Flere og flere danske topledere bekymrer sig om cybertruslen

Andelen af danske topledere, der bekymrer sig om ’cyber security risk’, er steget eksplosivt. De danske topledere er endda mere bekymrede for cybertruslen og har samtidig sværere ved at rekruttere arbejdskraft med digitale kompetencer end deres globale kolleger. Det viser PwC’s årlige CEO Survey, der netop er blevet præsenteret ved en post-Davos konference hos PwC i Hellerup.

Hvad angår de danske toplederes forretningsmæssige bekymringer, er ’cyber security risk’ steget mest (valgt af 85 % i 2018) i forhold til sidste år (valgt af 51 % i 2017). Til sammenligning svarer 80 % af de globale topledere, at de er bekymrede for ’cyber security risk’ mod 61 % sidste år.

Dermed er ’cyber security risk’ sammen med ’adgang til talent’ (2018: 85 %, 2017: 72 %) blandt de danske CEO’ers største forretningsmæssige bekymringer. Dernæst er toplederne bekymret for forandringerne i deres supply chain, som også er steget væsentligt i forhold til sidste år (2018: 55 %, 2017: 36 %).

En lang række danske og globale virksomheder har i de senere år været ramt af omfangsrige cyberangreb, og i 2017 har vi set en bølge af meget vidtrækkende angreb. Derfor er de danske toplederes bekymring for ’cyber security risk’ meget nærværende og bestemt ikke ubegrundet,” siger Mogens Nørgaard Mogensen, Senior Partner og adm. direktør i PwC.

At udnytte de digitale muligheder og samtidig sikre sig mod cyberangreb kræver de helt rette kompetencer i virksomheden, og ifølge CEO Survey er de danske topledere bekymrede for, om de kan rekruttere arbejdskraft med digitale kompetencer. Det svarer hele 69 % af de danske CEO’er, mens det gælder 50 % af de globale.

Vi ser, at danske topledere oplever, at det er noget sværere at rekruttere de digitale kompetencer, som de har brug for, end deres globale CEO-kolleger. Derfor er det bl.a. helt afgørende, at de danske virksomheder har de rette rammevilkår, så de kan konkurrere internationalt om de digitale talenter,” fortæller Mogens Nørgaard Mogensen.


Flere end 6 ud af 10 har været ramt af et cyberangreb

Hele 64 % af virksomhederne svarer desuden i PwC’s Cybercrime Survey 2017, at de har været udsat for hændelser eller angreb relateret til cybercrime de seneste 12 måneder. Af de ramte virksomheder angiver 37 %, at de ikke blot har mistet penge som følge af cyberhændelserne, men at de også har oplevet, at deres brand tog skade, at de mistede kunder, eller at kritiske systemer var utilgængelige i en længere periode.

Cybercrime handler ofte om økonomisk vinding for de kriminelle. På det seneste har vi dog set eksempler med omfattende ransomware-angreb, hvor det primære formål har været et ønske om at stoppe, forsinke eller ligefrem ødelægge forretningen, og det kræver et meget omfattende beredskab at rette op igen, hvis først virksomheden er blevet ramt,” forklarer Mogens Nørgaard Mogensen.

De fleste danske topledere føler sig dog parate til at reagere på krisesituationer, og kun 33 % af de danske topledere er ifølge CEO Survey bekymrede for, hvorvidt de er parate til at reagere i en krisesituation. Til sammenligning svarer hele 67 % af de globale topledere, at de er bekymrede for dette.

”Vi oplever, at de danske virksomheder er begyndt at investere mere i fx it-sikkerhed end tidligere. Det er meget forståeligt og udtryk for ansvarlig ledelse, da vi har set cyberangreb, der på få timer har ødelagt teknologien i en virksomhed, og de klassiske beredskaber tager sjældent højde for at genskabe hele infrastrukturen i kølvandet på et cyberangreb,” slutter Mogensen Nørgaard Mogensen.

Undersøgelsesmetode:

I PwC’s 21st CEO Survey blev der gennemført 1.293 interviews i 85 lande i løbet af det sidste kvartal af 2017. CEO Survey er verdens førende og mest omfattende toplederundersøgelse.

Kontakt os

Pernille Stokholm Bøg

Partner, Marketing, Communication, Academy & CSR, PwC Denmark

Tlf: 3945 3579

Følg PwC