Skip to content Skip to footer

Loading Results

Jørgen Mads Clausen modtager Årets Hæderspris 2018

08/11/18

Jørgen Mads Clausen, Danfoss A/S, modtager Årets Hæderspris 2018 ved kåringen af Årets Ejerleder 2018, der uddeles af PwC, Nykredit og Dansk Erhverv. Han modtager prisen for at have skabt et fyrtårn i dansk og internationalt erhvervsliv til inspiration for mange danske ejerledere.

Ejerleder Jørgen Mads Clausen modtog i dag Årets Hæderspris 2018 for sin bestyrelsesrolle og som repræsentant for familien Clausen ved en velbesøgt kåring af Årets Ejerleder 2018 hos PwC i Hellerup.

”Hædersprisen går i år til en ejerleder, der står i front for en af Danmarks mest toneangivende virksomheder, der samtidig har en betydende rolle på verdensplan. Kort sagt er der tale om et fyrtårn i dansk og internationalt erhvervsliv til inspiration for mange ejerledere,” siger Christian F. Jakobsen, partner og direktør i PwC, og ønsker tillykke med prisen.

Juryen fremhæver, at Jørgen Mads Clausen til alle tider har stået ved familieejerskabet, og at han i mere end et årti har stået i spidsen for familievirksomheden, men også er trådt til side, når det har været vurderingen, at andre ledelseskræfter skulle til.

”Brugen af ledelseskræfter uden for familien kom på en helt konkret prøve, da den globale finanskrise tog fart. Dette års hædersprismodtager viste i den forbindelse tillid til den siddende professionelle ledelse, der fik arbejdsro til drive den rigtige krisehåndtering, og virksomheden kom bedre rustet ud af finanskrisen end mange af dens konkurrenter,” fortæller Christian F. Jakobsen.

På vej ind i en ny tidsalder

Hædersprismodtageren lægger vægt på virksomhedens værdier og DNA, der for nyligt er blevet nedskrevet bl.a. til brug for nye medarbejderes oplæring. Han er ikke bange for at gå forrest, og farens motto ”Kun den, der har arv i fortiden, har ballast ind i fremtiden” synes at være blandt drivkræfterne for ejerlederens virke, uanset om det gælder udviklingen af familievirksomheden, det lokale samfund eller Danmark og samfundet generelt.

”Hæderprismodtageren har – ud over sin nuværende rolle som bestyrelsesformand i familievirksomheden – gennem flere årtier sat sit tydelige præg på dansk erhvervsliv gennem poster i råd, fonde og bestyrelser, og han tager gerne et sværdslag i den offentlige debat, hvor der især bliver kæmpet for iværksætteri og innovation for at styrke Danmark til fremtiden,” slutter Christian F. Jakobsen.

Om Hædersprisen

For tredje år i træk uddeler PwC, Nykredit og Dansk Erhverv en særlig Hæderspris i forbindelse med kåringen af Årets Ejerleder. Hædersprisen går til en ejerleder, som gennem en lang årrække har haft en betydende indflydelse på dansk erhvervsliv og er indbegrebet af, hvad det vil sige at være ejerleder.

Tidligere Hædersprismodtagere

Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla, formand for fondene A.P. Møllers familiefond og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal (2017), Købmand Lars Larsen (2016).

Fakta om Årets Ejerleder 2018 og Årets Temapris 2018

Det er PwC, Nykredit, Dansk Erhverv og Finans, der står bag prisen Årets Ejerleder, som uddeles for 15. gang. Ved de syv regionskåringer uddeles i hver region en pris til Årets Ejerleder og en temaprisvinder. Temaprisen, der uddeles for tredje gang i år, uddeles på baggrund af årets tema: Tillid.

De syv regionale vindere går videre til landskåringen, som fandt sted den 8. november 2017 hos PwC, Strandvejen 44, 2900 Hellerup.

Kontakt os

Pernille Stokholm Bøg

Partner, Marketing, Communication, Academy & CSR, PwC Denmark

Tlf: 3945 3579

Følg PwC