Topledernes tro på vækst i den globale økonomi falder markant

20/01/20

Topledernes forventninger til verdensøkonomien falder markant, men selvom forventningerne til fremtidig vækst i øjeblikket er lavere end set længe, forudser en fortsat høj andel topledere gode muligheder for vækst i egen virksomhed. Det viser PwC’s årlige CEO Survey, der netop er blevet præsenteret ved World Economic Forum i Davos.

PwC’s 23. CEO Survey 2020, hvor knap 1.600, herunder 74 danske, CEO’er fra hele verden har deltaget, viser, at andelen af de globale topledere, der forventer yderligere vækst i verdensøkonomien de kommende 12 måneder, er faldet markant fra 42 % i 2019 til 22 % i 2020. Det er andet år i træk, at andelen af globale topledere, der har positive forventninger til verdensøkonomien, falder.

”Der er ingen tvivl om, at troen på den globale økonomi er udfordret i øjeblikket. Tysk økonomi viser fortsat svaghedstegn og læner sig op ad en faretruende recession, og på trods af lavere renter og en bedring i handelskrigen mellem USA og Kina, er der fortsat geopolitisk uro med bl.a. Brexit, hvor store knaster stadig udestår,” siger Mogens Nørgaard Mogensen, Senior Partner og adm. direktør i PwC.

Blandt de danske topledere er faldet endnu større end for de globale, idet blot 5 % af de danske topledere forventer vækst i verdensøkonomien i 2020. Den faldende tendens ses for andet år i træk, og der er tale om et fald på hele 27 procentpoint i forhold til sidste år, hvor 32 % af de danske topledere svarede det samme. I 2018 var det hele 65 % af de danske CEO’er, der troede på vækst.

“På mange måder har troen på den globale økonomi nået et lavpunkt hos de danske topledere. Det hænger bl.a. sammen med situationen i Tyskland, der historisk er vores største eksportmarked. Hvis tysk økonomi bliver låst fast i en recession, så vil det få konsekvenser for dansk økonomi i form af lavere eksportvækst og jobtab,” fortæller Mogens Nørgaard Mogensen.

Toplederne tror på vækst i egen virksomhed, men er mindre skråsikre

De globale toplederes forventninger til vækst i egen virksomhed er i højere grad intakt og falder ikke så markant som deres tiltro til verdensøkonomien. I 2020 forventer 82 % af de danske topledere i nogen eller i høj grad vækst i egen virksomhed i de kommende 12 måneder, hvilket er et mindre fald fra 89 % i 2019. Til sammenligning gælder det 73 % af de globale topledere i 2020 og 82 % i 2019.

”CEO Survey viser, at toplederne fortsat tror på vækst i egen virksomhed, og andelen af danske topledere, der er optimistiske, er endda højere end på globalt plan. Den globale usikkerhed og deres faldende tro på den globale økonomi betyder dog, at toplederne generelt er blevet mindre skråsikre i deres sag,” fortæller Mogens Nørgaard Mogensen.

Han henviser til, at andelen af de globale topledere, der i ’høj grad’ forventer vækst er faldet fra 35 % i 2019 til 27 % i 2020. Samme tendens ses hos de danske topledere, hvor andelen af dem, der i ‘høj grad’ forventer vækst er faldet fra 49 % i 2019 til 20 % i 2020. Faldet skal dog ses i lyset af, at der har været en treårig periode, hvor andelen af de danske topledere, der ’i høj grad’ forventer vækst har været konstant stigende (2016: 30 %, 2017: 39 %, 2018: 40 %, 2019: 49 %, 2020: 20%).

”Langt de fleste virksomheder forventer at vækste, men vi skal nok ikke forvente de høje vækstrater, vi har oplevet de senere år. Med de seneste års vækst i ryggen står de danske virksomheder dog godt rustet til at kunne gribe muligheder og gennemføre initiativer på trods af den geopolitiske uro - ikke mindst inden for grøn energi og pharma/medico,” vurderer Mogens Nørgaard Mogensen.

Set over tre år tegner der sig samme billede, hvor en stor andel af såvel de danske som de globale topledere fortsat i nogen eller høj grad tror på vækst i egen virksomhed. 87 % (2018: 91 %) af de danske CEO’er og 85 % af de globale topledere tror således på vækst i egen virksomhed i de kommende tre år.

Kina haler ind på USA som topledernes foretrukne vækstmarked

Handelskrigen mellem Kina og USA fik sidste år markant færre globale topledere til at pege på de to lande som foretrukne vækstmarkeder end tidligere år. I 2020 genvinder de to lande noget af det tabte, og andelen af topledere, der peger på USA, er således steget fra 27 % i 2019 til 30 % i 2020, og det sikrer USA positionen som det mest foretrukne vækstmarked. På en 2. plads ligger Kina, der er steget fra 24 % i 2019 til 29 % i 2020, og som dermed haler ind på USA.

