Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Mangel på arbejdskraft koster dansk erhvervsliv 30 mia. kroner

18/09/18

Mangel på kvalificeret arbejdskraft koster de danske erhvervsvirksomheder 30 mia. kroner eller det, der svarer til 1,5 % af det danske BNP. Samlet set kan mangel på kvalificeret arbejdskraft koste virksomhederne i Europa (inkl. Tyrkiet) 324 mia. euro. Det anslår PwC i en ny undersøgelse.

PwC’s European Private Business Survey viser, at de europæiske virksomheder ser mangel på kvalificerede medarbejdere, der forhindrer dem i at rekruttere de rette talenter til at skabe vækst, som deres største udfordring. I en ny undersøgelse anslår PwC, at manglen på kvalificerede medarbejdere koster erhvervslivet 324 mia. euro i tabt omsætning om året. Det svarer til det årlige BNP for Portugal, Ungarn og Kroatien tilsammen. I Danmark alene koster det erhvervslivet 30 mia. kroner.

”Der er mangel på kvalificerede medarbejdere i hele Europa, og det kommer næppe som nogen overraskelse, at manglen på arbejdskraft lægger pres på det danske arbejdsmarked. Det er en alvorlig udfordring i en tid, hvor de private virksomheder ønsker at investere mere i og rekruttere flere kvalificerede medarbejdere for at skabe vækst i virksomheden,” forklarer Ulrik Ræbild, partner i PwC.

Tilgængeligheden af kvalificerede medarbejdere afhænger af faktorer som fx arbejdskraftens frie bevægelighed og uddannelsessystemer, der uddanner folk med de rette kvalifikationer. En dialog mellem uddannelsesmyndigheder, arbejdsgivere og medarbejdere er nøglen til at bringe efterspørgslen fra private og andre virksomheder på linje med forventningerne i samfundet og de nyuddannedes kvalifikationer, lyder vurderingen fra PwC:

“Udfordringen med at skaffe kvalificeret arbejdskraft vil blive stadig mere presserende, efterhånden som efterspørgslen efter kvalificerede medarbejdere stiger, og virksomhederne investerer mere i kvalifikationskrævende digitale teknologier, der kan gøre dem mere konkurrencedygtige,” understreger Ulrik Ræbild.

Flere danske virksomheder har digitalisering som primær vækststrategi

Analysen viser også, at det blot er 31 % af de europæiske virksomheder, der har digitalisering som deres primære vækststrategi, mens det i Danmark er hele 39 %, der svarer, at de har digitalisering som deres primære vækststrategi.

”Det er positivt, at så stor en andel af de danske og nordiske virksomheder har taget digitaliseringen til sig og gjort den til en del af deres vækststrategi, sammenlignet med de øvrige europæiske virksomheder. Det betyder dog også, at de danske virksomheder står over for en væsentlig udfordring med at skaffe kvalificeret arbejdskraft med digitale kompetencer, som kan udnytte de nye teknologier til at skabe udvikling og omsætningsvækst,"  lyder vurderingen fra Ulrik Ræbild.

Danske virksomheder mindre bekymret for bureaukrati

Undersøgelsen viser desuden, at erhvervslivet i Europa ser national regulering og bureaukrati som en større trussel mod virksomhedens udvikling end regulering og bureaukrati, der kommer fra Den Europæiske Union (EU). 39 % svarer således, at nationalt bureaukrati giver anledning til bekymring, mens 29 % nævner EU-bureaukrati som et problem. I Danmark er det dog blot henholdsvis 10,9 % og 8,7 %, der svarer det samme.

“Det er iøjnefaldende, at selv om der er en udbredt opfattelse af, at regulatoriske og bureaukratiske indgreb fra EU drukner virksomhederne i bureaukrati, så er det ikke sådan, de fleste private virksomheder opfatter det. De ser faktisk ud til at have den modsatte opfattelse: At regulering og bureaukrati nationalt er en større trussel mod virksomhedens udvikling end eventuelle bureaukratiske tiltag fra EU,” fortæller Ulrik Ræbild og fortsætter:

“Vi kan glæde os over, at de danske virksomheder føler sig langt mindre ramt af bureaukrati end deres europæiske konkurrenter. Undersøgelsen understreger dog, at der er mange nationale regeringer, som må gøre mere for at vinde de private virksomheders tillid, og de kan med fordel starte med at tage fat på bureaukratiet og også omkostningerne forbundet med overholdelse af regler og lovgivning.”

Metode

PwC gennemførte i 2. kvartal 2018 en undersøgelse blandt 2.447 private virksomheder og investorer i 31 europæiske lande (EU28 samt Schweiz, Norge og Tyrkiet). Baseret på resultaterne fra undersøgelsen er de økonomiske tab som følge af mangel på kvalificerede medarbejdere beregnet. Resultaterne er analyseret og evalueret af regulatoriske, digitale og strategiske eksperter hos PwC.

Pressemeddelelsen er redigeret 1/7/19

Kontakt os

Malene Billund

Presseansvarlig, PwC Denmark

Tlf: 5133 2378

Følg PwC