Digital produktudvikling øger effektiviteten i industrien

29/05/19

Med digital produktuvikling kan industrien bedre imødekomme private og industrielle kunders behov om skræddersyede løsninger. Digital produktudvikling sætter samtidig effektiviteten i vejret og giver væsentlige besparelser hos de 'digitale frontrunners' i industrien. Det viser en ny PwC-rapport, Digital Product Development, der dog også slår fast, at digital produktudvikling stiller krav om øget it-sikkerhed.

For at imødekomme krav fra kunder om integrerede og skræddersyede løsninger med features og design, der er up-to-date med nutidens teknologiske muligheder, er fokus på digital produktudvikling vejen frem, og det betaler sig ifølge den nye rapport fra PwC:

”Vores undersøgelse viser, at de virksomheder, der allerede nu er førende inden for digital produktudvikling, forudser en effektivitetsstigning på hele 31 % i løbet af de næste fem år. Derudover forventer de også at reducere deres produktions- og driftsomkostninger med 20 %, ligesom deres produkter kommer langt hurtigere ud på markedet. Det betaler sig med andre ord at integrere digital produkt- og serviceudvikling i en bredere digitaliseringsagenda,” siger Jesper Vedsø, partner i PwC.

Brug af AI til analyse af kundedata

Undersøgelsen viser desuden, at dataanalyse ved brug af AI (kunstig intelligens) har stor indflydelse på produktudvikling i de industrielle virksomheder. Hele 41 % svarer, at de benytter AI i forbindelse med produktudvikling, der primært fokuserer på processer og kvalitetsoptimering samt validering af produkter og services. Imidlertid er det kun 5 % af disse, som ifølge PwC’s undersøgelse bruger analyserne tilstrækkeligt, og der er derfor stadig lang vej til succesfuld digital produktudvikling, mener Jesper Vedsø:

”Virksomhederne bør ikke kun rette deres opmærksomhed mod de algoritmer, der anvendes til dataanalyse, men bør i højere grad fokusere på de underliggende datamodeller og den bagvedliggende arkitektur, der gør analysen effektiv. Det er afgørende at have en dataplatform, der er fuldt integreret og berører hele produktets livscyklus. På den måde kan virksomhederne både få indsigt i kundernes ønsker og krav, som de er i dag, samt bedre forudse, hvordan disse er i morgen,” forklarer han.

Cybersikkerhed er et must-have

Co-creation – udvikling af produkter i samarbejde med leverandører, kunder eller endda ved brug af åben innovation – bliver i stigende grad en del af produktudviklingen i mange virksomheder. PwC’s undersøgelse viser, at hele 64 % af respondenterne allerede benytter sig af co-creation, mens yderligere 12 % planlægger at integrere dette i forretningsmodellen i løbet af de næste tre år. Dette stiller dog krav til øget cybersikkerhed:

”Det er positivt at se, at mange virksomheder sætter eksternt og tværfunktionelt samarbejde om produktudvikling højt på listen over investeringsområder. Men det stiller samtidig højere krav om øget fokus på it-sikkerhed. Når følsom data bliver indsamlet, analyseret og udvekslet med eksterne parter, kan dette resultere i datalæk, hvor virksomhederne mister kontrol over, hvem der har adgang til følsomme oplysninger og til hvilket formål,” fortæller Jesper Vedsø.

Undersøgelsen viser, at hele 71 % af virksomhederne ikke har en tilstrækkelig strategi for sikker produktudvikling, når det kommer til cybertrusler. Samtidig er det kun et meget lille mindretal (7 %), der har integreret sikkerhedsprocedurer- og systemer for at begrænse cyberrisikoen i dataintensive udviklingsprocesser.

Om undersøgelsen

PwC’s Digital Product Development 2025 – Agile, Collaborative, AI Driven and Customer Centric er baseret på data indsamlet fra 200 virksomhedsledere af industrivirksomheder. Virksomheder af alle størrelser og i en række forskellige industrier deltog i undersøgelsen (bilindustrien, kemikalieindustrien, maskiner og elektronik samt forbrugsvarer).  

Kontakt os

Malene Billund

Presseansvarlig, PwC Denmark

Tlf: 5133 2378

Jesper Vedsø

Partner, PwC Denmark

Tlf: 3945 9144

Følg PwC