Ejendomsinvesteringer: København blandt de 20 mest attraktive byer i Europa

28/11/19

Fast ejendom ser ud til at forblive et attraktivt investeringsaktiv i 2020 til trods for politisk og økonomisk modvind. København ligger i top 20 over de foretrukne byer til ejendomsinvesteringer i 2020, hvor særligt ungdomsboliger og seniorboliger efterspørges. Det viser en ny rapport udgivet i fællesskab af PwC og Urban Land Institute (ULI).  

PwC’s Emerging Trends in Real Estate® Europe 2020 viser, at Paris topper listen som favorit blandt Europas foretrukne byer til ejendomsinvesteringer i 2020 - i selskab med Berlin og Frankfurt i top tre. København tippes til at indtage en 19. plads, mens byer som Manchester, Birmingham og Edinburgh er at finde lige uden for top 20. 

“Rangeringen af byer i dette års rapport afspejler både den forsigtighed og de muligheder, der driver markedet, med fokus på byer, man formoder kan tilbyde likviditet og stabilitet. Paris ligger i toppen som favorit blandt mulige købere i 2020 på baggrund af investorernes forventninger til en positiv indirekte effekt af Brexit, OL i 2024 og især Grand Paris-projektet,” forklarer Per Andersen.

Ifølge PwC’s rapport har ledere på det europæiske ejendomsmarked fortsat tillid til fast ejendom som en attraktiv og efterspurgt investering til trods for politisk og økonomisk modvind. Med renter, der ser ud til at forblive lave i en længere periode, og obligationsrenter, der i mange europæiske lande er negative, fortsætter ejendomme således med at appellere bredt til investorer, især når der sammenlignes med andre aktivklasser. 

“Jagten på en sikker og stabil indtægt er forklaringen på den store interesse hos investorer, som fortsat investerer væsentlige summer i fast ejendom. Ved indgangen til et nyt årti tænker flere markedsaktører strategisk om deres investeringer, hvor bl.a. intelligent mobilitet, befolkningstæthed og større brug af teknologi spiller en vigtig rolle,” forklarer Per Andersen. 

Segmentering indenfor boliger

Ifølge rapporten vil der i 2020 desuden være stor efterspørgsel efter ungdomsboliger og seniorboliger, da disse typer boliger begge befinder sig i top 5 over de mest interessante segmenter.

“Ungdomsboliger har der været fokus på i et stykke tid i Danmark, og seniorboliger har nu også fået stor opmærksomhed, særligt på grund af den store mangel på byggerier med fællesskaber til dem over 50 år.  Der er i det hele taget stort fokus på at udvikle målrettede koncepter til personer på tværs af generationer,” forklarer Per Andersen

Et meget forsigtigt forretningsmiljø

Rapporten viser desuden, at den manglende internationale og europæiske politiske stabilitet er rangeret som den største bekymring af henholdsvis 81 % og 70 %. Næsten 60 % er desuden bekymret for den nationale politik, hvilket er en stor stigning i forhold til sidste år og påvirker investorernes mening.

Mere end to tredjedele af de adspurgte – en større andel end sidste år – svarer desuden, at stigende byggeomkostninger vil få den største indvirkning på deres aktiviteter i 2020. Manglen på boliger til overkommelige priser er også fortsat et område, der vækker bekymring og åbner op for muligheder, og 61 % af de adspurgte svarer, at dette problem efter deres mening vil forværres over de næste fem år, hvilket er en stor stigning i forhold til sidste år.

“Til trods for den underliggende usikkerhed, effekten af Brexit og stigende byggeomkostninger forventer vi stadig et aktivt marked i 2020, hvilket også er understøttet af centralbankernes beslutning om at fastholde eller sænke renten” fortæller Per Andersen. 

Europæiske byer - samlede mulige købere 2020

1 Paris
2 Berlin
3 Frankfurt
4 London
5 Madrid
6 Amsterdam
7 München
8 Hamborg
9 Barcelona
10 Lissabon

Intelligente løsninger på mobiliteten i byområder

Rapporten viser desuden, hvordan en mere udbredt anvendelse af intelligente løsninger i bytrafikken ses som nødvendig for fremgangen og vækstpotentialet i de europæiske byer. Ca. 80 % svarer, at ændringer i nye mobilitets- og infrastrukturelle løsninger spiller en rolle for deres investeringer, og transportforbindelser ses som den vigtigste faktor, når en by vælges. Nye løsninger lige fra dele-løbehjul og -biler til automatiserede køretøjer har potentiale til at ændre på, hvilke bygninger og områder ejendomsinvestorer og udviklere anser for at være af størst værdi: 

“Nye mobilitetsløsninger giver byer mulighed for at differentiere sig gennem udbyggede og mere bæredygtige forbindelser. Det større udbud af offentlige og private transportløsninger forbedrer mobiliteten, og det smitter positivt af på den værdi, ejendomsinvestorerne kan opnå,” slutter Per Andersen. 

Om rapporten

Den årlige rapport, der udgives i fællesskab af Urban Land Institute (ULI) og PwC, er baseret på holdningerne blandt mere end 900 eksperter inden for fast ejendom i Europa, herunder investorer, byudviklere, långivere og rådgivere.

Om Urban Land Institute

The Urban Land Institute er et almennyttigt uddannelses- og forskningsinstitut, som støttes at sine medlemmer. Instituttets mission er at sikre en ansvarlig brug af landområder samt skabe og opretholde velfungerende samfund over hele verden. Instituttet, som blev grundlagt i 1936, har næsten 46.000 medlemmer verden over, der repræsenterer alle aspekter af anvendelse af landområder og byggemodning. ULI har over 3.800 medlemmer i Europa på tværs af netværk gennem landsråd i 14 lande. 

Kontakt os

Per Andersen

Partner, Real Estate, PwC Denmark

Tlf: 3945 3411

Malene Billund

Presseansvarlig, PwC Denmark

Tlf: 5133 2378

Følg PwC