankrig, Slovakiet, Tjekkiet, Belgien, Finland, Luxembourg, Polen, Irland, Schweitz, Spanien, Portugal, Tyskland, Holland, Østrig og Norge). Resultaterne er blevet analyseret og vurderet af ledende tænkere hos det globale PwC PSD2 Centre of Excellence, hvor der er eksperter inden for områder som lovgivning, teknologi og strategi. Download analysen herunder og læs og meget mere om PSD2 her.

Kontakt os

Robert Bo Jensen

Partner, FS Consulting og Technology, PwC Denmark

Tlf: 3945 9696

Malene Billund

Presseansvarlig, PwC Denmark

Tlf: 5133 2378

Følg PwC