Danske familieejede virksomheder skaber højere vækst end de globale

12/11/18

Danske familieejede virksomheder er dygtigere til at skabe vækst end de globale, konkluderer PwC Family Business Survey 2018. Analysen viser samtidig, at over halvdelen ikke har en plan for at overdrage virksomheden til næste generation, og flere end hver tredje overvejer at børsnotere virksomheden eller placere aktier hos udvalgte institutionelle investorer i fremtiden.

Ifølge PwC Family Business Survey 2018 skaber de danske familievirksomheder i højere grad vækst end familievirksomheder globalt. Næsten otte ud af ti danske virksomheder har oplevet fremgang i omsætningen det seneste regnskabsår (78 %), og mere end halvdelen har skabt tocifrede vækstrater (53 %). På begge parametre klarer de sig klart bedre end familievirksomheder globalt (hhv. 69 % og 34 %).

I en verden med skærpet konkurrence og markeder i konstant forandring evner danske familievirksomheder i højere grad at skabe vækst end familievirksomheder globalt, der også klarer det godt. Det skyldes bl.a., at de i højere grad har et globalt udsyn, i højere grad inddrager udefrakommende ledere samt har fælles værdier højt på agendaen,” fortæller Ulrik Ræbild, partner i PwC.

Inddrager ledelse udefra

Ifølge analysen inddrager de danske familieejede virksomheder således i højere grad end på globalt plan udefrakommende ledere i deres virksomhed. Den tendens ser ud til at blive endnu tydeligere de kommende år, da analysen viser en successionsplanlægning, hvor kun hver tiende danske familieejede virksomhed har en plan om at overdrage ejerskab og ledelsesopgaver til næste generation (mod 37 % globalt). Og mere end halvdelen har i dag ingen planer om dette.

I forlængelse af de forventede forandringer i ejerskabet hos de familieejede virksomheder er der også noget, der tyder på, at vi højst sandsynligt kan se frem til flere børsnoteringer,” fortæller Ulrik Ræbild.

Han henviser til, at flere end hver tredje (35 %) af de danske familieejede virksomheder svarer, at de vil overveje at børsnotere virksomheden eller placere aktier hos udvalgte institutionelle investorer i fremtiden (25 % globalt). Og hver fjerde svarer, at dette vil være den mest attraktive måde for dem at skaffe ny kapital på for at udvikle virksomheden. Flere overvejer også at bringe kapitalfonde eller andre familier ind for at skaffe kapital (41 %).

Globalt udsyn

For det andet viser analysen, at de danske familieejede virksomheder naturligt har anlagt et internationalt fokus. De danske familieejede virksomheder opererer i høj grad i flere lande, hvilket gælder for 75 % mod 50 % globalt. En stor andel af de danske virksomheder har desuden eksport til andre lande, sammenlignet med familievirksomheder globalt set (90 % mod 70 % globalt). Det globale udsyn fortsætter, da langt flere danske familievirksomheder forventer at finde nye eksportmarkeder de kommende to år (60 % mod 38 % globalt).

Danmark har altid været afhængig af samhandel med andre lande, og det er netop en af vores styrker. Mange af virksomhederne har desuden arbejdet med et decideret globalt fokus. Den store udfordring bliver fremadrettet at kunne tiltrække den rette arbejdskraft,” siger Ulrik Ræbild.

Værdier i højsædet

En høj andel af de familieejede virksomheder tillægger for det tredje de fælles værdier i virksomheden høj betydning for deres generelle performance.

Opfordringen må være at holde fast i værdierne. Uanset hvilket ejerskab, man planlægger for virksomheden i fremtiden, gælder det, at der skal findes nye løsninger for at forankre værdierne i virksomheden. Det kan naturligt starte med at få sat ord på de konkrete værdier, eksempelvis ved at nedfælde virksomhedens DNA,” lyder det fra Ulrik Ræbild.

De største udfordringer

PwC har i Family Business Survey 2018 også spurgt familievirksomhederne til deres udfordringer de kommende år. I Danmark topper adgang til de rette kompetencer, innovation og digitalisering listen over de største udfordringer, mens international konkurrence, cyber security og professionalisering af virksomheden følger derefter. Seks ud af 10 danske familievirksomheder anser det som den væsentligste udfordring at skaffe adgang til de rette kompetencer.

I gode økonomiske tider med høj vækst er det helt afgørende, at de danske virksomheder har adgang til stærke kompetencer fra både ind- og udland. Manglen på adgang til de rette kompetencer er en global udfordring, og vi ser den for alle typer virksomheder. Derfor kan dette naturligvis blive en alvorlig væksthæmmer,” lyder vurderingen fra Ulrik Ræbild.

Om analysen

PwC Family Business Survey 2018 er en global analyse foretaget på baggrund af interview med 2.953 nøglepersoner i familieejede virksomheder fra 53 lande verden over med en omsætning på mere end 30 mio. kroner. I alt 40 virksomheder fra Danmark har deltaget i analysen.

Pressemeddelelsen er redigeret 1/7/19

Kontakt os

Malene Billund

Presseansvarlig, PwC Denmark

Tlf: 5133 2378

Følg PwC