PwC leverer tilfredsstillende resultat i 2019/20

30/09/20

I årets første otte måneder, inden COVID-19 ramte verden, var PwC på vej til at realisere det flotteste resultat i revisions-, skatte- og rådgivningsvirksomhedens historie. Den stærke start på året betyder, at PwC samlet set realiserer en vækst på 8,2 % i 2019/20.

PwC’s netop offentliggjorte årsrapport viser, at revisions-, skatte- og rådgivningsvirksomheden med en omsætning på 3,1 mia. kr. har opnået en tilfredsstillende vækst på 8,2 %. PwC’s tre kerneydelser, revision, skat og rådgivning, har alle bidraget til væksten.

“Vi er tilfredse med årets resultat, da den globale økonomiske krise som følge af COVID-19 selvfølgelig også har påvirket PwC. Resultatet er udtryk for, at vi inden krisen var på vej mod et rekordår, samt at vi i foråret agerede ansvarligt og hurtigt i forhold til at tilpasse vores forretning til den nye markedssituation,” fortæller Mogens Nørgaard Mogensen, Senior Partner og adm. direktør i PwC.

Han tilføjer, at vækstresultatet ligeledes afspejler, at kolleger i PwC-netværket i øget omfang har bidraget til løsningen af opgaver overfor store danske, globale kunder, svarende til ca. 5%-point af årets vækst.

PwC betjener alle dele af dansk erhvervsliv

Mere end 30.000 virksomheder i Danmark har valgt at samarbejde med PwC, og alle fire markedssegmenter: Top Tier (de største virksomheder), Middle Market (de mellemstore virksomheder), SME (de mindre virksomheder) og Public (det offentlige) bidrager til PwC’s øgede omsætning i året.

“Vi har i PwC en stærk samlet forretningsmodel - også i en krisetid - og har bl.a. en markedsledende position inden for revision, hvilket er med til at skabe et solidt forretningsmæssigt fundament. Indenfor levering af konsulentydelser er vi også lykkes med at skabe vækst i et ellers svært konsulentmarked, og det gælder også i relation til det offentlige, hvor bl.a. risiko agendaen har været et nøgleområde,” siger Mogens Nørgaard Mogensen og tilføjer:

“Vi oplever generelt, at der er behov for bl.a. compliance-relaterede services, hvilket vi kan levere fra alle tre forretningsben; revision, skat og rådgivning, ligesom vi fortsat kan hjælpe vores kunder med at navigere i en tid med lav eller ingen visibilitet, herunder i forhold til likviditetsstyring, omkostningsreduktion, supply chain management, risikostyring, cyber security og organisationsudvikling.”

Et stærkt formål

Den økonomiske krise, der fulgte i kølvandet på COVID-19, stillede både det private erhvervsliv og det offentlige overfor store udfordringer, som PwC ønskede at spille en aktiv rolle for at bidrage til løsning af:

“Det blev et år, hvor PwC’s overordnede formål om at bidrage til øget tillid og løsning af væsentlige problemstillinger i høj grad blev aktualiseret, og jeg er stolt over, at vi har kunnet gøre en positiv forskel for vores kunder særligt i disse udfordrende tider. Han fortsætter:

“Der er ingen tvivl om, at det kommende år bliver meget vanskeligt, da krisen langt fra er overstået. Der er fortsat stor usikkerhed om udviklingen, og mange lande er markant hårdere ramt af krisen end Danmark. Derfor har det været afgørende for os at ruste os til fremtiden og et ‘new normal’, hvor PwC fortsat står stærkt, og det har også indebåret nogle svære valg, hvor vi har måttet tilpasse vores forretning i form af omkostnings- og medarbejder reduktioner i særligt vores interne stabe.”

Vigtige PwC-tal

 • Vækst: 8,2 %
 • Omsætning i DKK: 3,1 mia.
 • Medarbejdere og partnere: 2.468 (ca. 50 flere end sidste år)
 • Mere end 30.000 virksomheder i Danmark har valgt at samarbejde med PwC
  • Kundeandel blandt C25-selskaberne: 100% inden for revision, skat og/eller rådgivning.
  • Øvrige kundeandele:
   • Top Tier (De største virksomheder): 91 %
   • Middle Market (De mellemstore virksomheder): 24,4 % 
   • SME (De mindre virksomheder): 6,2 % 
  • Public: Omsætningsvækst inden for offentlige virksomheder: 15,3 %

Kontakt os

Mogens Nørgaard Mogensen

Mogens Nørgaard Mogensen

Senior Partner og adm. direktør, Statsaut. revisor, PwC Denmark

Pernille Stokholm Bøg

Pernille Stokholm Bøg

Partner, Marketing, Communications & Corporate Sustainability, PwC Denmark

Tlf: 3945 3579

Følg PwC