Digitaliseringen udfordrer danskernes tillid

02/03/18

Tilliden er udfordret i et digitaliseret samfund under hastig forandring, viser et nyt Tillidsbarometer, som PwC netop har lanceret. Digitaliseringen og bekymringen for den stigende mængde af data, vi afgiver i såvel privat som offentligt regi, udfordrer både danskerne, erhvervslivet og de offentlige institutioner.

PwC har i samarbejde med Epinion lanceret et nyt Tillidsbarometer, hvor flere end 1.500 danskere har svaret på spørgsmål om tillid til hinanden og til deres omverden. Tillidsbarometeret viser, at danskerne har høj tillid til hinanden. Samlet set ligger danskernes tillid til hinanden på index 71 og den generelle tillid til omverden, Tillidstallet, ligger samlet på index 62 på et barometer fra 0 til 100. Tillidstallet omfatter samlet set danskernes tillid til hinanden, tillid til institutioner, tillid til erhvervslivets rammevilkår, tillid til det private erhvervsliv, tillid til de offentlige myndigheders databehandling, tillid til det private erhvervslivs databehandling, tilliden til online shopping og tilliden til sociale medier.

”Den høje danske tillid er en af vores største styrker, og det er en vigtig grund til, at vi i Danmark har nemt ved at handle med hinanden og omverdenen. Dette underbygges også af, at vi i Danmark har en lav grad af korruption sammenlignet med mange andre lande. Ifølge Tillidsbarometeret er tilliden i en stadig mere digital verden dog udfordret, og dette aspekt er derfor vigtigt at tage fat om,” siger Mogens Nørgaard Mogensen, adm. direktør og Senior Partner i PwC.

Er den digitale omstilling truet af lav tillid?

Tillidsbarometeret viser desuden, at danskernes tillid til sociale medier (43) og online shopping (56) trækker Tillidstallet ned. Inden for online shopping er det særligt, når danskerne skal svare på, om de er villige til at afgive mere data om sig selv for at få en bedre service, når de handler på nettet (35), og om de er villige til at afgive mere data om dem selv for at få en billigere pris (33), at tilliden ligger lavt.

”Den digitale udvikling giver virksomhederne et hav af nye muligheder for at tilbyde skræddersyede løsninger til deres kunder. Tillidsbarometeret viser dog, at danskerne i lavere grad er villige til at afgive data mod en bedre pris eller service, når de handler på nettet. Det er derfor afgørende, at virksomhederne via deres dialog med kunderne fokuserer på at betrygge dem i de valg, de skal igennem, fx i forbindelse med et online køb, hvis de vil opbygge tillid til kunden,” siger Mogens Nørgaard Mogensen.

Bekymringen for, hvad der sker med den stigende mængde af persondata, der afgives, ser vi også i EU. Her har man vedtaget Persondataforordningen, som stiller skærpede krav til, hvordan virksomheder behandler personoplysninger. Hovedformålet med forordningen, der træder i kraft 25. maj 2018, er at styrke beskyttelsen af personoplysninger for derigennem at skabe større tillid til den digitale verden. Det gælder også behandling af personoplysninger inden for det offentlige.

”Den digitale udvikling og den stadigt stigende mængde af digitale data, vi afgiver til såvel private som offentlige myndigheder stiller nye krav til de private virksomheder og myndighederne i forhold til at kunne skabe og udvikle tillid for såvel borgere som kunder,” fortæller Mogens Nørgaard Mogensen

Skepsis overfor robotter og automatisering

Tillidsbarometeret viser desuden, at der er en vis skepsis blandt danskerne, når det gælder robotter, automatisering og digital rådgivning. Fx mener kun 24 % af danskerne, at det vil imødekomme deres behov, hvis en robot hjælper dem, når de foretager indkøb i en webshop. Det tyder på, at virksomheder, der benytter sig af disse digitale løsninger, har en opgave med at skabe tillid til deres systemer og overbevise danskerne om, at de kan opnå en ligeså god service og/eller lavere pris med den nye teknologi:

”I disse år bliver der etableret nye forretningsmodeller, der er datadrevne, som fx forsikringsselskaber, der i høj grad omstiller deres forretning til, at forbrugerne indtaster deres oplysninger, som selskaberne herefter anvender til at give forbrugerne den serviceydelse, som de efterspørger. Barometeret understreger, at det særligt for disse virksomheder er vigtigt ikke at undervurdere opgaven med at vinde forbrugernes tillid, når det gælder databehandling og digital rådgivning,” vurderer Mogens Nørgaard Mogensen.

Stort potentiale for såvel det offentlige som det private til databehandling

Danskerne er desuden blevet bedt om at vurdere, hvor vigtige en række emner er for deres tillid til det offentliges og privates databehandling, og hvor godt de klarer opgaven inden for de enkelte områder. Tillidsbarometeret viser, at området med det største potentiale for at øge danskernes tillid til databehandling, er ’at deres data kun opbevares så længe det er nødvendigt, eller så længe det er aftalt.’

Det skyldes, at danskerne vurderer, at det er vigtigt for deres tillid til såvel det offentliges som det private erhvervslivs databehandling, at deres data kun opbevares så længe det er nødvendigt, eller så længe det er aftalt (indekstal 85 for det offentlige, 86 for det private). De er i mindre grad enige i, at det offentlige og private erhvervsliv rent faktisk kun opbevarer deres data efter disse forskrifter (indekstal 55 for det offentlige, 51 for det private).

”Tillidsbarometeret viser, at der er et stort potentiale for såvel det offentlige som det private erhvervsliv i at have en dialog med danskerne om opbevaringen af deres data. Det kan uden tvivl øge tilliden til det private som det offentliges databehandling, hvis danskerne får vished for, at deres data kun opbevares så længe, som det er aftalt,” fortæller Mogens Nørgaard Mogensen.

Om Tillidsbarometeret

PwC har, i samarbejde med analysebureauet Epinion, spurgt over 1.500 danskerne om deres tillid til en række parametre i PwC’s nye Tillidsbarometer. Her har danskerne skullet svare på en række spørgsmål om vores tillid til hinanden og vores omverden. Tillidsbarometeret vil blive gennemført flere gange årligt.

Om Tillidstallet

Tillidstallet er et vægtet gennemsnit af de forskellige tillidsdimensioner i Tillidsbarometeret og giver i 1- halvår 2018 et samlet tillidstal på 62. Tillidsdimensionerne er følgende: Danskernes tillid til hinanden, tillid til institutioner, tillid til erhvervslivets rammevilkår, tillid til det private erhvervsliv, tillid til de offentlige myndigheders databehandling, tillid til det private erhvervslivs databehandling, tilliden til online shopping og tilliden til sociale medier.

Kontakt os

Malene Billund

Presseansvarlig, PwC Denmark

Tlf: 5133 2378

Følg PwC