Ørsted vinder særpris for at inddrage miljø og sociale aspekter i årsrapporten

I disse år får risici med afsæt i miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige aspekter, på engelsk Environment, Social og Governance (ESG) øget bevågenhed blandt virksomheder, investorer, fonde og lovgivere. Nu modtager Ørsted en særpris ved ’C25+ Regnskabsprisen 2018’ for at medtage ESG i regnskabet.

En professionel og uvildig dommerkomité har valgt at give særprisen til en virksomhed, som på en rigtig god måde har medtaget ESG i årsrapporten. Ørsted fokuserer på ESG-nøgletal i selve årsrapporten, uden at der er udarbejdet en årsrapport efter paradigmerne for integreret rapportering.

Samlet set har Ørsted formået at indarbejde ESG-oplysninger – dvs. miljøforhold, sociale forhold og ledelsesmæssige forhold – på en rigtig god måde i årsrapporten. Det er nye takter for en dansk virksomhed og kan være til inspiration for andre danske virksomheder, som ønsker at medtage ESG i årsrapporten,” lød det fra dommerkomitéen ved overrækkelsen af prisen.

Interessante og anvendelige ESG-oplysninger

Oplysninger om ESG i Ørsteds årsrapport er et godt eksempel på, hvordan en virksomhed kan indarbejde ESG på en overskuelig og læsevenlig måde. ESG-oplysningerne er samlet i en særskilt supplerende beretning i årsrapporten, men de væsentligste informationer er også inkluderet i ledelsesberetningen.

ESG-oplysningerne har ikke karakter af at være krævet standardinformation, men er tilpasset Ørsted og deres forretning, hvilket gør dem interessante og anvendelige. Dommerkomitéen vil derfor gerne anerkende Ørsted for at præsentere oplysninger om ESG på en overbevisende måde,” hed det videre i dommerkomitéens begrundelse.

Større krav til gennemsigtighed på vej fra EU

ESG-oplysningerne er relevante for forståelsen af Ørsteds’ samfundsmæssigepåvirkning, og den supplerende beretning indeholder ikke alene de lovpligtige oplysninger om samfundsansvar, men er udvidet med øvrige relevante ESG-oplysninger, herunder fx målsætninger for udviklingen i CO2-udledning de kommende år, medarbejdersikkerhed og bestyrelsesmedlemmernes mødedeltagelse.

Særligt bemærkelsesværdigt er det, at Ørsteds ESG-afsnit er suppleret med ”anvendt regnskabspraksis” for målsætningerne. Det giver en god forståelse for, hvordan tallene er opgjort, samtidigt med at man får et bedre grundlag for at sammenligne med andre virksomheder,” lød det slutteligt fra dommerkomitéen.

Særprisen

Bag bedømmelserne af virksomhederne står en uafhængig dommerkomité, som PwC er sekretariat for.
Særprisen uddeles til en virksomhed, som har udmærket sig på særlig vis på et regnskabsområde.

Tidligere vindere:

Novo Nordisk (2017), Danske Bank (2016).

Der uddeles i alt tre priser:
 • C25 Regnskabsprisen (vinder i 2018: Novozymes)
  Uddeles til den C20-virksomhed, hvis årsrapport udmærker sig særligt inden for tre udvalgte temaer, og som kan skabe inspiration for andre virksomheder.
 • Regnskabsprisen+ (vinder i 2018: Schouw & Co)
  Uddeles til en virksomhed blandt de børsnoterede virksomheder i large cap udenfor C25-selskaberne, som aflægger årsrapport efter de internationale regnskabsregler, IFRS (og som har offentliggjort sin årsrapport senest 1. maj).
 • Dommerkomitéens særpris (vinder i 2018: Ørsted)
  Uddeles til en virksomhed, som har udmærket sig på særlig vis.
Dommerkomitéen

Vinderne vurderes og udvælges af en professionel, uafhængig og bredt sammensat dommerkomité, som består af:

 • Niels Granholm-Leth, Analysechef, Carnegie Investment Bank
 • Kristian Hassing Wærness, Senior Vice President, Corporate Finance, COWI A/S
 • Claus Berner Møller, Vice President, Pensions & Investments, Danish Equities, ATP
 • Ole Steen Andersen, Professionelt bestyrelsesmedlem
 • Niels Mengel, Formand, Dansk Aktionærforening
 • Peter Bang, Group Director, CFO, VELUX Gruppen
 • Nikolaj Kosakewitsch, adm. direktør, Nasdaq OMX Copenhagen
 • Frank Thinggaard, Professor, Aarhus Universitet
 • Mikael Geday, Group Executive Vice President, CFO, Grundfos Holding A/S.

 

Følg PwC