Kun 1 ud af 10 industrivirksomheder er digitale vindere

10/04/18

Industri 4.0 er i fuld gang med at ændre fundamentalt på industrien, men kun en mindre gruppe af industrivirksomheder står klar til at høste gevinsterne fra den industrielle revolution. Ifølge en ny rapport fra PwC’s Strategy& er blot 10 % af de industrielle virksomheder reelt digitale og innovative nok til at drage fordel af Industri 4.0.

I en ny rapport fra PwC’s Strategy&, Digital Champions: How industry leaders build integrated operations ecosystems to deliver end-to-end customer solutions, har PwC udviklet et digitalt modenhedsindeks på baggrund af interview med 1.155 erhvervsledere fra industrivirksomheder i 26 lande. Det viser, at blot 10 % af de globale industrivirksomhederne er såkaldte ’digitale vindere’ (Digital Champions), og ser vi på de danske industrivirksomheder i undersøgelsen bliver andelen af ’digitale vindere’ næsten halveret (6 %). To tredjedele af de globale virksomheder er knap nok begyndt på den digitale rejse.

Sammenlignet med vores EMEA-naboer viser danske industrivirksomheder et højere niveau og udkonkurrer mange af landene med hensyn til at have en digital kultur, og ser vi fem år frem, er der høje forventninger til implementeringen af Industri 4.0 i Danmark. Men på globalt plan er danske industrivirksomheder udfordret i forhold til at udnytte de nye muligheder, som den teknologiske udvikling tilbyder,” siger industri 4.0-ekspert og partner i PwC Jesper Vedsø.

Rapporten viser desuden, at 19 % af industrilederne fra Asien og Stillehavet har opnået status som ’digitale vindere’, mens det er 11 % i Amerika og 5 % i EMEA (Europa, Mellemøsten og Afrika). Det ser således ud til, at teknologibevidste virksomhedsledere har skubbet fremstillingsvirksomhederne i Asien og Stillehavet til at digitalisere de vigtigste driftsprocesser meget hurtigere end andre steder i verden:

Asiatiske virksomheder har overhalet deres vestlige konkurrenter, da de har den fordel, at de etablerer en robust digital drift stort set helt fra bunden, både hvad angår fabriksautomatisering, arbejdsstyrke og endda IT-netværk i organisationen. De har derfor ikke en lang række komplekse, gamle systemer og faciliteter, der skal opgraderes, integreres eller kasseres som i Vesten,” forklarer Jesper Vedsø.

EMEA og Danmark sakker klart bagud på vejen mod digitalisering

Produktionsvirksomheder i Asien og Stillehavsområdet er ikke alene førende inden for digital transformation – gabet sammenlignet med Amerika og EMEA bliver stadig større, idet 32 % af de asiatiske virksomheder planlægger at have etableret modne digitale økosystemer inden for de kommende fem år, sammenholdt med 24 % i Amerika og 15 % i EMEA.

Digitalisering vil resultere i øget produktion på modne markeder, idet den reducerer driftsomkostningerne og medfører, at virksomhederne i mindre grad har behov for at benytte sig af offshoring. Dog ligger virksomhederne i EMEA for det meste kun på et mellemniveau med hensyn til integration af forsyningskæden og mangler ofte høj automatisering og sammenhæng i deres produktionsforløb,” siger Jesper Vedsø.

Rapporten viser desuden, at sammenlignet med deres konkurrenter i Asien og Stillehavsområdet undlader virksomhederne i EMEA også oftere at sammenkoble deres strategiske, operationelle, teknologiske og medarbejderrelaterede kompetencer, ligesom de er mindre tilbøjelige til at indarbejde partnere i deres forretningsmodel for at skabe værdi for kunderne.

Derfor – og på grund af, at de allerede sakker bagud – forventer virksomhederne i EMEA kun, at deres investeringer i nye teknologier og økosystemer vil resultere i en vækst på 12,7 % i digital indtægt i løbet af de kommende fem år, sammenlignet med en vækst på 16,6 % blandt de asiatiske virksomheder,” siger Jesper Vedsø.

Automobilindustrien og elektronikindustrien på forkant

To tredjedele af de globale produktionsvirksomheder har kun lige eller er endnu ikke påbegyndt digitaliseringen af deres drift, og især i procesindustrien og inden for forbrugsvarer og fabriksproduktion er det kun få virksomheder, der har opnået status som ’digitale vindere’.

Virksomheder, der producerer industriudstyr, er allerede ret avancerede, men automobilindustrien (med 20 % ’digitale vindere’) og elektronikindustrien (14 %) er klart mest digitalt modne. Én af årsagerne til, at automobil- og elektronikproducenterne overgår andre brancher, er deres høje niveau af integration i forsyningskæden samt den velintegrerede start-til-slut planlægning, lyder forklaringen fra PwC:

Automobilindustriens årtier gamle ansporing til at øge effektiviteten og produktionen,reducere spild og hente arbejdskapital ind gennem lean-teknikker betyder, at virksomhederne i branchen altid er på udkig efter bedre metoder og nye teknologier, der kan finjustere deres allerede veletablerede forsyningskæder,” siger Jesper Vedsø og uddyber:

Elektronikvirksomhederne har generelt et mangeårigt tæt samarbejde med leverandørerne og gør hyppigt brug af outsourcing til ordreproducerende virksomheder for at imødekomme de mange forskellige høje krav og produkternes korte levetid.

Højere omkostningsbesparelser ved sammenkobling af væsentlige teknologier

Rapporten viser desuden, at nye teknologier implementeres over hele linjen, men at det kun er de ’digitale vindere’, der er i stand til at udnytte disse teknologier optimalt, således at de reelt opnår sammenkobling og samarbejde i hele værdikæden fra start til slut.

De ’digitale vindere’ anvender en holistisk tilgang og sammenkobler væsentlige teknologier på tværs af organisationen og med strategiske partnere i stedet for at foretage en isoleret implementering. Som følge heraf forventer de at opnå store omkostningsbesparelser og effektivitetsforbedringer på grundlag af implementeringen af ny teknologi,” forklarer Jesper Vedsø og henviser til, at 16 % af de ’digitale vindere’ forventer omkostningsbesparelser i de kommende fem år sammenholdt med kun 10 % af de mindst digitalt modne virksomheder i rapporten (‘Digital Novices’).

Om rapporten

PwC’s Strategy & gennemførte i slutningen af 2017 interviews med 1.155 topledere i globale produktionsvirksomheder i 26 lande og spurgte dem, hvad de mener om Industry 4.0 og digital drift. PwC har udarbejdet et indeks, der placerer virksomhederne på en skala ud fra deres digitale modenhed – fra Digital Novices, Digital Followers, Digital Innovators til Digital Champions. Formålet var at undersøge de førende virksomheders – de såkaldte ‘Digital Champions’ – rolle, og hvad der adskiller dem fra andre med henblik på at afdække den hemmelige opskrift, som potentielt gør det muligt for dem at overhale deres konkurrenter.

Kontakt os

Jesper Vedsø

Partner, PwC Denmark

Tlf: 3945 9144

Malene Billund

Presseansvarlig, PwC Denmark

Tlf: 5133 2378

Følg PwC