Sådan bliver Danmark til en teknologisk vindernation

Danske erhvervsledere mener, at det bør være en ambition for Danmark at ligge i førerfeltet inden for digitalisering. Tilpasning af lovgivningen til den digitale virkelighed, en optimal digital infrastruktur og adgang til arbejdskraft med de rette digitale kompetencer er afgørende, hvis Danmark skal være en teknologisk vindernation. Det viser en pulsmåling fra PwC med svar fra flere end 600 danske erhvervsledere.

Pulsmålingen ’Danmark i vækst – erhvervslivet input’ blev præsenteret ved et møde hos PwC i Hellerup den 21. februar 2017, hvor erhvervsminister Brian Mikkelsen også fik lejlighed til at gøre status over regeringens planer for Danmarks digitale omstilling.

Et stort flertal (72 %) er ifølge pulsmålingen enig om, at det skal være en ambition for Danmark at være blandt de førende lande inden for digitalisering, og knap to tredjedele (57 %) angiver, at det er vigtigt for deres virksomhed. Samtidig svarer hovedparten, dog stadig under halvdelen (42 %), ja til, at Danmark er blandt de førende lande inden for digitalisering (33 % svarer nej, og 25 % svarer ved ikke).  

”Erhvervslederne svarer klart, at det er vigtigt, at Danmark som land kæmper for at være med i førerfeltet, når det gælder digitalisering. Det er i den forbindelse afgørende, at både erhvervslivet og politikere bidrager med gode løsninger til omstillingen til et mere digitalt Danmark, så det fulde potentiale af den teknologiske udvikling kan udnyttes til at skabe vækst og arbejdspladser i Danmark,” fortæller Lars Baungaard, direktør og markedsleder i PwC, der ser frem til, at erhvervsministeren i det sene forår vil fremlægge regeringens samlede digitale vækstplan.   

Vigtigt at få de rigtige rammevilkår på plads

Hvis Danmark skal være førende inden for digitalisering i fremtiden, prioriterer erhvervslederne særligt, at lovgivningen skal tilpasses den digitale udvikling (46 %), og at der er en optimal digital infrastruktur i Danmark (46 %), herunder mobil- og bredbåndsnet.

”En opgørelse fra EU-Kommissionen viser, at sammenlignet med andre EU-lande ligger Danmark relativt godt målt på digital infrastruktur med en femteplads efter bl.a. Holland og Sverige. Erhvervsstyrelsens egen redegørelse viser dog, at der fortsat er områder i Danmark, hvor der må gøres en ekstra indsats for at sikre et ordentligt mobil- og bredbåndsnet. En god mobil- og bredbåndsdækning er nødvendig for, at danske virksomheder kan høste gevinsterne af de digitale muligheder,” siger Lars Baungaard og fortsætter:

”Det er samtidig vigtigt at sikre et direkte link mellem lovgivning og den digitale udvikling, hvor man med fordel fx kan indtænke digitalisering i al ny lovgivning. Digitalisering bliver i stigende grad en fast og integreret del af dansk erhvervsliv, og hvis Danmark skal indtage en førerposition inden for brugen af nye teknologier, er det afgørende for erhvervslederne, at rammerne er på plads og ikke spænder ben for udviklingen,” siger Lars Baungaard.

Behov for ’digital arbejdskraft’

De danske erhvervsledere prioriterer desuden en række andre elementer, der er vigtige, hvis Danmark skal være førende inden for digitalisering. Det er bl.a. vigtigt, at virksomhederne har adgang til arbejdskraft med de rette digitale kompetencer (38 % svarer dette), og derudover svarer 27 % på, at det er vigtigt, at virksomhederne kan opnå skattemæssige fordele i Danmark ved at investere i innovation, forskning og udvikling, mens 25 % mener, det er afgørende, at virksomhederne har adgang til viden om digitale muligheder.

