PwC forpligter sig til at være CO2-neutral senest i 2030

05/10/20

Revisions-, skatte- og rådgivningsvirksomheden PwC forpligter sig nu på globalt plan til at være CO2-neutral senest i 2030. I Danmark begynder ambitionen bl.a. med at sikre neutral drift af PwC’s største lokationer.

Virksomheder og økonomier skal udvikle sig hurtigt i en mere bæredygtig retning, hvis vi skal løse de store klimaudfordringer, som samfundet står overfor. I PwC ønsker man at understøtte arbejdet frem mod en mere bæredygtig verden:

Vi har et klart mål om, at vi senest i 2030 skal være CO2-neutrale, og vi begynder rejsen med at fokusere på driften af vores lokationer,” fortæller Mogens Nørgaard Mogensen, adm. direktør og Senior Partner i PwC og uddyber: "I PwC har vi et godt udgangspunkt for at bidrage til ambitiøse klimamål qua vores branche."

PwC understøtter FN’s verdensmål

I Danmark har PwC desuden valgt at arbejde målrettet med FN’s 17 verdensmål 7 og 12, foruden verdensmål 4. Verdensmålene 7 og 12 handler om bæredygtig energi samt ansvarligt forbrug og produktion:

Der er mange områder, vi skal arbejde med. Det handler bl.a. om i højere grad at benytte grøn energi, at foretage bæredygtigt indkøb, og så skal vi holde fast i de gode vaner fra nedlukningen under COVID-19 med flere digitale møder, så vi kun rejser fysisk, når det er nødvendigt," fortæller Mogens Nørgaard Mogensen. Han tilføjer desuden, at der vil blive stillet klare CSR-krav til PwC’s største leverandører samt fulgt op herpå.

En bedre fremtid for børn og unge

I de seneste år har PwC haft stort fokus på verdensmål 4 bl.a. ved at engagere os i en række sociale netværk og partnerskaber, der skaber bedre rammer for børn og unge. Verdensmål 4 omfatter kvalitetsuddannelse:

Det gør vi bl.a. med vores tiltag “Ung privatøkonomi”, hvor flere børn og unge får en forståelse for økonomi og tilegner sig værktøjer, der gør dem til ansvarsbevidste beslutningstagere på den lange bane. Både når det kommer til økonomi og til at tage styring i deres eget liv,” slutter Mogens Nørgaard Mogensen.

Kontakt os

Mogens Nørgaard Mogensen

Senior Partner og adm. direktør, Statsaut. revisor, PwC Denmark

Tlf: 3945 3232

Malene Billund

Presseansvarlig, PwC Denmark

Tlf: 5133 2378

Følg PwC