Erhvervslivet: Regeringen har tabt erhvervslivets tillid

17/02/21

Mens hver fjerde erhvervsleder fik større tillid til regeringen under første del af COVID-19-krisen, er dette faldet til blot ca. hver 10. erhvervsleder i dag. Det markante fald kan skyldes, at man savner en klar plan for udfasning af restriktioner. Samtidig efterlyser erhvervslivet et digitalt europæisk coronapas, der vil gavne dansk eksport. Det viser en ny pulsmåling fra PwC med svar fra ca. 400 erhvervsledere.

Ifølge den nye pulsmåling fra PwC har regeringen tabt tilliden fra foråret. Ca. 7 ud af 10 er uenige eller meget uenige i, at de har fået større tillid til regeringen under krisen.  Kun hver 10. erhvervsleder er enig, mens de øvrige svarer hverken/eller. 

I foråret var der en udbredt forståelse for nedlukningen af samfundet med en øget tillid til regeringen, hvilket kan tillægges handlekraft og det faktum, at man ikke anede, hvad man stod i. Nu er stemningen vendt markant. Erhvervslederne er nået til et punkt, hvor manglen på klare planer for genåbningen, er gået stærkt ud over tilliden,” fortæller Mogens Nørgaard Mogensen, adm. direktør og Senior Partner i PwC.  

I Pulsmålingen svarer 9 ud af 10 erhvervsledere således, at de savner en klar plan for udfasning af restriktioner:  

For mange virksomheder er fremtiden fortsat meget usikker, og det er derfor afgørende, at erhvervslederne har mulighed for at agere, herunder sikre likviditet og planlægge fremtiden i forhold til drift mv. Det koster virksomhederne og i sidste ende samfundet dyrt, hvis de fortsat skal agere i blinde eller alene kan forholde sig kortsigtet ifht. restriktionsdatoers sandsynlige forlængelser, og som oftest udmeldes med meget kort tid til at omstille sig” understreger Mogens Nørgaard Mogensen. 

Et europæisk coronapas vil gavne dansk eksport

PwC’s pulsmåling viser desuden, at et stort flertal af erhvervslederne ser frem til, at der bliver udviklet et coronapas (75 %). Blandt de erhvervsledere, der er ramt på eksporten grundet COVID-19, forventer 7 ud af 10, at et coronapas vil have en positiv effekt på deres eksport. 

Et stort flertal af erhvervslederne efterspørger konkrete løsninger på, hvordan de kan øge deres udenlandske aktiviteter. Her vurderer et flertal, at et coronapas vil få en positiv effekt på deres eksport. Det er dog afgørende, at der bliver fundet en europæisk løsning, og 8 ud af 10 erhvervsledere efterlyser derfor, at Danmark lægger pres på EU, så et digitalt, europæisk coronapas kan blive en realitet hurtigst muligt,” fortæller Mogens Nørgaard Mogensen. 

Ifølge PwC’s pulsmåling oplever over halvdelen (55 %) af erhvervslederne, at deres omsætning enten er faldet i høj grad eller i nogen grad.

COVID-19-pandemien har fortsat store konsekvenser for erhvervslivet, og desværre er der en overvægt af erhvervslederne i pulsmålingen, der ser mindre optimistisk på mulighederne for vækst i virksomheden i 2021, end for 6 måneder siden. Mange virksomheder har desværre startet 2021 uden nogen form for omsætning, da de endnu ikke har kunne åbne. Det understreger vigtigheden af en snarlig og klar plan for udfasning er restriktionerne,” slutter Mogens Nørgaard Mogensen. 

Om pulsmålingen

Flere end 400 erhvervsledere har svaret på PwC’s Pulsmåling, og svarene er indsamlet i perioden 8.-12. februar 2021.

Kontakt os

Mogens Nørgaard Mogensen

Senior Partner og adm. direktør, Statsaut. revisor, PwC Denmark

Tlf: 3945 3232

Følg PwC