I mange opkøb realiseres det fulde værdipotentiale ikke på grund af forkert prioritering

05/07/19

I mange opkøb går man glip af det fulde værdipotentiale. Årsagen er, at værdiskabelse ikke er en klar prioritet fra starten af virksomhedstransaktioner. Det viser en ny undersøgelse fra PwC, Creating value beyond the deal.

PwC’s undersøgelse, hvor 600 virksomhedsledere har deltaget, viser, at blot 34 % af virksomhedslederne i undersøgelsen prioriterer værdiskabelse højst fra den dag, købsaftalen er underskrevet. Dette på trods af, at 66 % mener, de burde have prioriteret værdiskabelse fra dag ét.

”Analysen viser, at over halvdelen af køberne (53 %) har skabt mindre værdi for aktionærerne end andre virksomheder i branchen målt i gennemsnit over 24 måneder efter opkøbet. Derfor kan man med fordel sætte større fokus på værdiskabelse fra begyndelsen af alle virksomhedstransaktioner,”  fortæller Helle Hee Raun, director i PwC.

PwC’s undersøgelse viser desuden, at mere end to tredjedele af de virksomheder, som rent faktisk har skabt en betydelig værdi, angiver, at de havde en klar integrationsstrategi på plads ved indgåelsen af transaktionen. Derudover kendetegnes værdiskabende opkøb ved, at der er investeret mellem 6 og 20 % af købsprisen i integrationsarbejdet.

”Hele 86 % af de virksomheder, der angiver at have skabt betydelig værdi gennem deres seneste køb, angiver også, at man har anvendt en konkret opkøbsstrategi snarere end en opportunistisk tilgang til køb. Det handler om, at ens plan for værdiskabelse er meget eksplicit og detaljeret og ikke blot en tjekliste”, udtaler Jan Hetland Møller, partner og leder af Deals i PwC.

Analysen peger således på, at det er afgørende, at en due dilligence bliver orienteret mod forudsætningerne for værdiskabelse, herunder de forretningsmæssige, operationelle og it-relaterede planer samt eventuelle synergihypoteser.

“Hos en stor andel af køberne, hvor en transaktion destruerede værdi, havde man ikke en klar plan for it-relaterede forhold (63 %) eller ansvarsfordeling i organisationen for synergirealisering (70 %) klar ved indgåelse af transaktionen. Kort sagt betaler det sig at lave en due diligence, som retter sig mod de konkrete forudsætninger for værdiskabelse ifm transaktionen,” siger Jan Hetland Møller.

Virksomhedskulturen er et vigtigt kerneområde

Ifølge PwC’s undersøgelse er virksomhedskulturen et væsentligt kerneområde i værdiskabelsen. Ifølge undersøgelsen svarer 92 %, at kommunikation og ledelse af kultur kunne have været håndteret bedre ved deres sidste opkøb. Og de, som har angivet betydelig tab af værdi efter et opkøb, angiver alle, at kulturelle problemer vanskeliggjorde gennemførelsen af en reel værdiskabelse.

Om undersøgelsen

600 virksomhedsledere har deltaget i PwC’s undersøgelse, Creating value beyond the deal, der omhandler langsigtet værdiskabelse gennem M&A og videreudvikling og forbedring af denne. Virksomhedslederne repræsenterer de største industrier globalt og er blevet spurgt om deres erfaringer med værdiskabelse gennem M&A. Alle deltagere i undersøgelsen har foretaget mindst et betydeligt opkøb og et betydeligt salg i løbet af de seneste 36 måneder. Derudover blev der gennemført en omfattende global undersøgelse af virksomhedernes præstationer efter et nylig salg eller opkøb. Undersøgelsen er udført af Mergermarket og Cass Business School på vegne af PwC.

Kontakt os

Malene Billund

Presseansvarlig, PwC Denmark

Tlf: 5133 2378

Jan Hetland Møller

Partner, statsaut. revisor, PwC Denmark

Tlf: 4075 6991

Helle Hee Raun

Director, Deals, PwC Denmark

Tlf: 3945 3196

Følg PwC