Selvom vi har oplevet en bedring i handelskrigen mellem Kina og USA på det seneste, herunder at det er lykkedes de to lande at indgå en delaftale, påvirker de løbende forhandlinger topledernes syn på vækstmarkederne, da de skaber usikkerhed. Derfor ser vi også, at andelen af topledere, der peger på de to lande, knap ligger så højt, som vi har set få år tilbage,” forklarer Mogens Nørgaard Mogensen.

Andelen af globale topledere, der peger på det tredjestørste vækstmarked, Tyskland, ligger på samme niveau som sidste år med 13 %. Det skal dog ses i lyset af, at Tyskland forrige år blev valgt af hele 20 %. CEO Survey 2020 viser desuden, at Australien rykker fra en 8. plads til en 6. plads over de foretrukne vækstmarkeder, hvilket særligt skyldes, at de kinesiske topledere satser på Australien fremfor USA.

Toplederne bekymrer sig mere om økonomi og handelskonflikter

På top 3-listen over de globale toplederes største bekymringer ligger usikker økonomisk vækst (valgt af 81 %), usikkerhed om politiske beslutninger (valgt af 77 %) samt manglende adgang til kvalificeret arbejdskraft (valgt af 74 %). Dermed ryger bekymringen for mangel på talent ned på en tredjeplads fra en førsteplads sidste år, mens usikker økonomisk vækst ryger helt til tops.

Udviklingen i økonomien og politisk usikkerhed afspejles i topledernes bekymringer. Mangel på kvalificeret arbejdskraft bekymrer desuden lidt mindre i år, og det hænger tæt sammen med udsigt til mindre vækst i økonomierne, der vil få efterspørgslen efter talent til at falde relativt. Emnet ligger dog stadigt højt på agendaen, da de rette talenter er stærkt medvirkende til at sikre vækst,” siger Mogens Nørgaard Mogensen.

Omkostningseffektiviseringer skal drive væksten

Ser vi nærmere på de globale toplederes planer for de kommende 12 måneder i forhold til at drive vækst, står omkostningseffektiviseringer (2020: 77 %, 2019: 77 %) og organisk vækst (2020: 70 %, 2019: 71 %) igen i år øverst på listen over tiltag.

De globale topledere fokuserer i en tid med politisk og økonomisk uro på bl.a. omkostningseffektiviseringer. Det skal være med til at sikre, at de er effektive og frigør ressourcer til yderligere vækst og investeringer,” siger Mogens Nørgaard Mogensen.

Dernæst planlægger de særligt at ’lancere et nyt produkt eller en ny service’, (2020: 60%, 2019: 62 %) nye strategiske alliancer og joint ventures (2020: 38 %, 2019: 40 %, ny M&A-aktivitet (2020: 35 %, 2019: 37 %) samt at erobre nye markeder (2020: 35 %, 2019: 37 %).

Klimaet på agendaen

Ifølge CEO Survey 2020 oplever de globale topleder i stigende grad fordele ved at investere i klimainitiativer. I dag svarer 30 % af de globale topledere, at de opnår en omdømmemæssig konkurrencefordel ved at investere i klimatiltag, mens det blot var 16 % af toplederne, der svarede det samme for 10 år siden. CEO’erne oplever også i stigende grad, at klimainitiativer fører til nye produkter og services. Det svarer 25 % i dag mod 13 % for 10 år siden.

“Klimaet er for alvor blevet et emne, som virksomhederne tager højde for - ikke kun når det handler om omdømme, men også når det handler om at udvikle nye produkter og services. Her har danske virksomheder en konkurrencefordel og førerposition, som kan være med til at sikre vækst - også på den lidt længere bane,” slutter Mogens Nørgaard Mogensen.

Om undersøgelsen

I PwC’s 23. CEO Survey blev der gennemført knap 1.600 interviews i over 83 lande i løbet af det sidste kvartal af 2019. CEO Survey er verdens førende og mest omfattende toplederundersøgelse.

Kontakt os

Mogens Nørgaard Mogensen

Senior Partner og adm. direktør, Statsaut. revisor, PwC Denmark

Tlf: 3945 3232

Pernille Stokholm Bøg

Partner, Marketing, Communication, Academy & CSR, PwC Denmark

Tlf: 3945 3579

Malene Billund

Presseansvarlig, PwC Denmark

Tlf: 5133 2378

Følg PwC