Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Årets Bestyrelsesformand 2020: Juryens begrundelse

09/12/20

Nina har været en nøgleaktør i en af de seneste års helt store succeshistorier inden for aktivt ejerskab. Hun har siden sin tiltrædelse som formand for bestyrelsen i Forenet Kredit i 2016 haft en central rolle i at sikre Nykredit et stabilt og langsigtet ejerskab og en stærk kapitalstruktur, der har givet fleksibilitet og mulighed for yderligere at udvikle forretningen til gavn for både ejere og kunde.

I stedet for den traditionelle vej via børsnotering af Nykredit var Nina som formand i Forenet Kredit fortaler for et alternativ i form af en udvidelse af ejerkredsen fra Forenet Kredit, Industriens Fond og Foreningen Østifterne til også at omfatte et konsortium bestående af PFA, PensionDanmark, AP Pension og MP Pension. Hun har derigennem skabt fundamentet for en styrket markedsposition for Nykredit, som de seneste år er blevet realiseret via en klar strategi for Nykredit og har givet en positiv udvikling i indtjeningen.

Alle de væsentligste aktører i den udvidede ejerkreds er kundeejede, og Nina har evnet at holde god dialog med alle aktionærerne, herunder også minoritetsaktionærerne, hvilket kræver en stor del stakeholderpleje og et diplomatisk væsen.

En af de væsentlige ændringer, som var påbegyndt i 2013, da Nina var et menigt bestyrelsesmedlem, er sammensætningen af et nyt direktionshold, som succesfuldt kan realisere Nykredits strategi. Det startende med ansættelsen af Michael Rasmussen som CEO og koncernchef i 2013, og blev i 2019 afsluttet med tiltrædelsen af Tonny Thierry Andersen som koncerndirektør for Banking i den fire mand store direktion.

Nina bidrager aktivt i den offentlige debat, og hun er en stærk fortaler og repræsentant for øget mangfoldighed. På det seneste er hun også blevet kendt for at bidrage til debatten om dansk erhvervsliv. Blandt andet har hun sammen med tre andre topfolk fra dansk erhvervsliv fremlagt bud på genopbygningen af dansk erhvervsliv efter COVID-19-krisen.

 

Kontakt os

Malene Billund

Presseansvarlig, PwC Denmark

Tlf: 5133 2378

Følg PwC