Markedet for europæiske børsnoteringer har fået en stærk start på året

Provenuet fra børsnoteringer i Europa er mere end fordoblet i 1. kvartal 2018 i forhold til 1. kvartal 2017. Oslo Børs indtager pladsen som den tredje mest aktive børs i Europa i kvartalet, mens der ikke er set nogen store noteringer i København i kvartalet. Det viser PwC’s analyse af markedet for børsnoteringer for 1. kvartal 2018.

En ny opgørelse fra PwC viser, at markedet for børsnoteringer har fået en stærk start på året. På det europæiske marked blev der således rejst 12,5 mia. euro i det første kvartal, hvilket er en stigning på hele 172 % i forhold til samme kvartal sidste år, hvor der blev rejst i alt 4,6 mia. euro. Det er samtidig højeste niveau siden 1. kvartal 2015, hvor der blev rejst 18 mia. euro. Antallet af børsnoteringer steg også – fra 54 børsnoteringer i 1. kvartal 2017 til 67 børsnoteringer i 2018.

I første kvartal var der en øget volatilitet, dvs. store udsving, og væsentlige korrektioner til det globale indeks. Det europæiske børsmarked har imidlertid vist sig at være robust – på trods af usikkerhed om forhandlingerne i forbindelse med Brexit og den potentielle handelskrig mellem USA og Kina samt rygter om rentestigninger,” fortæller Jens Otto Damgaard, parter og ekspert i børsnoteringer hos PwC.

På Nasdaq Nordic, der bl.a. omfatter Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki og Nasdaq Copenhagen, var udviklingen samlet set også positiv, og der blev rejst 713 mio. euro i 1. kvartal 2018 mod 406 mio. euro i samme kvartal sidste år. Det svarer til en stigning i provenu på 75 %, selvom antallet af børsnoteringer lå på samme niveau med 13 børsnoteringer i såvel 1. kvartal 2017 som i 2018.

Den positive udvikling på Nasdaq Nordic blev dog overgået af Olso Børs, der i 1. kvartal 2018 blev den tredje mest aktive børs i Europa med et udbytte på 1 mia. euro fra i alt 3 børsnoteringer. Børsnoteringen af Elkem ASA, der rejste en værdi af 777 mio. euro, var klart den største,” fortæller Jens Otto Damgaard og tilføjer, at børsen i København til sammenligning rejste 9 mio. euro fra 3 børsnoteringer i 1. kvartal 2018 (Agillic, HRC World Plc. og NP Investor).

Den tyske børs blev den mest aktive

Samlet set skyldes den store stigning i provenuet fra børsnoteringer i Europa i forhold til sidste år særligt de store børsnoteringer Siemens Healthineers og Deutsche Banks DWS Group. De rejste henholdsvis 3,7 mia. euro og 1,3 mia. euro, og det var samtidig medvirkende til, at den tyske børs, Deutsche Börse, blev den klart mest aktive børs målt på provenu i 1. kvartal 2018.

De to store noteringer på den tyske børs var med til at give det europæiske marked for børsnoteringer et løft i slutningen af 1. kvartal 2018, hvor udbyttet fra det samlede antal af børsnoteringer endte med at blive fordoblet. Det skal samtidig ses i lyset af, at 1. kvartal ofte er et roligt kvartal, når det gælder børsnoteringer,” fortæller Jens Otto Damgaard.

Børsen i London var fortsat den mest aktive børs i Europa, når man ser på antallet af børsnoteringer, selvom antallet af børsnoteringer i 1. kvartal er faldet fra 20 børsnoteringer, der har rejst en værdi af 2,1 mia. euro, i 2017, til 16, der rejste 1,4 mia. euro, i 2018.

Kontakt os

Malene Billund

Presseansvarlig, PwC Denmark

Tlf: 5133 2378

Følg PwC