Væksten fortsætter i et mere moderat tempo hos ejerlederne

21/10/19

De danske ejerledere forventer vækst i de kommende år, men forventningerne til væksten er blevet mere moderate. Det kan skyldes forventninger om økonomisk afmatning og geopolitisk usikkerhed. Særligt nye produkter og innovation skal drive væksten i en mere usikker fremtid, viser Årets Ejerleder-analyse 2019 fra PwC.

Årets Ejerleder-analyse 2019 fra PwC viser, at sidste års tendens til faldende optimisme hos ejerlederne fortsætter. Stort set samtlige ejerledere (99 %) forventer positiv vækst i de kommende tre år, men det er blot 46 % af disse, der forventer en vækst på mere end 25 %. Til sammenligning var det 49 % i 2018 og hele 68 % i 2017.

”Efter en række år med meget høje vækstrater forventer ejerlederne nu mere moderat vækst. Ifølge ejerlederne selv er de påvirkede af, at dansk økonomi står over for reelle udfordringer bl.a. på grund af handelsrestriktioner og Brexit,” fortæller Ulrik Ræbild, partner i PwC. Han henviser til, at næsten en fjerdedel af ejerlederne (22 %) i år mod hver tiende (9 %) sidste år har måttet sænke deres vækstforventninger til de kommende tre år på grund af de aktuelle geopolitiske strømninger. 

Ejerlederne søger vækst via nye produkter

Analysen viser desuden, at ejerlederne forventer, at væksten i stigende grad skal komme fra nye produkter. Det svarer 38 % i år mod 25 % sidste år. Samtidig forventes en øget vækst at komme fra eksisterende markeder med nye produkter. Her ses en stigning fra 20 % sidste år til 29 % i år. 

”Traditionelt eksporterer ejerlederne til deres nærmarkeder og satser primært på eksisterende produkter, når det gælder den fremtidige vækst. Den økonomiske afmatning får dog flere ejerledere til at søge nye veje til vækst, og nye produkter og innovation skal i højere grad end tidligere være med til at drive væksten. Vi ser også en fordobling af dem, der søger udenfor EU for at realisere vækstambitionerne,” udtaler Ulrik Ræbild.  

Investorerne viser fortsat stor interesse for ejerlederne

Ifølge analysen er der fortsat en meget høj andel af ejerlederne, der oplever at blive kontaktet af potentielle købere. Hele 65 % af ejerlederne svarer således, at de er blevet kontaktet vedrørende et salg inden for de seneste tre år, hvilket er på niveau med sidste år (64 %). 

”Undersøgelsen viser, at investorerne fortsat har et godt øje til ejerlederne i Danmark. På trods af global usikkerhed og mere moderate vækstforventninger tyder meget således på, at de dygtige danske ejerledede virksomheder fortsat er interessante for de investorer, der har fri kapital og er i markedet for at opsøge fordelagtige investeringer,” forklarer Ulrik Ræbild. 

Ejerlederne tillægger værdierne høj betydning

Ifølge Ejerleder-analysen har hele 93 % af ejerlederne/ejerfamilierne et klart sæt af værdier. En stor andel af de ejerledede virksomheder (85 %) svarer desuden, at virksomheden har valgt at påtage sig et socialt eller samfundsmæssigt ansvar. Det afspejler, at ejerlederne arbejder aktivt med virksomhedens formål og værdier:

“Analysen viser, at en stor andel af ejerlederne tillægger værdier i virksomheden høj betydning for deres generelle omdømme. Arbejdet med virksomhedens formål og værdier er samtidig med til at styrke tiltrækning og fastholdelse af medarbejdere, ligesom en stor andel ser det som vigtigt for deres konkurrenceevne,” fortæller Ulrik Ræbild og tilføjer, at det også ligger i god tråd med de stigende forventninger, der er fra samfundet til, at virksomhederne handler ansvarligt og udviser større samfundsansvar.

Ejerleder-analysen viser dog samtidig, at ejerlederne kan blive bedre til at måle på effekten af deres arbejde med et tydeligt formål og de samfundsgavnlige effekter. Således svarer blot 16 %, at de måler på effekten: 

“Ejerlederne udtrykker, at deres arbejde med et klart formål for virksomheden har en effekt, og knap halvdelen mener da også at kunne spore en øget omsætning og indtjening som følge af dette,” slutter Ulrik Ræbild.  

Om analysen

Analysen af de dygtigste ejerledere i Danmark er afsæt for konkurrencen om at blive Årets Ejerleder 2019. PwC analyserer knap 9.000 ejerledede virksomheder ud fra offentlige regnskabstal. Af disse er 140 ejerledere udvalgt som nominerede, som PwC’s og Nykredits eksperter interviewer personligt, hvorefter der udarbejdes en kvalitativ analyse. Derefter står juryen klar til at mødes og udvælge vinderne i hver region og en vinder på landsplan. De skal overholde følgende krav:

 • A/S – ApS – P/S

 • Minimum 10 ansatte

 • Eksisteret i minimum 5 år

 • Positiv egenkapital i seneste regnskab

 • Positivt resultat i seneste regnskab

 • Vækst i dækningsbidrag set over en 3-årig periode eller en vækst i dækningsbidrag på min. 15 % i seneste regnskabsperiode

 • Excl. børsnoterede selskaber og deres datterselskaber

 • Excl. datterselskaber af udenlandske virksomheder

 • Excl. selskaber på Børsens Top 100 eller deres datterselskaber

 • Ejerlederen skal have central indflydelse på den daglige drift

 • Ejerlederen skal have en betydende ejerandel (>20 %)

Fakta om Årets Ejerleder 2019

Det er PwC, Nykredit, Dansk Erhverv og Finans, der står bag prisen, som uddeles for 16. gang. Årets tema er formål og værdier.

De syv regionale vindere går videre til landskåringen, som finder sted den 14. november 2019 hos PwC, Strandvejen 44, 2900 Hellerup.

Juryen består af repræsentanter fra Dansk Erhverv, Nykredit, PwC og sidste års vindere. 

Tidligere landsvindere

Bjarke Hansen fra Primo Tours A/S (2018), Mikkel Borg Bjergsø fra Mikkeller ApS (2017), Marie-Louise Bjerg fra Mountain Top Industries ApS (2016), Anders Byriel fra Kvadrat A/S (2015), Susanne Hessellund fra Bel Air Aviation A/S (2014), Thomas Dinesen fra Dinesen Floors (2013), og Peter Eriksen fra Nilpeter A/S (2012).

Kontakt os

Malene Billund

Presseansvarlig, PwC Denmark

Tlf: 5133 2378

Ulrik Ræbild

Partner, PwC Denmark

Tlf: 3945 3288

Følg PwC