Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Øget konkurrence mellem de danske restauranter

28/11/19

Konkurrencen blandt de danske restauranter er skærpet. Trods stigning både i branchens samlede omsætning og bruttofortjeneste ses et fald i gennemsnitlig bruttofortjeneste. Samtidig er top-25 % af virksomhederne væsentlig bedre til at skabe overskud end den samlede branche. Det viser en undersøgelse af restaurationsbranchen fra PwC.

PwC’s brancheanalyse af restaurationsbranchen viser, at der har været en stigning i den samlede bruttofortjeneste for restauranter i Danmark i 2018 sammenholdt med 2017 på ca. 193 mio. kr. Ser man på den gennemsnitlige bruttofortjeneste for hver enkelt restaurant, er der dog sket et fald på 11 % fra 2017 til 2018. Dette indikerer en skærpet konkurrence i branchen, der bl.a. er resultatet af de mange nye åbninger af restauranter, der fortsat ses i branchen: 

“Nøgletalsanalysen viser, at den samlede bruttofortjeneste for branchen har fortsat sin positive udvikling fra 2017 ind i 2018, den samlede bruttofortjeneste ses at stige ca. 193 mio. kr. Den gennemsnitlige bruttofortjeneste ses derimod at falde, hvilket blandt andet kan skyldes, at flere restauranter er blevet etableret, set i forhold til den samlede stigning i bruttofortjenesten,” fortæller Thomas Baunkjær Andersen, partner og ekspert i restaurationsbranchen i PwC.   

Forventninger til vækst trods skærpet konkurrence

Ifølge PwC’s analyse svarer 70 % af restauratørerne, at de forventer at åbne en eller flere restauranter i løbet af de næste et til tre år. Som følge heraf forventer de samme restauratører også en stigning i omsætning de kommende år.

“Forventningerne til omsætningsvæksten udfordres af, at der i øjeblikket bliver optaget færre elever på erhvervsskolerne end tidligere. I de kommende år vil branchen derfor opleve, at det kan være en udfordring at finde den rette kvalificerede arbejdskraft, og det kan blive en barriere for væksten,” udtaler Thomas Baunkjær Andersen og henviser til, at der i 2018 blev optaget 2.552 tjenere, kokke og ernæringsassistenter, hvorimod der i 2015 blev optaget 3.250 elever. Det svarer til et fald på 20 %.

De restauratører, som ikke planlægger at udvide med flere restauranter de kommende tre år, peger på, at konkurrencen fortsat bliver skærpet, og at det vil presse priserne. 

“Analysen understreger det faktum, at alle i branchen bør sætte øget fokus på sund drift og indtjening. Derudover bør man overveje ændringer i arbejdsgange og processer, der kan være med til at  opretholde samme bundlinje som tidligere år på et stadigt mere konkurrencepræget marked,” vurderer Thomas Baunkjær Andersen.

Udfordringer med rekruttering

Antallet af beskæftigede stiger og mangel på arbejdskraft fortsætter, ligesom stigningen i branchens samlede omsætning: Fra 2017 til 2018 var en nettotilvækst i antallet af ansatte i restaurationsbranchen på 3,8 %. Trods stigningen i antallet af beskæftigede i branchen har restauratørerne fortsat udfordringer med at rekrutterer de rigtige medarbejdere:

"Den forventede stigning i omsætningen betyder også, at 70 % af de adspurgte restauratører forventer, at de inden for de kommende 12 måneder skal ansætte mellem 10 til 50 % flere medarbejdere," uddyber Thomas Baunkjær Andersen.

Om analysen

Datamaterialet er baseret på data fra Bisnode og Danmarks Statistik. I analysen fokuseres der udelukkende på selskaber med branchekoden ”Restauranter” med minimum otte ansatte. Analysen er geografisk opdelt i to segmenter – København og Øvrige Danmark. Segmentet København består af Region Hovedstaden. Øvrige Danmark består af de resterende regioner i Danmark. Segmentet København tæller 656 restauranter, mens der indgår 717 restauranter i segmentet Øvrige Danmark. Det er de senest offentliggjorte årsrapporter frem til 21. juni 2019, der danner grundlag for taldelen af analysen, som er understøttet af interviews med restauratører. ​

Kontakt os

Thomas Baunkjær Andersen

Partner, PwC Denmark

Tlf: 3945 3057

Malene Billund

Presseansvarlig, PwC Denmark

Tlf: 5133 2378

Følg PwC