Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

8 ud af 10 danske topledere: Mangel på talent vil påvirke væksten

07/03/19

Et stort flertal blandt de danske topledere tror på vækst i egen virksomhed i det kommende år. Det kan dog blive vanskeligt at indfri vækstambitionerne, da 8 ud af 10 topledere samtidig angiver, at mangel på kvalificeret arbejdskraft vil udgøre en trussel for deres virksomheds vækstmuligheder. Det viser de danske resultater fra PwC’s CEO Survey 2019, som netop er lanceret ved en post-Davos konference hos PwC i Hellerup.

PwC’s CEO Survey 2019 viser, at en stor andel af de danske topledere (90 %) forventer vækst i de kommende 12 måneder i egen virksomhed, og for tredje år i træk ser vi endda en stigning i den andel, der ’i høj grad’ forventer vækst (2016: 30 %, 2017: 39 %, 2018: 40 %, 2019: 49 %). Denne optimisme gør sig dog ikke gældende, når det kommer til adgangen til kandidater med de rette kompetencer, der kan være med til at indfri væksten.

”De danske topledere er fortsat bekymrede for, om virksomhederne kan skaffe de rette medarbejdere, og de svarer bl.a., at mangel på de rette kompetencer forringer deres markedsmuligheder. I en tid med rekordhøj beskæftigelse og meget lav arbejdsløshed i Danmark er det derfor glædeligt, at regeringen for nyligt har fremsat et lovforslag for at lette international rekruttering,” siger Mogens Nørgaard Mogensen, Senior Partner og adm. direktør i PwC.

Hele 70 % af de danske topledere mener desuden, at det er blevet sværere at finde de rette talenter. Når man spørger dem, hvorfor det er blevet sværere, peger næsten halvdelen af CEO’erne på, at det skyldes for få kvalificerede medarbejderkandidater. Dernæst peger knap hver femte danske topleder på, at krav til medarbejdernes kompetencer har ændret sig. Dette skal ses i lyset af, at hele 50 % af de adspurgte faktisk forventer at ansætte flere medarbejdere i løbet af næste 12 måneder.

”Det kan blive svært at indfri vækstforventningerne, hvis ikke virksomhederne kan finde de rette medarbejdere. Kravene til medarbejdernes kompetencer ændrer sig løbende, hvilket bl.a. kan tilskrives den hastige digitale udvikling, og der er uden tvivl et særligt behov for at tiltrække og fastholde digitale talenter, der kan være med til at udnytte den teknologiske udvikling til gavn for virksomheden”, fortæller Mogens Nørgaard Mogensen.

Hele 41 % af de danske virksomhedsledere angiver netop den teknologiske udvikling som værende den faktor, der har haft størst indflydelse på deres virksomhed de seneste fem år. Samtidig er 46 % af de danske topledere bekymrede for den teknologiske udvikling og den trussel, den kan udgøre for virksomhedens vækstpotentiale for fremtiden.

Opkvalificering og fokus på digital træning

CEO Survey 2019 viser også, at de danske CEO’ers væsentligste bekymring er truslen fra cybercrime (2019: 85 %, 2018: 85 %), og andelen af danske topledere, der bekymrer sig om cybercrime, er steget eksplosivt fra 2017 (51 %). De danske topledere er desuden mere bekymrede end de globale, hvor 69 % peger på cybercrime som en trussel.

”Mange virksomheder leder med lys og lygte efter de rette kandidater til at kunne imødegå den teknologiske udvikling og de udfordringer, som følger med i slipstrømmen, herunder bl.a. cybercrime. CEO’erne ser bl.a. opkvalificering og videreuddannelse som afgørende faktorer for at mindske kompetencegabet i deres virksomhed, hvor mangel på talent inden for informations- og cybersikkerhed fortsat er en udfordring. Spørgsmålet er, om der - også fra politisk hold - gøres tilstrækkeligt for at sikre udviklingen af talenter”, slutter Mogens Nørgaard Mogensen.

Om undersøgelsen

I PwC’s 22. CEO Survey blev der gennemført knap 1.400 interviews i over 91 lande i løbet af det sidste kvartal af 2018. CEO Survey er verdens førende og mest omfattende toplederundersøgelse.

Kontakt os

Malene Billund

Presseansvarlig, PwC Denmark

Tlf: 5133 2378

Følg PwC