Innovation, bæredygtighed og tæt kundesamarbejde er vejen til fremtidig vækst i kemikalieindustrien

11/04/19

Rekord mange topledere i kemikalieindustrien tror på vækst på den korte bane. Til gengæld er andelen af topledere, der tror på vækst på den lidt længere bane faldet til laveste niveau i fem år. Det skyldes en usikker fremtid med klimaforandringer og -politikker, der spiller en stadig større rolle i industrien, viser PwC’s CEO Survey 2019 blandt knap 50 topledere inden for kemikalieindustrien.

Ifølge PwC’s CEO Survey tror hele 92 % af toplederne inden for kemikalieindustrien på vækst i egen virksomhed i løbet af de kommende 12 måneder – det højeste niveau i fem år. Når de ser tre år frem, falder andelen af topledere, der tror på vækst, til 85 %, hvilket omvendt er det laveste niveau i fem år.

“Fremtiden bliver stadig mere usikker for toplederne i kemikalieindustrien, der i stigende grad må forholde sig til emner som vedvarende energi, bortskaffelse af kemikalieaffald samt fossile brændstoffers fremtidige rolle. Det er afgørende i forhold til deres kunderelationer, deres status på markedet og dermed deres mulighed for at skabe vækst i de kommende år,” siger Jesper Vedsø, partner i PwC.

Samtidig viser undersøgelsen, at 44 % af toplederne i kemikalieindustrien er meget bekymrede for globale handelskonflikters indflydelse på den fremtidige vækst, mens 40 % er bekymrede over de volatile energipriser. Samtidig angiver 54 % af toplederne, at ændring i brugen af ressourcer og materialer i relation til klima og bæredygtighed vil have stor indflydelse på deres virksomheds evne til at kunne levere vækst de næste fem år.

Bæredygtighed giver nye muligheder for vækst

De nye udfordringer byder dog også på nye vækstmuligheder for toplederne i branchen. Mange af virksomhederne inden for industrien har allerede vist, at der er væsentlig mulighed for at skabe nye innovative løsninger med de nye krav til bæredygtighed.

”Vores undersøgelse viser, at 65 % af toplederne i branchen allerede nu er i gang med at udvikle nye produkter eller services, der kan drive omsætningsvæksten de kommende år. Industrien kan dermed få en betydelig rolle inden for udvikling af nye bæredygtige materialer samt kemiske genbrugsmuligheder, der bidrager til energieffektivisering og reduktionen af drivhusgasser i andre sektorer. Det gælder fx genanvendelsen af plastik – et emne, der er højt på dagsordenen lige nu,” forklarer Jesper Vedsø.

Ifølge PwC’s undersøgelse er der stor sandsynlighed for, at de virksomheder i kemikalieindustrien, som spiller en aktiv rolle, når det kommer til klimavenlige tiltag og bæredygtighed, fremover vil være de førende på markedet.

Eksterne samarbejder om bæredygtige løsninger

For at kunne skabe og levere bæredygtige løsninger kan virksomhederne i branchen med fordel samarbejde med kunder og andre samarbejdspartnere i udviklings- og innovationsfasen. En mulighed, som kemikalieindustrien endnu ikke har grebet til fulde, ifølge undersøgelsen:

”Selvom vores undersøgelse vidner om, at toplederne inden for kemikalieindustrien har større fokus på at skabe nye innovative produkter end gennemsnittet af de globale topledere, er de samtidig mindre tilbøjelige til at samarbejde med startups og iværksættere og langt mindre tilbøjelige til at forfølge nye strategiske alliancer og joint ventures end det globale gennemsnit,” siger Jesper Vedsø.

Han henviser til, at det kun er 27 % af toplederne i kemikalieindustrien, der angiver at planlægge strategiske alliancer og joint ventures som en vej til vækst inden for de næste 12 måneder, mens det er 40 % af de globale topledere inden for alle brancher.

Om undersøgelsen

I PwC’s 22. CEO Survey blev der gennemført 3.200 interviews med administrerende direktører i over 91 lande i løbet af det sidste kvartal af 2018. Der var 48 respondenter fra kemikalieindustrien, og 33 % af disse rapporterede en årlig omsætning på over 1 mia. USD.

Kontakt os

Jesper Vedsø

Partner, PwC Denmark

Tlf: 3945 9144

Malene Billund

Presseansvarlig, PwC Denmark

Tlf: 5133 2378

Følg PwC