Flere CEO’er forventer at afskedige medarbejdere

05/03/20

Troen på vækst i den globale økonomi falder markant i år blandt de danske CEO’er, og selvom en stor andel fortsat tror på vækst i egen virksomhed, forventer over fire gange så mange som for blot to år siden at afskedige medarbejdere i 2020. Det viser PwC’s CEO Survey, der netop er lanceret på en post-Davos konference i Hellerup. 

Ifølge PwC’s CEO Survey 2020 forventer blot 5 % af de danske topledere vækst i verdensøkonomien i det kommende år. Til sammenligning var det i 2018 hele 65 % af de danske CEO’er, der troede på vækst i verdensøkonomien i det kommende år. Andelen af topchefer, der forventer at skulle afskedige medarbejdere stiger i samme periode fra 7 % til 30 %. 

“Usikkerheden om fremtiden for den globale økonomi betyder, at flere topledere også har sænket deres forventninger i forhold til omfanget af fremtidig vækst i deres egen virksomhed. Det betyder, at vi ikke kommer til at se helt de samme vækstrater som tidligere, og det har også betydning for det antal medarbejdere, der er behov for,” fortæller Mogens Nørgaard Mogensen, adm. direktør og senior partner i PwC. 

En høj andel topledere ser ifølge CEO Survey dog fortsat muligheder for vækst i egen virksomhed. Flere end otte ud af ti (82 %) danske topledere forventer i nogen eller i høj grad vækst i 2020 (mod 93 % i 2018), mens andelen af de, der i høj grad forventer vækst, er halveret på to år (fra 40 % i 2018 til 20 % i 2020). Ca. 4 ud af 10 danske topchefer forventer at skulle ansætte flere medarbejdere i de kommende år mod 6 ud af 10 i 2018.

“Selvom de danske toplederes forventninger til væksten er faldet, så ser vi også at et klart flertal fortsat forventer vækst i deres egen virksomhed. Så der er også behov for nye medarbejdere, og der er fortsat flere, der forventer at ansætte i det kommende år end at afskedige” siger Mogens Nørgaard Mogensen.

Fortsat vanskeligt at finde de rette medarbejdere

CEO Survey 2020 peger på, at det fortsat er vanskeligt at finde de helt rigtige medarbejdere, selvom der er færre topledere, der forventer at ansætte i det kommende år. Således svarer 74 %, at de ser adgang til kvalificeret arbejdskraft som en trussel. Til sammenligning var det 80 % i 2019.

“Lidt færre topledere end tidligere svarer, at de ser adgang til kvalificeret arbejdskraft som en trussel for deres virksomhed, men det er fortsat et emne, der ligger i deres top 3 over de største forretningsmæssige trusler,” understreger Mogens Nørgaard Mogensen. 

Ifølge CEO Survey er der dog plads til forbedringer, når det gælder virksomhedernes egen indsats i forhold til opkvalificeringsprogrammer, der er et mix af de mere bløde samt tekniske og digitale kompetencer. Således svarer 4 ud af 10 danske topchefer (40 %), at de i nogen eller i høj grad har gjort fremskridt med et sådant program, mens det gælder over halvdelen af de globale topchefer (54 %). 

“Den hastige digitale udvikling betyder, at kravene til medarbejderne også ændrer sig med høj hast, og der er uden tvivl et behov for, at virksomhederne i højere grad søger at opkvalificere deres nuværende  medarbejdere, så de kan være med til at udnytte den teknologiske udvikling til gavn for virksomheden,” slutter Mogens Nørgaard Mogensen. Han henviser desuden til PwC’s globale projekt ‘New World. New Skills’, hvor PwC globalt over de næste fire år forventer at investere 3 mia. US-dollars i opkvalificering af vores partnere og medarbejdere samt i nye teknologier.

Om undersøgelsen

I PwC’s 23. CEO Survey blev der gennemført knap 1.600 interviews i over 83 lande i løbet af det sidste kvartal af 2019. Heraf er 74 danske respondenter fra de største virksomheder. CEO Survey er verdens førende  toplederundersøgelse.

Kontakt os

Mogens Nørgaard Mogensen

Senior Partner og adm. direktør, Statsaut. revisor, PwC Denmark

Tlf: 3945 3232

Malene Billund

Presseansvarlig, PwC Denmark

Tlf: 5133 2378

Følg PwC