Danske topledere efterlyser strategier og politikker for kunstig intelligens

07/03/19

De danske topledere har et forspring i forhold til de globale CEO’er, når det gælder virksomhedernes brug af AI, men savner strategier og politikker for AI. Det viser de danske resultater fra PwC’s CEO Survey 2019, som netop er lanceret ved en post-Davos konference hos PwC i Hellerup.

PwC’s CEO Survey 2019 viser, at hele 8 ud af 10 danske CEO’er vurderer, at AI vil ændre den måde, de driver forretning på betydeligt i løbet af de næste fem år, og 7 ud af 10 danske CEO’er vurderer, at AI vil få større indflydelse på verden end internet-revolutionen.

”En teknologi som AI har ikke blot indflydelse på virksomhedernes måde at arbejde på og deres muligheder for at indfri vækst, men kan potentielt set få stor betydning for hele samfundet. Det stiller ikke blot krav til virksomhederne om digital transformation, men også til politikerne, der ifølge topcheferne bør spille en vigtig og integreret rolle i udviklingen af AI,” udtaler Mogens Nørgaard Mogensen, adm. direktør og Senior Partner i PwC.

Han henviser til, at et overvejende flertal af de danske topledere (72 %) mener, at regeringer bør udvikle nationale strategier og politikker for AI, herunder den forventede indflydelse på samfundet. Halvdelen mener desuden, at der fra politisk hold skal introduceres incitamenter til at accelerere udviklingen af AI, og at politikerne bør begrænse reguleringen inden for dataindsamling for at lette udviklingen af AI.

“Det er positivt, at den danske regering allerede er i gang med at udarbejde en national strategi på området, ligesom EU barsler med en handlingsplan for kunstig intelligens. I dette arbejde er det dog afgørende, at man sikrer, at Danmark står bedst muligt og bidrager til den globale innovation og værdiskabelse via AI på en måde, som også kommer de danske virksomheder til gavn,” siger Mogens Nørgaard Mogensen.

Ifølge CEO Survey peger toplederne bl.a. på behovet for, at politikerne tilskynder virksomheder til at omskole og opkvalificere medarbejdere, hvis job er i fare for at blive erstattet af AI (det svarer ca. 70 %), og over en tredjedel vurderer, at AI vil erstatte flere job, end teknologien skaber.

”PwC’s CEO Survey vidner om, at data og AI er en vigtig del af de danske CEO’ers planer for at indfri vækst i fremtiden, og derfor kan politikernes ageren på området også få stor betydning for virksomhedernes fremtidige succes og mulighed for at skabe vækst. Politikerne bør desuden være særligt opmærksomme, når det gælder regulering af AI, da overregulering generelt er blandt topledernes største bekymringer,” fortæller Mogens Nørgaard Mogensen.

De danske topledere i førertrøjen

Hele 53 % af de danske CEO’er (mod 42 % globalt) har enten i begrænset omfang introduceret AI-initiativer i deres virksomhed (47 %), har bredt AI-initiativer ud i deres virksomhed i et større omfang (3 %) eller har AI som en fundamental del af deres virksomhed (3 %). Dermed placerer de danske topchefer sig i førerfeltet sammen med lande som Kina og Brasilien. Her er der dog er en større andel af de samlede CEO’er, der har AI som en fundamental del af deres virksomhed, mens der blandt de danske topledere er en overvejende andel (47 %), der har introduceret AI i begrænset omfang.

”Der er stadig et stykke vej til, at AI bliver en naturlig eller fundamental del af de danske virksomheder, men undersøgelsen viser, at de danske virksomheder står godt stillet i forhold til at anvende AI, sammenlignet med deres globale konkurrenter,” siger Mogens Nørgaard Mogensen. 

De danske toplederes førerposition ses også ved, at 28 % har planer om at introducere AI-initiativer i deres virksomhed inden for de næste tre år, mens det kun er 19 %, der ikke har planer om at forfølge nogle AI-initiativer i øjeblikket. Til sammenligning svarer 29 % af de svenske topchefer, at de ikke har planer om at forfølge nogle AI-initiativer i øjeblikket.

Luk informationsgabet

En væsentlig hindring for at udnytte det fulde potentiale af AI er det informationsgab, som de danske såvel som de globale topledere oplever. Det vil sige gabet mellem de data, som toplederne oplever et behov for at få, og de data, som de rent faktisk får. På 7 ud af 10 områder oplever de danske CEO’er dog i mindre grad et informationsgab end de globale.

”Mange oplever i dag et informationsgab, men de danske CEO’ers forspring ift. anvendelsen af AI og data viser, at de danske CEO’er trods alt føler sig godt rustet til at realisere de tiltag, som de i en stadig mere digitaliseret verden planlægger skal være med til at indfri væksten. Anvendelsen af data og AI kan fx hjælpe i udviklingen af nye produkter og services,” slutter Mogens Nørgaard Mogensen. 

Om undersøgelsen

I PwC’s 22. CEO Survey blev der gennemført knap 1.400 interviews i over 91 lande i løbet af det sidste kvartal af 2018. CEO Survey er verdens førende og mest omfattende toplederundersøgelse.

Kontakt os

Malene Billund

Presseansvarlig, PwC Denmark

Tlf: 5133 2378

Følg PwC