Politisk fokus på mangel på arbejdskraft efterlyses

31/05/19

Valgkampen er fuld i gang, og debatten er i høj grad præget af, hvordan råderummet til offentligt forbrug og velfærd bør prioriteres. Hvordan der sikres gode rammevilkår for erhvervslivet, der årligt bidrager med flere hundrede milliarder til dansk velfærd, tales der omvendt ikke meget om. Det gælder bl.a., hvordan vi får øget arbejdsudbuddet.

En altoverskyggende udfordring for dansk erhvervsliv i disse år er netop mangel på kvalificeret arbejdskraft. Ifølge PwC’s CXO Survey 2019, der er udarbejdet i samarbejde med Dansk Erhverv, har knap halvdelen af erhvervslederne oplevet udfordringer med at rekruttere de rette kompetencer i det forgangne år, og over halvdelen forventer, at tendensen fortsætter. Det hæmmer væksten, da mangel på medarbejdere med de rette kompetencer koster virksomhederne dyrt i tabt indtjening: Hele 39 % af erhvervslederne vurderer således, at de kan øge virksomhedens indtjening, hvis de fik adgang til medarbejdere med de rette kompetencer, og 15 % vurderer endda, at de vil kunne øge virksomhedens indtjening betydeligt (over 10 %).

Politikerne må derfor tage erhvervslivets udfordringer alvorligt og tænke i reformer, som får flere i job. Samtidig er det helt afgørende, at virksomhederne får lettere adgang til kvalificeret udenlandsk arbejdskraft. Ledigheden i Danmark har nået så lavt et niveau, at det i flere brancher er næsten umuligt at finde ledig arbejdskraft med de rette kompetencer. Det er særligt de digitale kompetencer, der efterspørges, hvilket skyldes den hastige digitale udvikling, som har medført et særligt behov for at tiltrække og fastholde digitale talenter, der kan være med til at udnytte den teknologiske udvikling til gavn for virksomheden. Og virksomhederne kan få svært ved at indfri vækstforventningerne på både kort og langt sigt, hvis ikke de kan finde medarbejdere med disse kompetencer. Der er derfor behov for, at vi i langt højere grad tænker IT og digitale kompetencer ind i alle vores uddannelser, så fremtidens medarbejdere kan opfylde virksomhedernes behov.

Kort sagt er det helt afgørende, at der kommer konkrete politiske bud på reformer, der kan øge arbejdsudbuddet, så man understøtter udviklingen af nye produkter og services i de private virksomheder og dermed samtidig sikrer, at der også i fremtiden er råd til dansk velfærd.

Kontakt os

Mogens Nørgaard Mogensen

Senior Partner og adm. direktør, Statsaut. revisor, PwC Denmark

Tlf: 3945 3232

Malene Billund

Presseansvarlig, PwC Denmark

Tlf: 5133 2378

Følg PwC