”Der er ingen tvivl om, at digitaliseringen – også i mange år fremover – kommer til at præge udviklingen af vores erhvervsliv og samfund, herunder vores arbejdsmarked og produktivitet.  Vi kommer dog kun til at kunne høste frugterne af det enorme potentiale, der ligger i de nye digitale teknologier, hvis vi formår at realisere erhvervslivets ønsker til en digital omstilling,” siger Lars Baungaard. 

Behov for målrettet SMV-indsats

PwC’s pulsmåling viser desuden, at der er et behov for at give særligt SMV’erne viden, inspiration og støtte samt de rigtige rammer for at komme i gang med den digitale omstilling. Hele 40 % af de små virksomheder svarer, at de slet ikke forventer at foretage investeringer i ny teknologi og/eller digitalisering i løbet af de næste tre til fem år mod blot 1 % af de store virksomheder og 7 % af de mellemstore. Desuden svarer hele 81 % af de store virksomheder, at det er vigtigt for deres virksomhed, at Danmark bliver førende inden for digitalisering, mens det blot er 45 % af de små virksomheder og 76 % af de mellemstore.

”Pulsmålingen peger på, at der er store forskelle blandt de store og små virksomheder, når det gælder digitalisering. Derfor ligger der en klar opgave i at løfte kendskabet til fx robotics, big data og 3D-print samt mulighederne i de nye teknologier – særligt over for SMV’erne, da det må forventes, at meget få virksomheder forbliver uberørte af den digitale revolution,” påpeger Lars Baungaard og uddyber:

Det er naturligt, at de store virksomheder går foran, men det er afgørende, at SMV’erne er med i det digitale kapløb. De udgør en stor del af dansk erhvervsliv og dermed også en stor del af vækstpotentialet.”

Kompetenceudvikling kommer til at spille en stor rolle i fremtiden

Ifølge undersøgelsen mener erhvervslederne, at en række tiltag bør iværksættes for at sikre, at det i fremtiden er nemmere for virksomhederne at få adgang til de kompetencer, de har brug for. De mener først og fremmest, at vi bør uddanne flere kandidater med teknisk viden, som samtidig også har forretningsforståelse og strategisk forståelse (42 %), der bør være mere fokus på digitalisering i folkeskolen (39 %), og at der er brug for en uddannelsesreform med fuldt fokus på digitale kompetencer og digitalt lederskab / vi skal sikre, at Danmark er et attraktivt land for udenlandsk arbejdskraft (31 %).

”Vi har et fleksibelt arbejdsmarked i Danmark, der er med til at sikre, at danske virksomheder er gode til at omstille sig, når de bliver stillet overfor forandringer. Det er dog helt afgørende, at vi fastholder vores evne til at være fleksible, herunder at vi tilegner os nye kundskaber og følger med udviklingen, ligesom det i høj grad bliver evnen til at skabe det rette samspil mellem mennesker og teknologi, der bliver vigtig for, at virksomhederne kan realisere deres vækstpotentiale fremover ,”  fastslår Lars Baungaard.

Om undersøgelsen

’Danmark i vækst – erhvervslivets input’ er gennemført via online- og telefoninterviews, og vi har fået svar fra flere end 600 danske erhvervsledere på, hvor de står ift. konkrete teknologiske og digitale løsninger. Undersøgelsen blev igangsat med det formål at samle erhvervslivets input til, hvordan vi skaber vækst i Danmark og kommer i gang med den digitale omstilling. Den er gennemført med opbakning fra Dansk Erhverv, Ase, Codan og Ivækst.

*I forhold til virksomhedsstørrelse skelner vi enkelte steder mellem ”store”, ”mellemstore” og ”små”. Disse er i denne undersøgelse defineret ud fra følgende omsætningsintervaller: 0-25 mio. kr. i omsætning, 26-250 mio. kr. i omsætning og >250 mio. kr. i omsætning.   

Kontakt os

Lars Baungaard

Direktør og markedsleder, PwC Denmark

Tlf: 3945 3308

Malene Billund

Presseansvarlig, PwC Denmark

Tlf: 5133 2378

Følg PwC