Grøn skattereform rammer hårdt og forringer sigtbarheden for dansk erhvervsliv

24/11/20

Regeringens første forslag ud af tre til en grøn skattereform vil ramme erhvervslivet hårdt og over en bred kam. PwC vurderer, at 25-30.000 virksomheder bliver berørt af en ny, dyr energiafgift, uden at regeringen kommer meget nærmere målet om en 70 % CO2-reduktion i 2030. 

I PwC er vi fortalere for en grøn omstilling, men der er brug for en konkret plan, der skaber sigtbarhed og reelle incitamenter til adfærdsændringer, så virksomhederne ved, hvad de skal styre efter, og som ikke rammer dem unødigt hårdt, uden at verden får mere klima for pengene.

Med det første forslag står det desværre fortsat uklart, hvad der venter erhvervslivet af yderligere grønne afgifter de kommende år. Det skaber forringet sigtbarhed i en tid, hvor der i forvejen er stor usikkerhed om fremtiden, og hvor mange virksomheder er alvorligt udfordrede pga. COVID-19-krisen. 

Med udspillet vil regeringen sænke CO2-udledningen med 0,5 mio. ton i 2025. Dermed udestår fortsat ca. 16 mio. ton, som skal fjernes for at nå målet om 70 % CO2-reduktion i 2030. Erhvervslivet kan med andre ord forventeligt se frem til, at der kommer yderligere tiltag inden for det grønne skatteområde. Det gør det umuligt at vide, hvor man som virksomhed skal lægge sit fokus i den grønne omstilling her og nu, selvom der er afsat midler, som virksomhederne kan søge til den grønne omstilling. Dertil kommer, at mange virksomheder har behov for at have al deres fokus på at komme ud på den anden side af COVID-19-krisen. Derfor kan det ikke undgås, at regeringens udspil kommer til at koste vækst og arbejdspladser.

Regeringen lægger i sit forslag op til, at virksomheder kan få et forhøjet fradrag for visse investeringer. Fradraget skaber dog desværre ikke incitamenter for reelle adfærdsændringer og dermed en grøn omstilling for virksomhederne, da der ikke findes nogen guidance ift., hvad man skal investere i for at blive mere grøn. Dertil kommer, at det er meget svært at vide, hvad der er ‘den rigtige’ grønne løsning for virksomhederne at investere i om fem år, da der endnu er en lang række uafklarede spørgsmål om fremtidige grønne afgifter. Fx er der endnu ikke svar på, om der skal betales en registreringsafgift af elbiler. Samtidig er grønne teknologier som fx Carbon Capture and Storage-teknologier endnu ikke på plads, og dermed er det ikke en reel mulighed for mange at investere i de rette grønne løsninger, ligesom nogle erhverv ikke har løsningerne til omstilling. Derfor havde det været ønskeligt med en mere langsigtet plan for erhvervslivet, ligesom der generelt er behov for at finde fælles klimaløsninger på EU-niveau, så de danske virksomheder ikke står ringere i den internationale konkurrence. 

I PwC undrede vi os over fraværet af konkrete planer ved vedtagelsen af klimaambitionen for Danmark, og vi undrer os nu endnu mere over, at der fortsat ikke foreligger konkrete planer, herunder for den ellers ventede CO2-afgift. Forslaget løser kun en lille brøkdel af klimaudfordringen, men rammer erhvervslivet uforholdsmæssigt hårdt.

Kontakt os

Mogens Nørgaard Mogensen

Senior Partner og adm. direktør, Statsaut. revisor, PwC Denmark

Tlf: 3945 3232

Malene Billund

Presseansvarlig, PwC Denmark

Tlf: 5133 2378

Følg PwC